Marcel Messing 


Lezingenoverzicht van Marcel Messing

UITNODIGING THEMAMIDDAG

 

Nederland
Zaterdagmiddag 16 november 2019 
250 plaatsen beschikbaar
Uitverkocht 

Bedragen die nog binnenkomen worden teruggestort
*
België
Zaterdagmiddag 23 november 2019 
300 plaatsen beschikbaar
Uitverkocht

AANMELDEN:

NEDERLAND: ROSMALEN, ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 
PLAATS: Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen, tegenover het station.
PARKEREN: er is een ruime parkeergelegenheid aan de achterzijde van Perron-3.
TIJD: 16 november 2019 van 13.30 uur tot 17.15 uur (Ontvangst vanaf 12.30 uur)
KOSTEN: € 20,- p.p.
PLAATSEN RESERVEREN: kan via overschrijving naar bankrekeningnummer
NL28INGB0001289616 t.n.v. M. van den Dungen.
U ontvangt geen bevestiging, uw betaling is uw inschrijving. 
Bij verhindering kan geen restitutie plaatsvinden.
In het theatercafé zijn tegen betaling koffie, thee en versnaperingen verkrijgbaar.
Het café is open vanaf 12.30 uur tot na de lezing.
U kunt ook zelf iets meebrengen.

BELGIE: OOSTKAMP, ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 
PLAATS: Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp.
De zaal is centraal gelegen (bij Brugge en niet ver van Gent) en gemakkelijk te bereiken via afrit 9 van de autostrade E40 ( Brussel - Oostende ) en dan aan de twee ronde punten de bruine borden ' CC De Valkaart ' volgen. Er is ruime parkeergelegenheid.
TIJD: zaterdag 23 november 2019 van 13.30 uur tot 17.15 uur (Ontvangst vanaf 12.30 uur)
INKOM: € 20,- p.p.
RESERVEREN IS VERPLICHT: kan via een korte email naar: peter_vereecke@hotmail.com.
U ontvangt als antwoord een persoonlijk reserveringsnummer.
Er is een cafetaria in het Cultureel Centrum waar u vooraf, tijdens de pauze of na de lezing iets kunt drinken.


Uitgebreide inhoud van de lezing:

WIE OF WAT IS GOD?

Geen woord is waarschijnlijk meer beladen en misbruikt dan het woord ‘God’. 
In naam van God verlieten velen hun huis en goederen, volgden een innerlijk pad, mediteerden of baden in stilte, trokken zich terug in een klooster of woestijn, hielpen zieken, armen en verdrukten. 
In naam van God werden echter ook miljoenen gekoloniseerd, uitgebuit, vermoord, vonden er plundertochten en kruistochten plaats, werd er gefolterd door inquisitie en religieuze politie, ontstonden georganiseerde religies, die elkaar maar al te vaak bestrijden, waarbij priesters, rabbi’s en moela’s zich hebben opgeworpen als middellaar tussen mens en God. Torens van macht die naar de hemel reiken wortelen maar al te vaak diep in de aardse materie. De scheidslijn tussen God en de mammon is soms maar heel dun. Bestaat God? 
‘God is’ toch ‘dood’ (Nietzsche), een ‘projectie’ (Feuerbach), een ‘illusie’ (Freud)? 
Is godsdienst ‘de opium van het volk’ (Marx)? Is er ooit iemand geweest die God heeft gezien? Is God ‘groot’ (Koran)? Wat wordt met dit alles bedoeld? Wat zijn goden? 
De juiste leringen, heilzame boeken en gesprekken en het juiste inzicht kunnen ons helpen bij de zoektocht naar het al dan niet bestaan van God en welke betekenis dit kan hebben voor ons dagelijkse leven. Maar wat is juist, wat is heilzaam? 


 
Mystici, soms zwaar vervolgd, vonden God in de sereniteit van stilte, gebed en meditatie.
‘Als je één stap richting God zet, heeft God er al duizend naar jou gezet’, zei de mysticus Meester Eckhart ooit. De Bhagavad  Gita en de leringen van Jezus, de Christus, leren ons dat toewijding en overgave de kortste weg zijn naar God. Vooral in de overgave, het besef dat we uit ons zelf niets kunnen, kan de wind van genade doen opsteken. Het enige wat we hoeven te doen is het zeiltje van ons levensbootje bijstellen. Als we mogen ontdekken dat God een absolute realiteit is en op grond daarvan een leven zonder aardse verlangens gaan leiden, rijst er vreugde op in ons hart. In die vreugde is de dood geen schrikbeeld meer, maar de laatste poort waar we doorheen gaan om nimmer meer terug te keren naar een wereld vol lijden, maar in te keren in ‘de schoot van de Vader’, de grondeloze Liefde.… Niet voor niets zeggen mystici dat het verlangen naar God alle andere (aardse) verlangens verbrandt.

 

De Boeddha heeft niet veel over het al dan niet bestaan van God of een Schepper gezegd. De spaarzame dingen die hij erover zei waren vooral een aanklacht tegen een vals geloof in God en de goden, verspreid door de brahmaanse priesters. Bij de Boeddha staat centraal: ‘Vertrouw alleen op uzelf’. 
In de 6de eeuw v. Chr. zei Lao Tse: ‘Tao dat we kunnen noemen, is niet het ware Tao. De Naam die je kunt noemen, is niet de eeuwige Naam.’ 
Wie of wat zijn we kwijtgeraakt? Zijn we het product van een blinde, toevallige en langdurige evolutie? Ontstond het kosmische leven uit een ‘big bang’ (oerknal)? Is de aarde werkelijk circa 4 ½ miljard jaar oud en het universum tussen de 12 en16 miljard jaar of is er sprake van schepping, van ‘divine design’ (goddelijk ontwerp)? Hoe worden we geïnformeerd via studieboeken en de (sociale) media?

 

Wat is er met onze christelijke cultuur gebeurd? Wie en wat is de Christus? Wie en wat is nu werkelijk Lucifer/Satan, ook wel aangeduid als de ‘vader van alle leugenaars’, ‘de prins der duisternis’, de misleider die de mens op het pad van ellende, verwildering en slavernij bracht en gevangen houdt in een machtige matrix? 
Welke rol spelen de gevallen engelen (wachters) in de tijd waarin we leven? Wat zijn archonten en waaruit bestaat hun voedsel waardoor ze de mens en al wat leeft kunnen knechten en manipuleren? Door welke krachten worden wereldleiders, geheime genootschappen, loges en lobby’s beïnvloed? 

 

Wat is het mysterie van de bloedstorting van de Christus? Waar de oude goden ‘bloedoffers en wraak’ centraal stelden, geeft de Christus als ‘zoon van God’ zijn leven. Hij stort zijn lichtend bloed in de graal van de aarde en toont door de ‘opstanding’ dat de volmaakte transfiguratie (bij de katharen bekend als het transformatieproces ‘van rups tot vlinder’) mogelijk is, dat het ‘verheerlijkte lichaam’ ofwel ‘lichtlichaam’ zich uiteindelijk kan verenigen met de ‘Vader’, de ‘ongrond aller dingen’, de totale Liefde, het waarachtige Licht, los van tijd en ruimte.

 

De zoektocht naar God heeft te maken met sterven vóór de dood, sterven aan alle wereldse verlangens. 
In de lezing wordt vooral ingegaan op de mystieke betekenis van de kosmische Christus in relatie tot schepping en bevrijding. In onze tijd wordt de naam ‘Christus’ nauwelijks meer uitgesproken, juist nu onze wereld pijlsnel naar de afgrond gaat en morele waarden in verval zijn. Christenen worden momenteel over de hele wereld vervolgd. Nieuwe Nero’s staan op uit graven van verdorvenheid. Folteringen en kruisigingen van christenen vinden bijna dagelijks plaats, zonder dat de media er veel aandacht aan besteden. Jaarlijks worden tienduizenden christenen afgeslacht, vaak na gemarteld te zijn! 
Leven we in een tijd waarin de ineenstorting van het ‘geestelijk klimaat’ het stoffelijk klimaat beïnvloedt? Wat is tegenwoordig nog ‘waarheid’? 

 

Leven we in een eindtijd, een apocalyptische tijd? Stormen, aardbevingen, overstromingen, droogte, hongersnoden, het smelten van de permafrost, branden, vulkaanuitbarstingen, ontbossing, de vergiftiging van de elementen, het lijden en uitsterven van dieren, planten en bomen, de neergang van morele waarden, de uitputting van grondstoffen, economische crises, volkeren die volkeren vernietigen, miljoenen drugsverslaafden en vluchtelingen, terrorisme… 

 

Is het in onze tijd dat de geest van de antichrist zich openbaart, de geest van misleiding, boosheid, liefdeloosheid? Wat betekent ‘de wederkomst van de Christus’? Zijn het binnenkort buitenaardsen die ons komen bevrijden? Schiepen buitenaardsen de menselijke rassen? Over welke hof van Eden gaat het als we spreken over een mogelijk kosmisch oerdrama dat zou hebben plaatsgevonden? Is het thema ‘buitenaards’ een new-age hype, een poging om de mens op een dwaalspoor te brengen, een terugkeer naar de oude goden (zogenaamde ‘kosmonauten’) onder andere namen? 
Wat doen we met de uitspraak van de Christus in Boek Openbaring: ‘Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.’ (1:8; 21:6; 22:13)? Is dit een in onze geest ingeëtst programma, ‘mind control’ of is de Christus een kosmische realiteit, die door de geschiedenis heen niet alleen werd bejubeld, maar ook verguisd, bestreden, bespot en ontkend. 
De tijd dringt. Talloze gebeurtenissen in de wereld neigen tot een climax. De samenhang van al het bovenstaande trachten te begrijpen, is het doel van de lezing. 

 

Marcel zegt: ‘‘Fasten your seat belts’. We trachten op te stijgen tot grote hoogten, waarbij we een crash proberen te vermijden. Bij deze geestelijke vlucht wordt geen kerosine gebruikt. Wel zal er enige turbulentie zijn. Hierbij ben ik niet uw piloot, maar uw steward, uw gastheer, die een en ander tracht te verduidelijken. Het enige wat telt in ons leven is Liefde, ook al is dit een bezoedeld woord. De ware mens, ‘de zonen en dochters van God’, moeten m.i. nog geboren worden. ‘Heel de schepping kreunt en lijdt onder barensweeën’.’ 

 

‘Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: “Ik ben de Messias”. Veel mensen zullen op een dwaalspoor gebracht worden. Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken. Want dit alles moet gebeuren, maar is nog niet het einde. Want het ene volk zal opstaan tegen het andere en op verschillende plaatsen zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dit alles is het begin van de weeën.’
Naar Mattheüs 24:4-8

Na de pauze is er tijd voor dialoog.
De hele middag is er een boekentafel aanwezig in de hal.

Graag tot binnenkort!

Met een hartegroet van Marcel Messing
AANMELDEN:

NEDERLAND: ROSMALEN, ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 

PLAATS: Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen, tegenover het station.
PARKEREN: er is een ruime parkeergelegenheid aan de achterzijde van Perron-3.
TIJD: 16 november 2019 van 13.30 uur tot 17.15 uur (Ontvangst vanaf 12.30 uur)
KOSTEN: € 20,- p.p.
PLAATSEN RESERVEREN: kan via overschrijving naar bankrekeningnummer
NL28INGB0001289616 t.n.v. M. van den Dungen.
U ontvangt geen bevestiging, uw betaling is uw inschrijving. 
Bij verhindering kan geen restitutie plaatsvinden.
In het theatercafé zijn tegen betaling koffie, thee en versnaperingen verkrijgbaar.
Het café is open vanaf 12.30 uur tot na de lezing.
U kunt ook zelf iets meebrengen.

BELGIE: OOSTKAMP, ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 
PLAATS: Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp.
De zaal is centraal gelegen (bij Brugge en niet ver van Gent) en gemakkelijk te bereiken via afrit 9 van de autostrade E40 ( Brussel - Oostende ) en dan aan de twee ronde punten de bruine borden ' CC De Valkaart ' volgen. Er is ruime parkeergelegenheid.
TIJD: zaterdag 23 november 2019 van 13.30 uur tot 17.15 uur (Ontvangst vanaf 12.30 uur)
INKOM: € 20,- p.p.
RESERVEREN IS VERPLICHT: kan via een korte email naar: peter_vereecke@hotmail.com.
U ontvangt als antwoord een persoonlijk reserveringsnummer.
Er is een cafetaria in het Cultureel Centrum waar u vooraf, tijdens de pauze of na de lezing iets kunt drinken.* 

Aanmelden voor de mailing over de publicaties en activiteiten van Marcel kan op messing.agenda@gmail.com
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met een warme groet,
Team Wijwordenwakker