vreugde
Door alle lijden heen 
langs stoppelvelden 
van verdriet 
in onpeilbare oceanen 
van smart 
straalt steeds 
de onuitsprekelijke 
vreugde 
van het Zijn

 

©Marcel Messing
(Uit: Weefgetouw tijd, 1985)