Nieuwsbrief december 2010


De dag na het symposium in het Congrescentrum Het Vechthuis in Utrecht en het Auditorium van het Gemeentehuis in Aalter naar aanleiding van het nieuwe boek Het huis op de rots gebouwd, moesten Marijke en ik weer weg voor een aantal lezingen in Nederland, zodat er niet meteen de gelegenheid was om u allen namens de Werkgroep WijWordenWakker hartelijk te bedanken voor uw komst naar de symposia.

 


We mochten vele reacties ontvangen over deze prachtige middagen en regelmatig hoorden we ‘Dit is absoluut voor herhaling vatbaar!’ Oud-minister president, Dries van Agt, die in Utrecht onze speciale gast was en aan wie we het eerste exemplaar van het boek overhandigden, sprak van een ‘gouden middag’, een uitspraak overigens die we uit de mond van velen mochten horen, ook in België. Alle reden om dankbaar te zijn. Het welslagen van beide symposia werd mogelijk gemaakt door de onvoorwaardelijke inzet van een prachtteam. De combinatie van de drie lezingen, afgewisseld door klassieke muziek, blijkt in goede aarde te zijn gevallen.

We willen u allemaal laten weten hoezeer we het gewaardeerd hebben dat u met zovelen bent gekomen en dat ook wij genoten hebben van deze prachtige en sfeervolle middagen.

(Noot redactie: Meer foto's van de symposia onderaan deze nieuwsbrief)

De afgelopen maanden werden weer duizenden kilometers afgelegd om informatie en universele wijsheid met elkaar te delen. Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op het belang van de spirituele dimensie in onszelf en stonden begrippen als mededogen en vergeving centraal. Overal waar we kwamen, waren behulpzame handen ter voorbereiding en ondersteuning. Zonder dat is dit alles niet mogelijk. Inderdaad: Samen staan we sterk, in licht en liefde!

Nu we de winterwende naderen en ingrijpende gebeurtenissen in de wereld in versneld tempo plaatsvinden en het erop lijkt dat we een koude winter tegemoetgaan, is het van belang ons hart warm te houden en de lamp van licht volop te laten branden. Want wat er ook gaat gebeuren, het licht blijft altijd trouw aan zichzelf.
 

Jezus heeft gezegd:
Als ze jullie vragen
waar jullie vandaan komen,
antwoordt hun dan:
Wij komen uit het licht,
daar waar het licht uit zichzelf is ontstaan…

Evangelie van Thomas, logion 50


Marcel Messing

Noot:
Twee verslagen van het symposium Utrecht zijn te vinden op:
Kinderen van het licht  en
Argusoog


Dos Winkel


Erik Bruijn


Marcel Messing


Katya Gabeli - viool
Cora Pots  - cello

Bloemen voor de sprekers en musici