Nieuwsbrief februari 2012
Deel 2

'Wij staan aan de vooravond van een wereldtransformatie.
Alles wat we nodig hebben is de juiste crisis
en de naties zullen de nieuwe wereldorde aanvaarden.’
David Rockefeller
 

Spanningen nemen toe. Dubbelspraak van Obama
China, Japan en Zuid-Korea besloten niet zolang geleden om over niet al te lange tijd de dollar niet meer als ‘standaardmunt’ te aanvaarden. China is op weg om de grootste wereldeconomie te worden, ondanks een tijdelijke vermindering in groei.

Niet voor niets controleerde president Obama eind vorig jaar een deel van de Amerikaanse oorlogsvloot, vlak voor de Chinese Kust (nabij de Gele Zee). Amerika is op zoek naar ‘nieuwe horizonten’, deze keer richting Azië. Begin november verklaarde Obama in het Australisch parlement dat Azië het belangrijkste gebied is voor de militaire expansie van de VS. (http://globalresearch.ca)
En terwijl Obama na bijna negen jaar oorlog half december 2011 de troepen uit Irak terugtrok en hun werk aldaar ‘een buitengewone prestatie’ noemde, beweerde hij zonder haperen dat er ‘een soeverein, stabiel en onafhankelijk Irak, met een representatieve regering die door het volk gekozen was’, werd achtergelaten. 

‘Welcome home’,
scandeerde de president drie keer achtereen aan het einde van zijn toespraak, gevolgd door: ‘God bless you! God bless America!’ 

De Amerikaanse god is kennelijk een soort opperbevelhebber van de lucht-, land- en zeemacht, met wie Amerikaanse presidenten een rechtstreekse telefoonverbinding onderhouden. Echtgenote Michelle liet met het oog op de verkiezingen fijntjes weten dat haar man keurig zijn verkiezingsbelofte had gehouden. Immers in november 2008 had Obama in een tv-interview beloofd dat hij niet op zijn campagnebelofte zou terugkomen om de troepen terug te trekken uit Irak. Maar hij zei er wel bij dat hij de militaire focus dan richting Afghanistan zou leggen, waar Amerika zich trouwens eind 2014 ook uit wil terugtrekken (wellicht nog wel eerder, nu onlangs bekend werd dat de Taliban door zowel Pakistan als Afghanistan gesteund worden). De woorden van Barack Obama en Michelle waren nauwelijks weggestorven in een mistige wind, of enkele dagen later dreigde er al een burgeroorlog in Irak uit te breken. 

Oeroude strijd. De oorlog in Irak is niet voorbij
De oeroude strijd tussen soennieten en sjiïeten in Irak laaide weer op. De nieuw ‘gekozen’ president Nouri al-Malaki loert al op de alleenheerschappij en ontsloeg inmiddels zijn vice-president, die een doodseskader zou leiden. De veiligheidsdiensten van Al-Malaki worden overigens beschuldigd van onwettige detentie en foltering van burgers.
Irak soeverein? Stabiel? Onafhankelijk? In Bagdad staat de grootste Amerikaanse ambassade ter wereld. En natuurlijk repte Obama er met geen woord over, dat de
oorlog tegen Irak volstrekt  onrechtmatig was, in elkaar gezet door de Amerikaanse neoconservatieve kliek, in samenwerking met Wall Street en de Angelsaksische ‘connectie’ o.l.v. Tony Blair.
Toen de Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken schreef de Iraakse columnist Emad Risin: ‘Dit is alleen een einde voor de Amerikanen. Niemand weet of de oorlog nu ook voor ons voorbij is.’ Maar ook al zijn de Amerikanen vertrokken, er is gezaaid. Eens zal de oogst rijpen. Ook al is de machtselite over een tijdje ‘vergeten’ wat men zaaide, de vruchten zullen er zijn.
 
Tijdens een korte ceremonie bij de luchthaven van Bagdad (15 december 2011) ter gelegenheid van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen zei de Amerikaanse minister van defensie Leon Panetta, voormalig directeur van de CIA en opvolger van generaal b.d. Michael C.. Hayden: ‘We verspilden hier een heleboel bloed… om te bereiken dat het land soeverein en onafhankelijk zou worden en in staat zichzelf te beveiligen.’

 Leon Panetta

In de bestseller De oorlogen van Obama van de internationaal onderscheiden journalist Bob Woodward, die vooral bekendheid kreeg wegens het mede onthullen van het Watergateschandaal van oud-president Nixon, kan men meer over de tragische oorlogen van Obama lezen en zich verbazen dat deze president de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen.

Een verscheurd Irak
Een totaal verscheurd Irak, in de Bijbel bekend als het land van de Eufraat en de Tigris (Sumerië), is het resultaat van twee bloedige oorlogen, waarbij alleen al vóór en tijdens de eerste oorlog circa een miljoen kinderen door honger en ziektes om het leven kwamen vanwege de toen door Groot-Brittannië en Amerika ingestelde voedselboycot.
Als een van de oudste landen ter wereld werd Irak aan flarden gereten door het jongste land ter wereld, Amerika. Welke oeroude broedertwist werd hier uitgevochten onder de noemer van het onschadelijk maken van ‘massavernietigingswapens’ en het ‘brengen van democratie’ en ‘regime-change’?
Misschien denkt men dat nu de belangrijkste koppen afgeslagen zijn van de Hydra, het negenkoppige mythische slangenmonster? Uit het bloed van haat en wrok zullen nieuwe slangenkoppen groeien. Welke demonische krachten brachten de mens zover?
Was Saddam Hoessein, net als kolonel Kadafi, niet een tijdlang een goede ‘vriend’ van het Westen, voordat hij gedemoniseerd werd, mede omdat hij uit de pas begon te lopen en net als Kadafi voorstander was van een gouden standaard en de machtselite hem dus graag kwijt wilde? 

Wie leverde Saddam Hoessein gifgas tegen de Koerden?
Natuurlijk, Saddam Hoessein gebruikte gifgas tegen de Koerden, waardoor duizenden op een afschuwelijke wijze om het leven kwamen. En hij was een dictator waar niet mee te spotten viel. Maar wie leverde hem het gifgas? En wie inspireerde hem mogelijk? Groot-Brittannië was lang wereldmacht nummer 1 en had ooit de grootste zeemacht ter wereld. ‘Brittannia rules the waves,’ klonk het lange tijd over heel de wereld. Niet alleen India werd in naam van Hare Majesteit door Groot-Brittannië geknecht, maar ook vele andere landen in de wereld.
Toen de Eerste Wereldoorlog ten einde liep, werd Engeland zich bewust van de betekenis van een sterke luchtmacht, om zodoende opstandige onderdanen binnen zijn wereldrijk, die vaak als ‘barbaren’ werden gezien, vanuit de lucht te kunnen bombarderen.
Het was onder het bewind van Winston Churchill, die toen minister van koloniale zaken was, dat door het Bureau van de ‘Royal Airforce’ in Caïro het verzoek bij Churchill werd ingediend om gifgas te mogen inzetten ‘tegen recalcitrante Arabieren’. Wie dit waren? Wel, de Koerden en Afghanen! In ieder geval geen Arabieren.
De Britse koloniale machthebbers gebruikten wel eens meer racistische woorden, zoals ‘nikkers’. Gifgas werd in die tijd als een van de grootste gruwelen gezien. India had een grote weerstand tegen het gebruik ervan en vreesde een opstand in het land als er gifgas zou worden gebruikt. Churchill reageerde woedend. Hij mediteerde niet een paar keer per dag zoals Gandhi, die hij een ‘halfnaakte fakir’ noemde, maar die wel via geweldloosheid (ahimsa) India bevrijdde van de Britse slavernij en daarmee ook een einde wist te maken aan de rooftocht naar grondstoffen en goedkope arbeidskrachten door het Britse rijk.

 Gandhi

Helaas, India lijkt
Gandhi steeds meer te vergeten, is nu zelf een nucleaire macht geworden (net als Pakistan) en een belangrijke wapenleverancier. Hoe reageerde Churchill op de weerstand van India tegen gifgas? We citeren zijn reactie:
‘Ik begrijp die teergevoeligheid over het gebruik van gifgas niet. […] Ik ben sterk voor het inzetten van gifgas tegen onbeschaafde stammen […] Het is niet nodig alleen dodelijke gassen te gebruiken; er kunnen ook gassen worden gebruikt die groot ongemak veroorzaken en flink wat terreur verspreiden en toch geen ernstige, blijvende gevolgen voor de meeste slachtoffers hebben. […] [We] kunnen onder geen beding instemmen met het niet-gebruiken van wapens die beschikbaar zijn en een spoedig einde kunnen maken aan de wanorde die aan de grenzen van ons rijk heerst. Dit zal Britse levens redden. We zullen elk middel gebruiken dat de wetenschap ons verschaft.’ (Noam Chomsky, De wereld na 11 september20042,blz. 92-94)

 Darwins Origin of Species

Zo gaat men om met ‘onbeschaafde stammen’, een term die beïnvloed werd door het boek van Charles Darwin Over het ontstaan der soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven (1859) en het neodarwinisme.
Zo ging Churchill, 32ste graad vrijmetselaar, ingewijd druïde en net als Goebbels zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van de graal, met inwoners van het Britse rijk om. Vol wraak en haat liet Churchill, toen de oorlog met Duitsland eigenlijk al was beslist, de prachtige Duitse stad Dresden platbombarderen.
Als later Saddam Hoessein de Koerden met gifgas aanvalt, had hij massavernietigingswapens (behalve atoombommen) gekregen van het Westen. (Chomsky, Mislukte Staten. Machtsmisbruik en de aanslag op de democratie, 2008, blz. 36) 

   
Gifgasaanvalen  op Koerden

Terroristen en staatsterrorisme
Zeker, Saddam Hoessein was een ijzingwekkend dictator. Maar dictators als Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, Mao en vele anderen worden niet door een boze god in de wieg gelegd. Zij krijgen hun griezelig gezicht door mensonwaardige bijdragen en ingrepen van vele adviseurs, politici, topbankiers en generaals. Con Coughlin, adjunct-directeur van The Sunday Telegraph en voormalig correspondent in Beiroet, die de oorlog van Irak tegen Iran versloeg, schreef een boek over Saddam Hoessein, getiteld Saddam. Biografie van een dictator. Aanbevelingswaardig.
Chomsky wees er herhaaldelijk op dat terreurdoorn terroristen alleen maar te begrijpen is als men ook het staatsterrorisme onderzoekt. (De wereld na 11 september, blz. 37-58) Ook Andreas von Bülow, expert op het gebied van de inlichtingdiensten en voormalig staatssecretaris van defensie in het kabinet van Helmut Schmidt en vervolgens minister van onderzoek en technologie, wees op de betekenis van het staatsterrorisme. In zijn boeken Die CIA und der 11. September. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste en Im Namen des Staates is hier meer over te lezen.

Het einde van menselijkheid
Een regering die niet meer democratisch gecontroleerd wordt door de burgers, maar in handen gevallen is van het militair-industrieel complex, heeft niet alleen de eigen democratie verraden, maar ook ieder moreel recht verspeeld om ‘in naam van de democratie’ regimes te  veranderen, zeker als dit ook nog met geweld gepaard gaat.
Door het monopolie op de macht en de wapens kan een regering zelfs een gevaar worden voor de burgers, terwijl het militair-industrieel complex op de achtergrond de verkiezingen van premiers en presidenten mede bepaalt. Wij kunnen de huidige situatie in onze wereld pas begrijpen als we doordringen tot de verborgen achtergronden van het machtsspel. Pas dan kan er vanuit een collectief bewustzijn en geweldloosheid zo gehandeld worden, dat er een beslissende invloed kan ontstaan op het verloop der wereldgebeurtenissen.
Het gebruik van het zwaar giftige ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’ door Amerikaanse militairen tijdens de oorlog in Vietnam (geproduceerd door I.G. Farben, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ook Zyklon B maakte, een chemisch middel om de Joden te vergassen), is een gruweldaad, die haat en vijandschap verergert. Nog steeds wordt dit middel in oorlogen ingezet. Engeland had overigens de opdracht gegeven om I.G. Farben (eigendom van David Rockefeller) niet te bombarderen.

 Zyklon B

Het inzetten van twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki om Japan te verslaan, getuigt eveneens van een vorm van terreur, die op dat moment niet alleen een einde maakte aan de oorlog, maar ook aan iedere vorm van menselijkheid. 
Dit soort gruweldaden betekent niet alleen een explosie van iedere vorm van eerbied voor het leven, maar is vooral het begin van een totale ondergang van iedere vorm van innerlijke beschaving, die de wereld onherroepelijk naar de afgrond zal voeren.
Iedere staat die (schrikwekkende) wapens inzet tegen een andere staat, zaait daarmee het zaad voor een nieuwe oorlog, voor terrorisme. Eens zal dit zaad opgroeien en een gezicht krijgen dat de veroorzakers van het lijden zal opzoeken. Zo blijft het rad van lijden maar draaien.

Radicaal andere oplossingen
Wij willen hier zeker niet de ene staat negatief afschilderen ten opzichte van een andere staat. Tragisch genoeg hebben vele landen zich in de loop der geschiedenis overgegeven aan gruweldaden. Al lange tijd wordt de mens geknecht door een machtselite die nog steeds haar gang kan gaan en geïnspireerd wordt door demonische geesten, waar de meeste wetenschappers niets over willen horen.
Wij pleiten hier voor radicaal andere oplossingen, op basis van ware tolerantie, mededogen, vriendelijkheid, vergevingsgezindheid en geweldloosheid. Als wereldleiders deze weg in de zeer nabije toekomst niet willen of kunnen bewandelen en niet vanuit hun hart proberen problemen op te lossen, hoeft men geen profeet te zijn om de tragische afloop van de wereldgeschiedenis te zien. Wie plannen maakt voor oorlogen dient te beseffen dat hij zelf eens oorlogen zal oogsten.

Alles al tevoren gepland. PNAC-programma en het drama Irak
In het PNAC-programma (Project for the New American Century) stond al vóór 9/11 tot in detail beschreven welke ‘schurkenstaten’ in aanmerking komen om door de Amerikaanse machtselite te worden aangevallen (zie mijn boek Worden Wij Wakker? (20074,blz. 64) en
bekijk vooral het onthullende filmpje van de voormalige Amerikaanse viersterrengeneraal, Wesley Clark.
op onze website
www.wijwordenwakker.org
 Wesley Clark 

Clark leidde als oppercommandant van de Navo ‘Operation Allied Forces'. Hij was werkzaam bij het ministerie van defensie en werd in 2004 genomineerd als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. In het filmpje gaat hij uitgebreid op het PNAC-programma in en vertelt openlijk dat alles ruim tevoren gepland was!
In het reeds eerder genoemde boek van Chomsky, Mislukte Staten, beschrijft de auteur dat onder Bill Clinton het begrip ‘terroristische staten’, woorden die afkomstig zijn van de 'familie Bush, uitgebreid werd met het woord ‘schurkenstaten’. Een paar jaar later werd het begrip ‘mislukte staten’ uitgevonden, ‘waartegen de VS zich moesten bewapenen en die ze moeten helpen, soms door ze te verwoesten. Nog later kwam de ‘as van het kwaad’, die de VS volgens de wil van de Heer moeten vernietigen om zichzelf te verdedigen, zoals Hij zijn nederige dienaar in Washington geopenbaard heeft. Ondertussen escaleert de dreiging van terreur, van nucleaire proliferatie en misschien van “apocalypse soon". (blz. 123)Conservatieve christenen en Apocalyps
Als Chomsky spreekt over ‘apocalypse soon’, moeten we weten dat er in Amerika nogal wat (rijke) conservatieve christenen zijn die aangesloten zijn bij de ‘neoconservatieve beweging’, die het zionistische streven van de staat Israël financieel en godsdienstig steunt.
Deze ‘christenen’ geloven zelfs in een versnelling van de apocalyptische wereldgeschiedenis als de dramatische en rampzalige gebeurtenissen uit het laatste boek in de Bijbel, het Boek Openbaring  of de Apokalyps, een beetje gestimuleerd worden. Oorlog en geweld zijn voor hen volstrekt geoorloofde middelen. Ook een aantal orthodoxe moslims gelooft vanuit de Koran dat de ‘eindtijd’ versneld kan worden. Zelfvervullende profetie?
'In naam van de democratie’ heeft Amerika reeds menig land vernietigd of ‘naar het stenen tijdperk’ gebombardeerd. Zij die dit naar voren brengen, worden maar al te snel als mogelijke ‘vijanden van Amerika’ gezien. Velen beseffen echter niet dat juist vrijheidslievende en waarheidslievende critici hun kritiek geven om tomeloos lijden in de wereld te voorkomen, ook in Amerika.

Waar waren de massavernietigingswapens?
President Obama wist dat de
massavernietigingswapens die Irak zou bezitten en de reden vormden tot de tweede oorlog met Irak, nimmer gevonden waren.
Zou het binnen de internationale verhoudingen niet helend zijn geweest, als Obama tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Irak zijn diepe verontschuldiging voor deze dramatische oorlog had aangeboden en gezegd zou hebben dat alleen ware broeder- en zusterschap tussen de volken een oplossing voor alle wereldproblemen is? Helaas. Ook zei Obama niets over de talloze leugens van Bush en Blair tijdens deze oorlog.
Blair werd inmiddels door de paus ingewijd in de
‘Orde van Malta’, een geheime orde die een wereldwijde invloed en macht heeft. De hoogingewijde vrijmetselaar Napoleon Bonaparte bestreed in zijn tijd onder meer het ‘Malteser Rijk’.

   Maltezer ordekruis, Blair en de paus

Als ridder van de Orde van Malta trekt
Blair met zijn ‘Faith Foundation’ predikend de wereld rond en ontving reeds diverse (vredes)prijzen. Overigens zijn er ruim twaalfduizend adellijke mannen vanuit heel de wereld ridder van de Orde van Malta. Onder hen een aantal wereldleiders.
Wat zou Christus hiervan vinden? Zou hij in deze tijd op Malta zijn toevlucht zoeken? Dat Blair met zijn ‘ondernemingen’, ‘stichtingen’ en lezingen miljoenen als zakcentje bijverdient is nagenoeg bekend. Minder bekend is dat hij ook veel bijverdiensten heeft als ‘senior adviseur’, waarbij hij alleen al van topbankier J.P. Morgan (aan Rotschild gelieerd) zo’n twee miljoen pond per jaar ontvangt. (Jamie Doward, in: The Guardian, 7 januari 2012)

Wereldwijde nucleaire besmetting
Natuurlijk werd er tijdens de oorlog in Irak ook een harde en bittere strijd geleverd vanuit de Irakezen, waren de dagelijkse aanslagen een nachtmerrie voor de Amerikaanse soldaten en zijn ze dat nu voor vele Irakezen. Maar zou het uit het oogpunt van een poging tot beginnende verzoening niet heilzaam zijn geweest als president Obama openlijk het geweld van Amerika aan de kaak had durven stellen? Iets, dat hij tijdens zijn verkiezingscampagne wel deed? Had het niet van zedelijke moed getuigd als hij had durven spreken over het gebruik van de door de Conventie van Génève verboden wapens, zoals verrijkt uranium, waardoor er nu in Irak duizenden misgeboorten zijn en talloze kinderen gruwelijk verminkt zijn. Hele steden en dorpen zijn besmet met kankerverwekkende gifstoffen. Een ware ecocide. Er heerst op diverse plaatsen hongersnood, er is sprake van ondervoeding en oogsten verdorren. (New Statesmen, 30 september, 2010) Voeg deze feiten naast de wereldwijde besmetting door radioactieve straling die vrijkwam (en nog steeds vrijkomt) ten gevolge van de nucleaire rampen in Fukushima (die vele malen de ramp van Tsjernobyl overtreft), en we weten precies in wat voor een gevaarlijke en kritieke situatie de wereld is terechtgekomen. Over de hele wereld is het aantal gevallen van kanker de laatste jaren dramatisch toegenomen.
Een
mogelijk bombardement op de nucleaire installaties van Iran zou de mondiale nucleaire vergiftiging catastrofaal maken.

Terwijl tallozen naar sportwedstrijden of soapseries kijken, zich vermaken in casino’s, hun tweede of derde vakantie plannen, terwijl sommige zich spiritueel noemende mensen van mening zijn dat je alles maar aan God moet overlaten en anderen de pioniers in onze wereld hartelijk bedanken voor het nemen van het voortouw, wordt onze planeet buitengewoon ernstig bedreigd en beseffen veel mensen nog te weinig dat we allemaal ogen, handen, harten, hoofden en voeten zijn van het ene Bewustzijn. 

Talloze slachtoffers. Abu Ghraib niet gesloten
Geen woord ook sprak Obama over de meer dan anderhalf miljoen Irakese doden die tijdens de twee oorlogen tegen Irak gevallen zijn. Geen woord over de vier miljoen ontheemden, de tienduizenden weeskinderen, de talloze ontwrichte huwelijken en gezinnen. De 4500 gesneuvelde Amerikanen en de 30.000 (zwaar)gewonden werden al eerder in de media vermeld, maar over de talloze getraumatiseerde Amerikaanse en Irakese soldaten, wier levens compleet verwoest zijn, en over de vele zelfdodingen onder de soldaten, werd door de president geen woord gesproken. Geen woord ook over de gruwelijkheden die plaatsvonden in ziekenhuizen en in de beruchte gevangenis Abu Ghraib nabij Bagdad, waar oud-minister van defensie Donald Rumsfeld, samen met Cheney en G.W. Bush, martelingen toestonden en waar seksuele perversies plaatsvonden. Niet al het fotomateriaal werd door Obama vrijgegeven. Te explosief materiaal. Geen woord ook over het vaak wetteloos optreden van
Blackwater, een huurleger dat door de VS in zowel Irak als Afghanistan werd ingezet. In 2011 overtrof het aantal gecontracteerde huurlingen (155.000) het aantal soldaten van de VS (145.000)!  

 Blackwater
heet sinds enige tijd Academi

Het senaatsrapport van Carl Levin en John McCain over dit gruwelijk gebeuren spreekt duidelijke taal. Ook in andere geheime gevangenissen, zoals nabij Boekarest (Roemenië) en in
Guantanamo Bay, vonden vreselijke dingen plaats. ‘Met opgeheven hoofd’ Irak verlaten? Zeker, onder het regime van Saddam Hoessein was er geen enkele vorm van democratie en was er sprake van vele wreedheden. Maar hoe ziet Irak er nu uit? Wie zal als eerste het hoofd buigen om elkaar vergeving te vragen voor deze misdaden tegen de menselijkheid? 

De plundering van het museum van Bagdad
Geen woord ook, tot slot, van president Obama over de plunderingen in het vermaarde museum te Bagdad in april 2003. Zijn voorganger G.W. Bush bood hiervoor nimmer zijn excuses aan. Wel merkte minister Rumsfeld op, dat hij er niet van op de hoogte was dat er nog zoveel ‘potscherven’ in dat museum bewaard werden.In het museum van Bagdad worden onder meer Sumerische en Babylonische kleitabletten bewaard, die betrekking hebben op de geschiedenis van onze planeet, het zonnestelsel, de kosmos en het ontstaan van de mens. Een grote schat aan kennis. Talloze teksten zijn nog niet ontsloten en gaan terug tot de oudste tijden.
De kleitabletten bevatten uitzonderlijke overleveringen over de ‘kosmische strijd der goden’, ‘de schepping van de mens’ en de ‘goden van daarboven’ (annunaki of nefilim), die in ruimtevoertuigen’ naar onze planeet afdaalden (Athrahasis en Enuma Elish); over ‘sterrenpoorten’ en verloren oude kennis, de zogeheten paleowetenschap.
De plundering van het museum te Bagdad past in de reeks van het vernielen van al die overleveringen die de mens kunnen inlichten over zijn werkelijke afkomst. Niet voor niets werd in de 4de eeuw de vermaarde bibliotheek van Alexandrië en het Museion, gesticht door Ptolemaeus I (286 v. Chr.), verwoest. Dit is triest genoeg het lot geweest van veel oude bibliotheken.

Oude kennis uit Babylonië?
Riep G.W. Bush in 2003 uit: ‘Let freedom reign!’, aan het eind van zijn oorlog zei hij zonder enige emotie: ‘Mission accomplished.’ 
Acht jaar later spreekt Obama over ‘een buitengewone prestatie’ die door het Amerikaanse leger verricht was.  Dit soort uitlatingen behoort tot de dubbelspraak uit
Orwells boek 1984, waarin gezegd wordt: ‘Vrijheid is slavernij’.  

 Orwells 1984

Was er behalve een grote belangstelling voor olie, gas en grondstoffen ook een grote belangstelling voor verborgen oude kennis uit Babylonië, kennis die in talloze geschriften geprezen wordt en terugreikt tot vóór de grote (Atlantische) vloed?
Saddam Hoessein bracht zichzelf graag in relatie tot de vermaarde Babylonische koning Hammurabi (18de eeuw v. Chr.) en wilde het museum te Bagdad tot het grootste ter wereld maken en het vroegere Babylon volledig herbouwen. Hoogmoed? Of was Saddam Hoessein, die ook de Isjtarpoort helemaal wilde laten vernieuwen, op de hoogte van bepaalde sterrenpoorten die toegang geven tot andere dimensies? Volgens de kleitabletten kwamen
Isjtar en andere ‘goden’ via een sterrenpoort naar de aarde. Feit is, dat veel antieke kostbaarheden die betrekking hebben op het verre verleden van de mensheid verdwenen zijn. Ook al wordt beweerd dat de ‘meeste schatten’ die uit het museum van Bagdad geroofd werden, zijn terugbezorgd, ontbreekt er nog een aantal, waarvan de betekenis nog niet geheel duidelijk is.

De twee oorlogen in Irak zijn een vleesgeworden nachtmerrie van demonie. Veel Amerikaanse soldaten zijn er oprecht van overtuigd dat zij vochten voor de veiligheid van het vaderland. Zij waren en zijn te goeder trouw en werden speciaal ‘getraind’ voor deze ‘missie’. Velen van hen gaan nu door een hel. De honingzoete woorden van hun president zouden wel eens spoedig tot bijtend zout in hun mond kunnen worden. ‘Vice-koning’ J. Paul Bremer merkte al bij zijn komst in Irak op dat er te veel mensen in Irak woonden en verdeelde snel na de invasie talloze contracten onder grote bedrijven. 

Een ‘onafhankelijk’ Irak, mijnheer de president? ‘Veilig’? President Obama, die zich voor de verkiezingen heftig verzette tegen de oorlog in Irak, kon niet nalaten tot zo’n drieduizend soldaten
in een luchtmachthangar in Fort Bragg (Noord-Carolina) te zeggen: ‘We hebben het beste leger ter wereld.’ ‘Met opgeheven hoofden’ konden de soldaten dus Irak verlaten en dankzij de beëindiging van deze oorlog zou Amerika sterker worden en de wereld veiliger. ‘Jullie kwamen op voor Amerika. Nu moet Amerika voor jullie opkomen.’ Bedoelde Obama dat de kans groot is dat er binnenkort op hun (invaliditeits)uitkering gekort gaat worden wegens de enorme Amerikaanse schuld? Een schuld die de Amerikaanse regering er overigens niet van weerhoudt weer nieuwe oorlogen voor te bereiden, die de hele wereld op de rand van de afgrond zullen brengen. Is men dan toch het lijstje van het PNAC-programma aan het afwerken? Trouwens, komen al die militairen werkelijk op voor Amerika? Of vochten tallozen onwetend voor een machtselite die slechts de eigen belangen nastreeft? ‘Dubbelspraak’ zou Orwell dit soort uitlatingen noemen. Een ander woord voor ‘leugens’. Stond er op ‘het ministerie van waarheid (Miniwa) niet de spreuk: ‘Oorlog is vrede?’

 Orwell, 1984, latere uitgave

Jezuïetenwijsheid of jezuïetenstreken? De jezuïetenorde
De Spaans-Baskische oud-militair Ignatius van Loyola (1491-1556), die na zijn mislukte militaire loopbaan de militante Orde der jezuïeten stichtte, die een wereldwijde macht wist te verwerven, leerde de jezuïeten het volgende: Als de overste zegt dat iets zwart is terwijl je duidelijk ziet dat het wit is, moet je toch vanuit de gelofte van gehoorzaamheid zeggen dat het zwart is. Jezuïetenwijsheid heet dat. Volgens anderen past hier beter het woord ‘jezuïetenstreek’.

 Ignatius van Loyola

In het onthullende boek van Edmond Paris, Histoire secrète des Jesuítes (1970), lezen we niet alleen hoe hun macht reikte tot in China, Japan, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Rusland en vele landen van Europa, maar ook hoe deze machtige op militaire leest geschoeide ‘mystieke militaire orde’ bepalend werd binnen de macht van Rome.

Orde der jezuïeten: inspiratiebron voor Hitler
In de Tweede Wereldoorlog nam Hitler de jezuïetenorde, die hij adoreerde en waardoor hij ten zeerste geïnspireerd was, als voorbeeld voor zíjn op te richten Orde, de SS. De SS werd geleid door Himmler, die net als Hitler een groot respect had voor de jezuïeten en hun ‘principes’. De ‘spirituele oefeningen’ van Loyola werden (in een andere vorm natuurlijk) geënt op de SS. IJzeren discipline, totale gehoorzaamheid (‘Befehl ist Befehl’) en volledige trouw en onderwerping aan de leider. Himmler kreeg als opperste leider van de SS de titel ‘Reichsführer SS’, een titel die ontleend was aan die van de ‘generaal-overste’ van de jezuïeten. Hitler, Goebbels en Himmler, van oorsprong katholiek, hadden alle drie een grote bewondering voor de jezuïeten en hun Orde.
Goebbels, gepromoveerd op de graal, was opgevoed op het seminarie van de jezuïeten. Hitler liet zijn getrouwen weten dat hij in Himmler, die was grootgebracht in de geest van de
jezuïeten, ‘onze Ignatius van Loyola’ zag.
Hitler zelf zal later door Goebbels worden uitgeroepen tot de nieuwe messias, ‘de verlosser der mensheid’, die geleidelijk Christus als Messias zal vervangen. De generaal van de jezuïetenorde in de Tweede Wereldoorlog, graaf Halke von Ledochowski, was betrokken bij de ‘samenwerking tussen de Duitse geheime dienst en de orde der jezuïeten’. (Paris, blz.. 272) Veel is hier nog over te zeggen.

Hoe de
jezuïeten aan hun rijkdom kwamen, waarom ze bepaalde geheime codes gebruiken (o.a. in bepaalde brieven), hoe hun kadaverdiscipline precies werkt, waarom ze betrokken waren bij koningsmoorden en de Franse Revolutie en waarom ze uit diverse landen werden gezet, wordt beschreven door Herman H. Somers, theoloog, filosoof en psycholoog, in zijn boek Geheim en wijsheid der jezuïeten. Het epos van een militaire orde - 1540-1990. (1991)
Dat in de vorig eeuw de jezuïet en paleontoloog Teilhard de Chardin naar aanleiding van zijn opvattingen over schepping en evolutie, onder druk van de generaal-overste van zijn Orde, een spreekverbod kreeg van Rome, is begrijpelijk. Als men gaat tornen aan ideeën die als wit verkocht worden en vervolgens ontdekt dat ze zwart zijn…  Om niet te generaliseren: veel jezuïeten pogen te goeder trouw hun innerlijk pad te volgen, maar met de Orde als geheel (vooral de top) is iets grondigs misgegaan. 

Adam Weishaupt en de Orde
De van huis uit Joodse filosoof Adam Weishaupt was jarenlang ‘opgevoed’
 door de jezuïeten en werd benoemd tot professor canoniek recht aan hun universiteit te Ingolstadt.
Ondanks zijn afkeer van de jezuïetenorde, nam Weishaupt veel over van haar hiërarchische structuur toen hij in 1776 de Orde der Illuminati stichtte, die vooral via geheime genootschappen en loges een wereldwijde invloed zou krijgen. 


De kadaverdiscipline, het gebruik maken van geheime codes, de kennis van wetten en het inwijdingssysteem van de
Orde der Illuminati vertonen sterke overeenkomsten met de Orde der jezuïeten. Dezelfde overeenkomsten vindt men later terug in ‘de Orde’, beter bekend als ‘Skull and Bones’, opgericht aan de Universiteit van Yale, waar onder andere Bush senior en Bush junior lid van zijn. Weishaupt had overigens diverse contacten met Franse en Amerikaanse filosofen en vrijmetselaars die betrokken waren bij de Franse en Amerikaanse revolutie. 

De Nationale Defensiewet, bedreiging van de democratie?
Of de totstandkoming van de Nationale Defensiewet iets met ‘de Orde’ heeft te maken, weten we niet. Wat we wel weten is dat op 31 december 2011 president Obama ‘The Indefinite Detention Bill’ tekende, in 2012 bekend geworden als de National Defense Act (NDA), de Nationale Defensiewet.
Deze wet schakelt het recht van de burger op een advocaat en een burgerlijke rechtspraak (‘habeas corpus’) volledig uit voor inwoners in de VS, maar ook met de mogelijkheid voor burgers buiten Amerika!

 

Zorgde de
Patriot Act  er al voor dat de burgerrechten en de privacy in zowel Amerika als Europa grondig werden teruggedraaid omdat de angst voor nieuwe aanslagen er goed inzat, de Nationale Defensiewet gaat een forse stap verder en reduceert de rechten van de burger die verdacht kan worden van terrorisme praktisch tot nul. Ook al zegt Obama dat hij met enige tegenzin de wet ondertekende en van mening is dat toepassing ervan getoetst dient te worden aan de grondwet,  zullen we uiterst kritisch moeten volgen hoe een en ander in de praktijk uitwijst.

Door de
Nationale Defensiewet (NDA) is het mogelijk geworden dat al diegenen die van terreur verdacht worden zonder enige vorm van proces over heel de wereld door Amerikaanse militairen kunnen worden opgepakt en voor onbepaalde tijd in de gevangenis belanden. Advocaten en burgerlijke gerechtshoven worden uitgeschakeld, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor militaire processen en tribunalen. Hiermee is tegelijkertijd het Statuut van de Mensenrechten, zoals neergelegd door de Verenigde Naties, getorpedeerd. Alleen al een verdenking is voldoende om zonder enige burgerlijke rechtspraak gedetineerd te worden. Wat ‘terrorisme’ precies is, wordt voortaan door militairen bepaald. Een dergelijke situatie trad ook op vlak voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Reden tot zeer grote alertheid!

Is dit feit wel goed doorgedrongen tot de westerse parlementen? Hoe reageren parlementariërs hierop? Wanneer horen we hun stem? Is dit niet de lakmoesproef waar onze volksvertegenwoordigers en ministers voor staan? Zullen we hen hierover binnenkort vol moed horen spreken? Niet beïnvloed door allerlei opiniepeilingen van bureaus, die zelf graag de publieke opinie beïnvloeden door steeds maar weer het aantal zetels te noemen dat een politieke partij zou krijgen als er nú verkiezingen waren? Net als bij de ratingbureaus kunnen kritische vragen worden gesteld over het functioneren van opiniebureaus.

Is er inzake deDefensiewet niet sprake van een grove schending van het internationaal recht? Kan iemand die alleen maar kritisch is en voor het heil van deze planeet opkomt, straks ook gearresteerd worden, waarbij militairen zich beroepen op de Defensiewet?

Dat deze wet de sluiting van Guantanamo Bay ‘in de weg’ staat, moge duidelijk zijn. Alweer een verkiezingsbelofte geschonden. Maar niemand lijkt zich er echt aan te storen. Hoeveel mensen moeten er eerst opgesloten worden zonder enige vorm van burgerlijk proces?'Opvolger' van de Patriot Act
De Nationale Defensiewet kwam vooral tot stand door de inspanning van senator Carl Levin en is de ‘opvolger’ van de na de aanslagen van 9/11 haastig aangenomen Patriot Act.
Carl Levin, die zowel een Israëlisch als een Amerikaans paspoort bezit, is tevens voorzitter van The Armed Services Committee (Comité van de krijgsmacht). Inmiddels is de chef van Obama’s staf, William Daley, die de opvolger was van Rahm Emmanuel, opgevolgd door Jack Lew.Carl Levin onderhoudt goede contacten met Jack Lew. Zowel Rahm Emmanuel (nu burgermeester van Chicago), Jack Lew en Carl Levin hebben nauwe relaties met de CFR en met de regering van Israël.

Om over na te denken
'Heden ten dage kan in de VS het pad naar totale dictatuur door strikt wettelijke middelen geplaveid worden, ongezien en niet gehoord door het Congres, de president of het volk. (...)
Voor de buitenwereld hebben we een constitutionele regering. Maar binnen onze regering en politiek systeem is een ander lichaam werkzaam, dat een andere vorm van regering vertegenwoordigt, Een bureaucratische elite die van mening is dat onze grondwet ouderwets is en die er zeker van is dat zij zal winnen. (...)
Alle vreemde ontwikkelingen in de buitenlandse politieke overeenkomsten kunnen herleid worden tot deze groep, die bezig is om ons te veranderen en ons aan hun genoegens aan te passen. (...) Deze politieke actiegroep heeft zijn eigen locale politieke organisaties ter ondersteuning, zijn eigen pressiegroepen, zijn eigen gevestigde belangen, zijn steunpunt in onze regering en zijn eigen propaganda-apparaat.’
Senator William Jenner, in een toespraak op 23 februari 1954. (Phoebe en Kent Courtney, America’s Unelected Rulers: The Council on Foreign Relations, 1962, blz.1-2)

‘Het doel van de
Council on Foreign Relations is het doen oplossen van de Amerikaanse soevereiniteit en van de nationale onafhankelijkheid in een almachtige en unieke wereldregering.’
Chester Ward (voormalig admiraal en oud-lid van de CFR in een memo van 1975)

De moedige visie van Hannah Arendt
De 
Duitse historica Hannah Arendt, die zich in de jaren voorafgaande aan de oprichting van de staat Israël intensief bezighield met de zionistische politiek, vooral veroorzaakt door de machtsgreep van Hitler, vluchtte in 1941 naar Amerika en verliet in 1943 de zionistische beweging. Ze was het fundamenteel oneens met de manier waarop er naar een Joodse staat werd gestreefd. Als een van de eersten voorzag ze dat Palestijnen en Arabieren in een dergelijke staat tweederangsburgers zouden worden.
 


In haar baanbrekend boek Het Zionisme bij nader inzien schreef ze in mei 1948, een paar dagen voordat de staat Israël werd uitgeroepen en de eerste oorlog met de Arabische buurlanden uitbrak, de moedige woorden: ‘Zelfs al zouden de Joden de oorlog winnen, dan nog zou het uitlopen op de vernietiging van de unieke mogelijkheden en de unieke prestaties van het zionisme in Palestina. Het land dat zou ontstaan, zou er heel anders uitzien dan de droom van Joden overal ter wereld, van zionisten en niet-zionisten. De ‘zegevierende’ Joden zouden gaan leven in een land omringd door een geheel vijandige Arabische bevolking, in isolement binnen grenzen die voortdurend bedreigd worden, zozeer in beslag genomen door fysieke zelfverdediging, dat alle andere belangen en activiteiten erin zouden verdrinken.’ 

De woorden van Hannah Arendt zijn uiterst actueel. Ze nam definitief afscheid van het zionistisch ideaal van de Weense journalist en auteur Theodor Herzl (1860-1904), die een eigen staat voor de Joden als doel van het zionisme zag, beschreven in zijn boek De Jodenstaat (1896).

De oprichting van de staat Israël
In 1948 deed 
Ben-Gurion, de eerste premier van de staat Israël, de volgende zionistische uitspraak: ‘De status-quo handhaven is niet genoeg. We moeten een dynamische staat opzetten, die gericht is op expansie.’ In 1938 schreef hij al: ‘Nadat we door het stichten van een staat een sterke macht zijn geworden, zullen we een eind maken aan de verdeling en onze staat uitbreiden tot hij heel Palestina omvat.’ Een jaar eerder schreef hij: ‘Een Joodse deelstaat is niet het eind, maar slechts het begin. Ik ben er zeker van dat we er niet van weerhouden kunnen worden om ons te vestigen in de andere delen van het land en de regio.’
En in een toespraak tot de Generale Staf in mei 1948 zei Ben-Gurion: ‘We moeten ons erop voorbereiden om tot het offensief over te gaan. Ons doel is Libanon, Trans-Jordanië en Syrië te verpletteren. De zwakke plek is Libanon, want het moslimregime daar is kunstmatig en gemakkelijk te ondermijnen. We zullen daar een christelijke staat stichten en daarna verpletteren we het Arabische Legioen en elimineren we Trans-Jordanië. Syrië zal voor ons bezwijken. Dan bombarderen we Port Said, Alexandrië en de Sinaï en nemen ze in.’ (Dries van Agt, Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk, 2009, blz. 95-96)

   
Ben-Gurion en zijn toespraak bij de oprichting van de staat Israël

Woorden die nog steeds actueel zijn. 
Op 14 mei 1948, bijna gelijktijdig met het vertrek van de Britse troepen uit Palestina,
riep Ben-Gurion de staat Israël uit.  Wie de dramatische geschiedenis van de oprichting van de staat Israël bestudeert, zal zich afvragen of de machtselite van toen de oprichting van de staat Israël niet al voorzien had en in wezen het Joodse volk gijzelde binnen zionistische plannen, die momenteel de brandstof zijn voor een mogelijke derde wereldoorlog, zeker gezien al hetgeen zich nu in de Arabische wereld afspeelt.
Lenni Brenner, door een aantal mensen als een controversieel auteur beschouwd, beweert dat het project Palestina al vóór 1945 vaststond bij de zionisten. In zijn boek Zionism in the Age of the Dictators wordt dit gedetailleerd beschreven. (1983, blz. 79-103) Brenner ziet het zionisme als een politieke ideologie, die wezenlijk verschilt van het judaïsme als een religieuze leefwijze.‘Vrede in het Midden-Oosten is essentieel voor de staat Israël…’
Hannah Arendt had het niet gemakkelijk toen ze haar boek Het zionisme bij nader inzien publiceerde, maar ook niet bij haar andere publicaties: The Jew as pariah en Eichmann in Jerusalem. Lijdt zij aan ‘zelfhaat’, waarvan men haar toen beschuldigde en waarom men haar lange tijd tot ‘persona non grata’ verklaarde? Of getuigt ze van kwaliteiten van werkelijkheidszin, grote integriteit en mededogen, die juist ten dienste kunnen komen van het Joodse volk, maar wellicht niet zomaar geaccepteerd zullen worden door hen die dromen van een Groot-Israël op Bijbelse gronden? Een dergelijk Groot-Israël zal ten koste gaan van de levens van talloze broeders en zusters en uiteindelijk gedoemd zijn te mislukken, omdat het leven in diepste essentie op coöperatie is gebouwd en niet op afstoting, uitstoting, negatie of gevoelens van suprematie. 

De Joodse mensen hebben veel geleden onder de negatieve gevoelens van anderen. Juist voor hen ligt er wellicht in de boeken van Hannah Ahrendt een mogelijke bijdrage tot de oplossing van het schrijnend conflict, waarmee heel de mensheid verbonden is.

‘Vrede in het Midden-Oosten is essentieel voor de staat Israël, voor de Arabische bevolking en voor de westerse wereld. Het verschil met een wapenstilstand is dat vrede niet van buitenaf kan worden opgelegd; vrede kan alleen het resultaat zijn van onderhandelingen, van wederzijdse compromissen en een daaruit voortvloeiend akkoord tussen Joden en Arabieren.’ (Het zionisme bij nader inzien, 2005, blz. 123). 

En aan het slot van dit boek schrijft Hannah Arendt:
‘Nationale soevereiniteit, zo lange tijd het symbool bij uitstek van vrije nationale ontwikkeling, is het grootste gevaar geworden voor de nationale overleving van kleine naties. Gezien de internationale situatie en de geografische ligging van Palestina is het niet waarschijnlijk dat de Joodse en Arabische volken een uitzondering op deze regel zullen worden.’ (blz. 167)

Verzoening en liefde
Israël en de Palestijnen kunnen in de huidige, uiterst kritieke wereldperiode alleen maar via onderhandelingen, het geven en herwinnen van vertrouwen, het niet meer dreigen met geweld en vanuit een besef dat zij elkanders broeders en zusters zijn, tot vrede komen.
Pas dan kan er tot een afspraak gekomen worden om binnen de beschikbare ruimte elkáár de noodzakelijke ruimte te geven, volgens beginselen van redelijkheid en menselijkheid. Iedere andere methode zal uiteindelijk tot wederzijdse vernietiging leiden. De krachten achter het wereldtoneel, die belang hebben bij dit tragische conflict, zouden daarbij moeten afzien van wapenleveranties en ernstig moeten streven naar vermindering van het geweld en van de inzet van wapens. Natuurlijk zal dit niet zomaar gebeuren, gezien de macht van de wapenindustrie. Bovendien zijn er lange en diepe sporen van haat en wrok getrokken. Maar een andere oplossing is er eenvoudigweg niet. Zij die winst trachten te halen uit een naderend wereldconflict zullen uiteindelijk de allergrootste verliezers worden. Dat leert de Grote Wet, die de kosmos doordringt en die binnen vele gerechtshoven niet meer gekend wordt. Verzoening en liefde. Wie durft te overwegen die in te zetten als krachtigste ‘wapens’, waardoor de mens voorgoed ontwapend wordt? 

‘De overwinnaar veroorzaakt vijandschap.
De verslagene leeft in smart.
Gelukkig leeft hij die tot kalmte is gekomen,
vrij is van overwinning en nederlaag.’
De Boeddha
(Dhammapada, vers 201)‘Wij weten meer van oorlog dan van vrede,
beter hoe te doden, dan hoe te leven.’
Generaal Omar N. Bradley
(voorzitter van de Verenigde Chefs van Staven van het Amerikaanse leger,
in een rede te Boston, 10 november 1948)
 

Drones of jobs?
De menselijke geschiedenis is vol geweld. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Talloos zijn de mythische verslagen over een ‘gouden tijd’, waarin de volken in vrede met elkaar leefden en in harmonie met de natuur. Talloos zijn ook de verhalen en de overleveringen over hoe het kwaad en het geweld in de wereld zijn gekomen. In mijn boek Het huis op de rots gebouwd is daar meer over te lezen. Geweld zal altijd geweld oproepen. De giftige spreuk waarmee vele generaties zijn opgevoed, ‘Si vis pacem, para bellum’ (‘Als gij vrede wilt, bereid u dan voor op oorlog’), is een grove leugen. Als je vrede wilt, dien je alles te doen om aan vrede te werken. Appelmoes krijg je ook niet door boontjes op het vuur te zetten. 

President Obama, de leider van de ‘vrije westerse wereld’ (waar is die te vinden?), bracht in korte tijd het aantal drones (onbemande, technologisch uiterst geavanceerde vliegtuigjes, die vreselijke slachtpartijen op de grond veroorzaken;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbemand_luchtvaartuig) van 2000 op 7000.

   
Drones in allerlei maten en vormen doen overal hun werk

Steeds meer bases voor Amerikaanse drones worden pijlsnel opgericht (o.a. op de Seychelle-eilanden in de Indische Oceaan). Tevens wordt in stilte gewerkt aan de ‘dragonfly’, een drone van enkele centimeters, die via minicamera’s die door minirobotjes worden bestuurd, hele bevolkingsgebieden vanuit de lucht kan controleren en ook levensgevaarlijke explosieven kan vervoeren. Voor tunnelgebieden worden ‘surveillance snakes’ ontwikkeld. ‘Draken’ en ‘slangen’. Welk addergebroed ontwikkelt deze duivelse technologie? Waarom laten we niet overal ons protest horen in woord en geschrift? In naam van de waarheid en van de waardigheid van al wat leeft?

Obama sprak tijdens zijn verkiezingscampagne, mede gesponsord door Goldman Sachs, ook over ‘jobs’. ‘Jobs. Jobs. Jobs!’ Veel meer banen moesten er komen! Maar hoe kan dat gerealiseerd worden met een enorm ‘defensie’-budget?  Nog nooit is de werkeloosheid in Amerika zo groot geweest. Volgens officiële bronnen bijna 9%, maar inofficiële bronnen spreken van veel hogere cijfers, ondanks Obama’s claim dat er tijdens zijn presidentschap miljoenen banen zijn bijgekomen. Hij zegt er niet bij hoeveel banen er verdwenen zijn.

Hoe lang kan een wereldrijk bouwen op een fundament van leugens en bruut geweld, op controle en vernietiging van de menselijke waarden? Talloze Amerikanen die wars zijn van oorlog en geweld, die het hart op de goede plaats hebben, beginnen dit te beseffen, verlangen naar vrede, verzamelen hun krachten. Zij maken zich sterk om bijvoorbeeld Bush en Blair aan te klagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Maar laten we op onze hoede blijven. De reus met lemen voeten kan nog zeer woedend worden voordat hij door zijn eigen geprojecteerde krachten geveld wordt. Wie banen wil scheppen, moet niet nog meer uitgaven doen voor het voeren van oorlogen of het laten maken van oorlogstuig.

Overal drones? De Olymische Spelen
Landen als Israël en Rusland hebben ook drones en Nederland wil er een paar gaan aanschaffen.
Engeland overweegt om tijdens de Olympische Spelen het land door een reeks drones,
militaire helikopters en vliegtuigen te laten bewaken, terwijl enkele (oorlogs)schepen, voorzien van raketten, in onder andere de Thames gestationeerd zullen worden. Het leger zal op grote schaal paraat zijn (circa 13.500 soldaten), inclusief een aantal scherpschutters.Tevens is men volop bezig met het samenstellen van een groot team van medisch personeel, dat onmiddellijk actief kan worden in het geval van een plotselinge uitbraak van een pandemie (veroorzaakt door een terroristische aanslag met een of ander virus). The Guardian, maar ook andere kranten, publiceren er openlijk over. ‘Enjoy the games!’

Wat ‘verwachten’ de regering en het Olympisch Comité eigenlijk als van 27 juli tot 12 augustus de Spelen plaatsvinden en van eind augustus tot september De Paralympische Spelen? Verwachten ze dat de ‘goden’ van de Olympos vanaf hun hoge berg hun bliksemschichten van scalarenergie of plasmagolven naar de mensheid zullen slingeren, omdat ze vertoornd zijn vanwege achterstallige betalingen van Olympisch goud dat ze niet kregen toen zij de ‘overwinning’ op de mensheid behaalden? Wordt het ‘slagen’ van de nieuwe wereldorde straks ‘gevierd’? Worden de anti-liefdeskrachten straks ten volle ontketend? Of zal er alleen maar hardgelopen worden om de eindsprint te halen?

In Duitsland werd onlangs het vliegverbod voor drones in het civiele luchtruim opgeheven.

 Contoledrone met camera aan de onderzijde

Doel: volledige controle vanuit de lucht, zoals straks ongetwijfeld in alle EU-landen en in heel Amerika zal gebeuren als we niet pijlsnel onze stem laten horen tegen de vele grootschalige controle- en bewakingsprogramma’s’ van de diverse regeringen. India is op dit moment gestart met de organisatie van de grootste biometrische databank ter wereld, waarin van iedere bewoner in
India een vingerafdruk en irisscan bewaard zal worden.

     Biometrische identiteit India

Zogenaamd om de armen tegemoet te komen bij een rechtvaardige verdeling van voedsel en goederen in het geval hun identiteitskaart ontvreemd is… Alles gaat nu razendsnel!

Een storm van wakker worden
Niet de geblinddoekte Vrouwe Justitia regeert onze wereld, al lijkt dit zo. De Grote Wet van zaaien en oogsten vereffent iedere gecreëerde disharmonie. Wat men uitzendt, zal men eens ontvangen, totdat er geleerd is dat alleen kwaliteiten als mededogen, vergevingsgezindheid en liefde, (negatieve) resultaten kunnen tegenhouden of oplossen.
Niet haat en oorlog, maar licht en liefde zijn de essentie van het bestaan, al kunnen velen dat niet meer zien of weigeren ze dit nog langer te geloven.
De komende tijd zullen op allerlei ‘fronten’ energieën heftig met elkaar in botsing gaan komen. Er waait niet alleen een storm van vernietiging over de wereld, maar ook een storm van verontwaardiging, van wakker worden, van een ‘zo kan het niet meer langer’. Laten we hopen dat de machtselite haar plannen in de nabije maanden niet doorzet, want uiteindelijk zal ze ook zelf slachtoffer worden. Wie de wereld wint, zal zichzelf verliezen en de weg van lijden gaan. ‘Zoals een kalfje uit duizend koeien de moeder vindt, zo vindt de daad de dader.’ Dit hield de Boeddha (600 v. Chr.) zijn tijdgenoten voor.
Iedere confrontatie met een ander of met een ander land is een confrontatie met en in zichzelf.

Confrontatie met China en Rusland?
En terwijl president Obama dus overweegt om eind 2014 alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken, verklaarde hij in november 2011 dat hij met zijn veiligheidsdienst overlegd had om ‘
onze aanwezigheid en missies in de Aziatische Pacific [lees: China] tot topprioriteit te maken’. En dus werd er een nieuw militair akkoord gesloten tussen Australië en de VS. Oorlogsschepen, oorlogsvliegtuigen en 2500 mariniers werden naar de stad Darwin gestuurd, vlak aan de grens met China. Cynisch genoeg leverde Amerika ook veel wapens aan China, een methode die de Rohtschilds als superbankiers al toepasten tijdens de oorlog tussen Engeland (o.l.v. de hertog van Wellington, bijgenaamd ‘Iron Duke’) en Frankrijk (o.l.v. Napoleon Bonaparte) in 1815. Op deze wijze konden de partijen tegen elkaar worden uitgespeeld, waardoor de Rothschilds zelf de grootste winst konden maken. 

‘Toevallig’ haalt Hillary Clinton tijdens de oplopende spanning tussen China en Amerika de banden aan met India, Japan, Taiwan, Singapore en Zuid-Korea, terwijl het aantal gevechtsboten, vliegtuigen en (nucleaire) onderzeeërs overal wordt uitgebreid. Tegelijkertijd ontmoet Obama een aantal Oost-Aziatische leiders (o.a. Indonesië) om de hegemonie van de VS te verzekeren. De relatie met Myanmar (Burma), waarmee China net een contract had afgesloten over de aanleg van een grote stuwdam, wordt verstevigd.

 Hillary Clinton

China heeft overigens ook in Afrika veel zakelijke belangen vanwege de broodnodige grondstoffen. China is de grootste handelspartner van Myanmar en wint steeds meer aan invloed in Pakistan en Vietnam.
Amerika, dat nu China en Rusland uitdaagt, zou eens serieus spreuk 30 uit de Tao Teh Tsjing van de Chinese wijze Lao Tsu (6de eeuw v. Chr.) moeten overwegen:
‘Waar legers kamperen, groeien distels en doornen. Op grote oorlogen volgen jaren van onheil.’

Niet alleen
China, maar ook Rusland wordt stap voor stap door de VS omsingeld, in samenwerking met de Navo. Raketten, radarinstallaties, oorlogsboten, bases langs de grenzen van Polen, Roemenië, Turkije, Spanje, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije. Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe bases in de voormalige Sovjetrepublieken. Gog en Magog uit de Bijbel lijken vlees en bloed te krijgen.
Amerika én Rusland zouden veel van de Siberische mystica Anastasia kunnen leren. Zij leeft in volstrekte harmonie met de natuur en woont zonder enige bezitting in de cederbossen. Zelfs wilde dieren worden tam in haar omgeving. Anastasia is goed op de hoogte van wat er zich in de wereld afspeelt, zonder door de media geïnformeerd te zijn. Ze leeft in grote verbondenheid met de geest van het universum en leert eerbied te hebben voor alle levende wezens, respect voor de natuur, in het besef dat de mens een spiritueel wezen is en dat alles wat leeft doorademt wordt door de Geest van liefde.
Dat is nog eens iets anders dan oorlog maken. Maar wie is er nu geïnteresseerd in Anastasia?

 Anastasia, boek van Wladimir Megre

Steeds meer oorlogsdreiging
Oorlogsdreiging is er niet alleen tussen Amerika, China en Rusland.
Terwijl intussen het hele Midden-Oosten ontregeld is, worden tegelijkertijd vele Afrikaanse landen die rijk aan grondstoffen zijn, gedestabiliseerd (Ivoorkust, Kongo, Nigeria, Soedan, Kenia…) of hebben met allerlei vormen van aanslagen te maken van fanatieke moslimgroepen. Zo is in het westen van
Nigeria de islamitische groep Boko Haram actief, die met Kerstmis 2011 vooral in de publiciteit kwam vanwege diverse bloedige aanslagen op christelijke kerken, waarbij honderden mensen om het leven kwamen.
Volgens sommigen zou dit bloedbad niet of maar gedeeltelijk door Boko Haram zijn aangericht. De meningen lopen uiteen. Duidelijk is wel dat Boko Haram – de naam betekent ‘westerse opvoeding is zondig’ – de christenen zoveel mogelijk naar Zuid-Nigeria wil verdrijven.

 

De
president van Nigeria, Goodluck Jonathan, die eind januari ook aanwezig was bij het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos (waarover meer in deel 3 van deze Nieuwsbrief), weet niet hoe hij een en ander moet aanpakken. Maar ‘good luck’ of ‘bad luck’, krijgt hij nu adviezen van westerse adviseurs. Is Nigeria op weg naar een burgeroorlog? Wordt er achter de schermen gespeeld met een ingrijpen in Nigeria? Gaan er straks drones over Nigeria vliegen? Er zijn berichten dat dit al gebeurt, maar harde bewijzen zijn er (nog?) niet. 

Als gieren, hongerig naar steeds weer nieuwe prooien, ‘vliegen’ drones, die veelal de naam van roofvogels hebben, in steeds grotere aantallen over onze aarde. In plaats van in ieder land een boom van vrede en liefde te planten, worden hele landen geplunderd en leeggezogen. Zieke wereldleiders die spreken over vrede, maar niets anders dan oorlog voeren en de mond vol hebben van democratie, vernietigen met ijzingwekkende wapens hele landen, zogenaamd om de bevolking te bevrijden van dictatuur en ellende. Drie vingers van de hand die met de wijsvinger richting vijand wijst, wijzen naar henzelf.
Er moet een pijnlijke leegte in deze leiders zijn, een diepe gekwetstheid, een grote eenzaamheid, die zij trachten op te vullen met macht en rijkdom, in feite surrogaten voor de liefde, die, als de innerlijke strijd gestreden is, zich in het hart van een mens als een vogel van vrede nestelt.

Schaakstukken voor het eindspelDe schaakstukken voor het eindspel staan opgesteld.
Zbigniew Brzezinski beschreef een en ander nauwgezet in zijn boek The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostratic Imperatives (1997). Hierin staan de arrogante plannen beschreven van de internationale machtselite om zich deze planeet toe te eigenen. Als een van de belangrijkste topadviseurs van diverse Amerikaanse presidenten, lid van de Ronde Tafel, medeoprichter van het halfgeheime genootschap de Trilaterale Commissie, lid van de CFR, trouw bezoeker van Bilderbergconferenties, voormalig ‘nationaal veiligheidsadviseur’ van president Carter, vriend van de Rothschilds, David Rockefeller, Henri Kissinger en Soros, onderhoudt Brzezinski ook goede contacten met de regering van Israël en met diverse geheime diensten.
Al in zijn boek Between two Ages: America’s Role in the Technotronic Era (1976) kondigde hij het ‘technotronisch tijdperk’ aan, waarin totale controle en bewaking van de mensheid door de meest moderne technieken in de nabije toekomst zal plaatsvinden. In The Grand Chessboard is de blauwdruk te vinden van dingen die nú aan de gang zijn, volledig door de machtselite gepland. 

‘Verslag van ijzeren berg’
Report from Iron Mountain van Leonard C. Lewin is een uiterst merkwaardig boek, dat door sommigen als een ‘satire’ wordt beschouwd en door anderen als een serieus (regerings)document. Het zou door een denktank de wereld zijn ingestuurd. Hierin lezen we hoe oorlog en vrede voor de machtselite instrumenten zijn om bepaalde machtsdoelen te realiseren. Daarbij vormen (wereld)oorlogen de basis om de wereld draaiend te houden, geheel volgens de marxistische theorie. (Duitse vert., Bericht aus Iron Mountain, 2011, blz. 22) Dat kapitalisme en marxisme (communisme) wel eens twee bewust opgezette systemen kunnen zijn volgens het hegeliaanse principe dat uit de botsing van these (kapitalisme) en antithese (communisme) een synthese voortkomt, in dit geval de NWO, wordt door weinig mensen beseft. Veel bewijsmateriaal is daarvoor aan te voeren, maar binnen het kader van deze ‘Nieuwsbrief’ is dit helaas niet mogelijk. Toch één voorbeeldje van Lawrence Patton McDonald (1935-1983), Amerikaans Congreslid, die in 1976 onderstaande boodschap wereldwijd verspreidde, voordat hij tijdens een aanval van de Koreaanse luchtmacht werd gedood.

‘Het doel van de Rockefellers en hun bondgenoten is
een unieke wereldregering te creëren, waarbij het superkapitalisme en het communisme onder dezelfde vlag gecombineerd worden en onder hun controle. […] Hoor ik hier iets van een samenzwering? Ja, inderdaad.
Ik ben ervan overtuigd dat er een dergelijk complot is, van een internationale omvang, gedurende vele generaties gepland, en van een ongelooflijk kwaadaardig karakter.’

Seksueel misbruik in de rooms-katholieke Kerk
Nog net voor het einde van 2011 kwam het rapport van de Commissie-Deetman uit. Alsof er wereldwijd nog niet genoeg ellende op allerlei gebied was geweest, alsof onze maatschappij al niet meer dan genoeg was opgeschrikt door misbruik van kinderen, zelfs van baby’s (in onder andere kinderdagverblijven). Alsof er nog niet genoeg naar boven was gekomen over sommige leraren die zich niet konden beheersen op scholen. En alsof er nog niet voldoende bekend was geworden over wijdvertakte pornonetwerken, waarbij ook via internet op grote schaal kinderen misbruikt worden…

Uit het rapport van de Commissie-Deetman blijkt dat er binnen de rooms-katholieke Kerk in Nederland in de periode tussen 1945 en 1981 zo’n tienduizend tot twintigduizend jongeren (vóór het achttiende jaar) slachtoffer werden van seksueel misbruik door ‘geestelijken’. Het ‘Wir haben es nicht gewusst’ van kardinaal Simonis wordt inmiddels door niemand meer geloofd.Velen zijn hun vertrouwen in de Kerk volledig kwijtgeraakt. Hoewel het rapport melding maakt van onderzoek dat zich uitstrekte van 1945 tot mei 2010, is er niet expliciet sprake van conclusies ná 1981. Waarom niet? Komt er nóg een commissie die deze periode moet onderzoeken? 

Na de kruistochten, de vervolging van ketters, gnostici en mystici, de uitroeiing van de katharen en diverse andere ‘ketterse’ groeperingen in de Middeleeuwen, na de systematische onderdrukking van de vrouw en de vele financiële schandalen in de rooms-katholieke Kerk, nu ook nog het seksueel misbruik. Niet nieuw overigens. Wie het boek van filosoof-theoloog Karlheinz Deschner De kerk en haar kruis leest (reeds verschenen in 1978), treft een overzicht van seksueel misbruik door ‘geestelijken’ aan van het vroege christendom tot de moderne tijd. In Het huis op de rots gebouwd besprak ik uitgebreid een aantal andere schandalen. (2010, blz.176 t/m 192)

 

Ook berichtten de media in België vlak voor het einde van 2011 dat Vangheluwe, voormalig bisschop van Brugge, mogelijk meer kinderen misbruikt zou hebben (in internaten). Vangheluwe zelf was van mening dat er te zwaar getild werd aan zijn relaties met kinderen. Die opmerking leverde hem half januari 2012 een uitwijzing op uit een Frans nonnenklooster, waar hij voorlopig onderdak had verkregen. Nauwelijks waren we aan het bijkomen van het grootschalig misbruik van kinderen door geestelijken in Amerika, Ierland, Duitsland, Engeland, België en andere landen (onlangs nog Polen), en nu dit weer. Stemmen klinken om in Nederland en België ook een onderzoek te doen naar misbruik van kinderen door nonnen. 

Niet doorleefde seksualiteit. Betekenis van het celibaat
Spijtig en pijnlijk is deze narigheid voor al die goedwillende priesters en zusters die zich tot de dag van vandaag zo hard hebben ingezet (en inzetten) voor een betere wereld, gebaseerd op christelijke waarden. In hen is er een nauwelijks besproken pijn en verdriet aanwezig. In velen van hen is er iets geknakt. Maar wellicht dat het pijnlijke rapport van Deetman tot een uitzuivering leidt, waardoor steeds meer mensen een onderscheid gaan maken tussen hetgeen Jezus voorleefde en onderrichtte en wat er van geworden is.
Niet doorleefde seksualiteit zal altijd grote problemen opleveren bij hen die een gelofte van kuisheid (moeten) afleggen. Seksualiteit is een oerkracht, die gekend moet worden en op waardige en liefdevolle wijze tussen mensen beleefd kan worden, ja, zelfs tot mystieke ervaringen kan leiden als ze ontdaan is van zelfzucht. 

Pas als seksualiteit beleefd en doorleefd is, kan op een spontane wijze ‘brahmacharya’ ontstaan, het ‘huwen met brahman’, de ongrond van alle zijn. ‘Brahmacharya’ is een van de wegen die tot Zelfrealisatie kan leiden, de manifestatie van de ultieme natuur van de mens. In plaats van brahmacharya wordt in het Westen van ‘celibaat’ gesproken, dat vertaald kan worden als ‘huwen met de hemel’. Celibaat betreft het innerlijk pad van transformatie van de seksuele energie via het kundalinivuur in de innerlijke levensboom, het ruggenmergkanaal. In de mysterietaal wordt de innerlijke levensboom ‘de wijnstok’ genoemd, waarin ‘de rivier des levens’ stroomt, het slangenvuur. (Zie mijn boekje Van levensboom tot kruis, 20063, blz. 21-44)

Juist degenen die seksualiteit scherp als zondig veroordelen, hebben er vaak de grootste problemen mee. Lees maar eens de geschiedenissen van ‘heiligen’, die vechten met ‘de duivel’, het ‘beest’, ‘de draak’. In het Oosten bestaat een lange traditie van tantra, vaak zo verkeerd begrepen in het Westen. Tantra is een weg om via de seksualiteit tot transformatie van deze krachtige energie te komen, vanuit de erkenning van de ander als een goddelijk wezen. In tantra wordt het seksueel verlangen getransformeerd tot een spiritueel verlangen naar realisatie van het Zelf. 

Veel priesters in kerken zijn eigenlijk slachtoffer geworden van een onderdrukte en onbegrepen energie, die op zich neutraal is. Mededogen past ook hier. Naast primaire zorg en aandacht voor de door hen gemaakte slachtoffers, dient er ook hulp gegeven te worden aan hen die slachtoffer werden van een onbegrepen energie. Wie steeds maar weer een pingpongballetje onder water duwt, zal merken dat het steeds omhoog springt. Men kan het beter laten drijven, tot het wegebt, uit het zicht verdwijnt en andere kwaliteiten het ‘pingpongbaleffect’ overnemen: tederheid, genegenheid, vriendelijkheid en tot slot ware liefde.  

Neem het niet! Tijd voor verzet
Niet zo lang geleden schreef de 93-jarige Franse filosoof Stéphane Hessel het opzienbarende pamflet Indigenez vous, vertaald als ‘Neem het niet!’

Vanuit grote verontwaardiging over allerlei wantoestanden in de wereld roept hij hierin de mensheid op om op vreedzame en geweldloze wijze in verzet te komen. Hij wijst op de schrijnende kloof tussen arm en rijk, de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, de slechte behandeling van immigranten, de wanhopige situatie waarin de Palestijnen verkeren (Gaza en de westelijke Jordaanoever).

Hessel overleefde concentratiekamp Buchenwald, was betrokken bij de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en schroomt niet om als Joods denker de staat Israël scherp te bekritiseren. Miljoenen over heel de wereld lezen zijn pamflet, dat bijdraagt tot het grote wakker worden. Velen laten zich erdoor inspireren bij het ondernemen van acties.

De gebeurtenissen in de wereld lijken in de loop van dit jaar samen te komen: financieel-economisch, politiek, sociaal en religieus. Het lugubere schaakspel lijkt in menig opzicht een beslissend stadium te bereiken. Zullen we met voldoende mensen in staat zijn om vanuit de kracht van de geest en de liefde dit eindspel mede te bepalen?
 


Daarover in deel 3 van deze Nieuwsbrief meer.


© Marcel Messing, 5 februari 2011

Nieuwsbrief deel 1
Nieuwsbrief deel 3
Nieuwsbrief deel 4 (Deel 4 volgt voor eind februari)