weefgetouw tijdweefgetouw tijd
weeft steeds weer
nieuwe klederen
nieuwe woorden
nieuwe taal 

de wever
het touw
de tijd
wij zijn het zelf 

in kleurtapijt
van leven
knooppunten
van eeuwigheid

 

©Marcel Messing
(Uit: Weefgetouw tijd, 1985)