De kinderen van de aarde verzamelen zich

 

De kinderen van de aarde verzamelen zich

komen van overal bijeen

vanuit het noorden en het zuiden

vanuit het westen en het oosten

om zich te scharen rondom het hart der aarde.

Vanuit het noorden brengen ze de kruik van levend water

vanuit het zuiden de oogst van een nieuwe tijd

vanuit het westen de boog van inzicht

vanuit het oosten de graal van liefde.

*

Zie, de condor en de adelaar

vliegen al samen door de ruimte.

Met iedere vleugelslag

zullen de mistige wegen vol gif aan de hemel

straks vernietigd worden

en de antennes van macht van de valse Haarp

zullen gebroken worden door de kracht van de geest.

Hoor, de kinderen van de aarde

slaan luid de trom van waarheid

en al verschijnen er nog

donkere wolken aan het firmament,

licht en liefde zullen de boeien eens verbreken

en de ware mens zal herboren worden

uit het vlies van liefde

met vleugels vol van licht.

*

De kinderen van de aarde

zijn niet meer tegen te houden.

Ze ontsteken fakkels van licht

staan schouder aan schouder

en zaaien overal

zaad van waarheid, vrede, licht en liefde,

van mededogen en verantwoordelijkheid,

van moed en wijsheid.

*

Ze verscheuren waan en leugen

laten liefde stromen als een bron

nodigen iedereen uit

zich te voegen in hun rijen

sporen aan om vrees en scepsis te overwinnen

om voor elkaar en al wat leeft op te komen

en te luisteren naar de hartslag van het leven,

de grondtoon van het bestaan,

het eeuwig Aum en Amen

het Abwoon en Atum aller tijden.

*

De kinderen van de aarde roepen op

zich te verenigen in kracht

slavenketens te verbreken

en het hoofd niet langer te buigen

voor de corrupte macht in deze wereld.

De wind der waarheid is opgestoken

en zal pas liggen gaan

wanneer hoeksteen en topsteen

van de piramide van leugens en geweld

verbrijzeld zijn.

*

De kinderen van de aarde roepen op

de spiegel van waan te verbrijzelen

met de hamer van inzicht,

het lange lijden van eeuwen te beëindigen

door de ploeg der genezing

in beweging te brengen

in akkers van ziektes en angst.

Ze zijn het lijden moe,

de oorlogen, het geweld, de armoede, de hongersnood.

*

De kinderen van de aarde

 maken zich sterk voor de waarheid.

Hun voeten worden door de aarde gedragen

hun harten kloppen als één hart

hun hoofden reiken tot het verste licht der sterren.

Ze wijken niet meer.

Ze staan niet meer toe

dat de tempel van het leven geschonden wordt.

Ze staan niet meer toe

dat het lichaam der aarde vergiftigd wordt,

het water des levens wordt ontheiligd,

de aarde verbrand wordt door vuur van hebzucht,

de lucht vervuild wordt door adem van zelfzucht,

het vuur van liefde verslonden wordt

door vlammen van onblusbare verlangens.

*

De kinderen van de aarde zijn wakker geworden.

In alle landen en windstreken

voegen ze zich nu bijeen

spreken vanuit hun hart

en zeggen onomwonden

dat vrijheid geen grenzen kent,

geen paspoorten, camera’s of chips,

geen databanken of satellieten die spioneren,

dat vrijheid geen vader- of moederland heeft,

want ons allen is heel de aarde geschonken

en ieders geboorterecht is vrijheid, liefde, geluk,

niet slavernij, onderdrukking, uitbuiting.

*

Zoals valleien vol bloemen

de hoogten van bergen bejubelen,

één druppel water de hele oceaan in zich draagt,

één korrel graan de hele oogst bevat,

zo zullen de kinderen der aarde

het zaad van hemel én aarde

in hun geest verenigen

en een revolutie teweegbrengen

die nimmer nog beschreven is

in de geschiedenisboeken van de machtigen der aarde.

*

De kinderen van de aarde zullen niet wijken

nu de eindstrijd begonnen is.

Hun wapenkleed is de waarheid

hun zwaard de geest

hun wapen is trouw

aan de heiligheid van het leven

waarbij hun schild de duisternis weert.

*

Zij hebben de macht van de wereld niet nodig

geen politieke partij die de mens negeert

geen godsdienst die de mens bedriegt

geen bank die zijn broeders en zusters besteelt

geen macht die diepe sporen van bedrog achterlaat.

De kinderen van de aarde zullen

de onwaardige paspoorten der scheiding verscheuren

de loerende camera’s van controle uitschakelen

de databanken die hun gegevens opslaan neutraliseren

want met hen is de kracht van de geest,

de geest die iedereen uitnodigt zich te voegen

in de gelederen van vrijheid.

*

De kinderen van de aarde kennen geen haat.

Ze nodigen hen die misleid zijn door het boze uit

zich in te keren

en zich te voegen in het licht.

Geen klimaat van angst zal hen kunnen regeren

slagregens van leugen en laster zullen hen niet breken.

Gesteund door de adem van waarheid,

de kracht van de geest

en oudere broeders en zusters van andere sterrenstelsels

zullen ze voortgaan op de ingeslagen weg

totdat de dageraad van vrede is aangebroken.

*

Gidsen, engelenkrachten, wachters van licht en liefde,

zij allen staan reeds in slaglinies gereed,

een leger zonder wapens, een leger zonder haat,

doeltreffend, vol moed, alles transformerend.

Niemand kan hen weerstaan

want de kracht van de liefde overwint alles,

de basiskracht van al wat is.

*

Kom, jij die misleid werd,

voeg je bij de kinderen der aarde nu het nog kan,

bevrijd je van je slavengeest.

*

De wedergeboorte van de aarde is reeds begonnen.

Het water van inzicht stroomt rijkelijk

uit de kruik van de Waterman

en de vloeden van zuivering

breken reeds door vele dammen.

De grote veranderingen zijn ingezet.

Geen kracht of macht van deze wereld

die de geboorte van de nieuwe aarde verhinderen kan.

*

Als de oude aarde beven en schudden gaat

om haar huid te vernieuwen

als zij stormen gaat ontketenen

om haar longen te reinigen

als vloeden haar zullen schoonwassen

als vuur alle vuil zal wegbranden,

dan zal de nieuwe aarde herrijzen

als een feniks uit zijn as.

*

De oude wereld staat op instorten

de nieuwe wereldorde zal vergaan tot gruis

en de ijzeren vuist van dictatuur

zal het eigen gelaat treffen en niet meer kunnen heersen.

*

En op de bodem van de doos van Pandora

maakt zich de witte vogel los van de hoop.

Hij vliegt naar alle kusten van de aarde

om het nieuwe land dat oprijst uit de wateren

aan te kondigen:

het land van eenheid en liefde

het land van licht en vrede

het land waarin dood geen graven graaft

het land onzer dromen,

op geen landkaart ooit beschreven, in geen atlas ooit te vinden,

geschreven op de tijdloze bladzijde van ons hart.

*

De kinderen van de aarde zijn in beweging gekomen

stromen over de aarde als een machtige golf

gedragen door de oceaan van liefde.

Hun golfbeweging zal alles overstromen

wat niet in harmonie met het leven is

en alle mensenkinderen

die verlangen naar vrede en vrijheid

zullen ondergedompeld worden

in die oceaan van liefde.

*

De kinderen van de aarde ontsteken

het vuur van waarheid en inzicht

het vuur van liefde en vrede.

Ze steken er heel de wereld mee in brand.

Niemand die deze brand ooit blussen kan.

*

Hoor jij hun voetstappen ook?

Steeds dichterbij?

Vlak voor je deur?

Ze verlaten scholen en kantoren

bedrijven en overheidsgebouwen

ziekenhuizen en verzorgingscentra,

ze betreden de open ruimte van het volle leven

verlaten de schijnwereld van de nacht der onwetendheid

wandelen door valleien en over bergen

door steden en dorpen

over akkers en velden,

géén plek waar ze niet zijn.

Hun voortgang is niet te stoppen.

Handen reiken naar handen, ogen kijken in ogen,

handen die getuigen van kracht en mildheid

ogen die getuigen van licht,

van vergeving, moed en doorzettingsvermogen.

De donkere wolken die nog boven de aarde hangen

zullen verscheurd worden

en het licht dat alles verlicht

zal alle levende wezens doorstralen.

*

Kom, kinderen van de aarde,

Kom, kinderen van het licht,

laten we met volle kracht

de hand aan de ploeg der waarheid slaan

en de akkers van bederf voorgoed onderploegen.

Niet straks, maar nú.

YES, WÉ CAN!

 

Marcel Messing

 

(Slottekst van de toespraak YES WÉ CAN  tijdens het Frontier-symposium van zaterdag 7 november 2009 in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.)