Naar een andere dimensie?

 

Ondanks de duistere dagen waarin we leven
en waarin grote transformaties plaatsvinden
is het licht werkzaam als nimmer tevoren.
Is 21 december 2012 een keerpunt in de tijd
of het einde van een tijdcyclus?
Zijn we onderweg naar een andere dimensie
of naar het dimensieloze,
naar het niets en niemand zijn,
onze spirituele essentie?

 

Geroffel van oorlogstrommen
Terwijl over heel de wereld het geroffel van oorlogstrommen klinkt, oorlogsvloten van Amerika, Engeland en Frankrijk zich samentrekken in de Middellandse Zee en de Perzische Golf, het protest van honderdduizenden tegen de macht van de nieuwe farao’s de piramides van Egypte op hun grondvesten doet schudden, in vele landen miljoenen vluchtelingen op drift zijn en honderden miljoenen van honger sterven, het Midden-Oosten ieder moment kan ontploffen en de ‘Arabische lente' kan omslaan in een (nucleaire?) winter, Noord-Korea met veel bombarie weer een raket lanceerde, Japan en China met militair vertoon elkaar de eigendomsrechten betwisten van enkele in de Oost-Chinese Zee gelegen grondstofrijke eilandjes, zelfverbrandingen van Tibetanen zorgwekkend toenemen onder druk van de  mensonwaardige Chinese politiek, stijgt wereldwijd de angst voor een nieuwe grote oorlog. Steeds meer mensen raken geënerveerd, zoeken veiligheid in een ineenstortende wereld, waarin zachtaardige, liefdevolle, wijze en waarheidlievende mensen nauwelijks gehoord worden.

Nobelprijs voor de  vrede en de grote oorlog
Op 10 december jl. nam in Oslo het trio Van Rompuy, Schulz en Barroso ‘namens vijfhonderd miljoen burgers van de EU’ (!) de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst. ‘

 Ontvangst Nobelprijs voor de vrede

Al zestig jaar is er geen oorlog in Europa’, merkte voorzitter Van Rompuy in zijn toespraak op, terwijl tezelfdertijd de uit Nederland afkomstige patriotraketten onderweg waren naar Turkije om haar grenzen tegen een mogelijke aanval van Syrië te beschermen. Dit onder luid protest van Rusland, dat een belangrijke marinebasis heeft in de Syrische havenplaats Tartus en dat geavanceerde Skudd- en Iskanderraketten aan Syrië leverde als antwoord op de in Amerika vervaardigde patriotraketten. Inmiddels sturen ook Amerika en Duitsland patriotraketten (en militairen!) naar Turkije.

Nog maar enkele weken geleden laaide in een kortstondige oorlog het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer heftig op. Nadat de VN de status van Palestina verhoogden en de controversiële president Mahmoud Abbas, die juichend onthaald werd in Ramallah, de rivaliserende Palestijnse El Fatah en Hamas bijeen poogde te brengen, volgde meteen als strafmaatregel de aankondiging van de regering Netanyahu om 3000 nieuwe woningen voor Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever te bouwen. De wereldgemeenschap reageerde scherp op deze ‘laatste spijker in de doodskist van de tweestaten-oplossing’, zoals oud-premier Dries van Agt, die zich al jaren voor de Palestijnse kwestie inzet, deze actie van Israël in zijn laatste Nieuwsbrief noemt. Sancties bleven echter uit en ook het Internationaal Gerechtshof keek machteloos toe. Reeds in 2004 veroordeelde het Internationaal Gerechtshof de bouw van de zevenhonderd kilometer lange muur die voor een groot gedeelte op Palestijns grondgebied loopt, de zogenoemde ‘groene lijn’, en verplichtte Israël tot het afbreken van dat gedeelte en tot het vergoeden van de aan de Palestijnen toegebrachte schade. Israël negeerde deze gerechtelijke uitspraak volledig. Mede op initiatief van Dries van Agt ontstond het burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’ en werden meer dan 65.000 handtekeningen verzameld. In januari 2013 zal Dries van Agt die handtekeningen aan de Tweede Kamer aanbieden. Volgens ‘de wet burgerinitiatief’ van 2006 zal dit initiatief verplicht aan de orde gesteld moeten worden, omdat het aantal vereiste handtekeningen (40.000) ruimschoots is overschreden..

Zoals in maart 2003 de Amerikaanse president G.W. Bush en de Engelse premier Tony Blair de oorlog verklaarden aan Irak onder het mom van de aanwezigheid van massavernietigingswapens en verleden jaar de VS, Engeland en Frankrijk in samenwerking met de NAVO Libië platbombardeerden onder voorwendselen van ‘wisseling van regime’ en ‘een humanitaire interventie’, zo zijn het nu de chemische wapens van Syrië (voor een deel geleverd door de VS, Rusland en enkele West-Europese landen) die wel eens zouden kunnen worden uitgespeeld in een valse vlagoperatie om een militaire invasie te rechtvaardigen. Na langdurige demonisering van het Syrische regime door buitenlandse mogendheden en de gebruikelijke informatieoorlog, wordt de naderende val van Basjaar Assad gesuggereerd. Een kritiek moment, waarop Assad volgens de NAVO de door Rusland geleverde Skudd- en Iskanderraketten wel eens zou kunnen uitrusten met chemische stoffen en tegen de eigen bevolking zou kunnen inzetten.

 Iskander raketvoertuig

Dit horrorscenario wordt alsmaar door de media verspreid. Dat het omgekeerde evenzeer mogelijk is, namelijk dat het Syrische ‘bevrijdingsleger’ een aantal raketten en chemicaliën (o.a. zenuwgas) weet te bemachtigen (of toegespeeld krijgt) en op de bevolking gaat afvuren en vervolgens Assad ervan beschuldigt de eigen bevolking te willen vernietigen, wordt maar al te graag afgedaan als ‘samenzweringstheorie’. President Barack Obama liet al krachtige taal horen door te verklaren dat een chemische aanval op de eigen bevolking niet zonder gevolgen zal blijven en de secretaris-generaal van de NAVO, Rasmussen, kondigde aan dat er in dat geval onmiddellijk een militair antwoord zal komen.

Geheime vergadering
The Independent van 11 december jl. berichtte dat in een geheime vergadering van 10 december in Londen reeds het besluit zou zijn genomen tot een ‘militaire interventie’ in Syrië.  De vergadering werd voorgezeten door de stafchef van het Engelse leger, Sir David Richards, en bijgewoond door militaire leiders en vertegenwoordigers van de VS, Frankrijk, Turkije, Jordanië, Qatar en een aantal leiders van de Verenigde Arabische Emiraten. Over Israël, dat direct of indirect nauw betrokken is bij diverse conflicten in het Midden-Oosten en over chemische wapens en honderden atoombommen beschikt, wordt nauwelijks gesproken. Het echte horrorscenario breekt echter aan als Syrië ten val zou worden gebracht, waardoor de weg tot de reeds lang voorbereide grote oorlog met ‘aartsvijand’ Iran vrij is, wat wereldwijd immense gevolgen zal hebben. Hoe zijn vredesonderhandelingen trouwens mogelijk als diverse lidstaten van de EU voor miljarden aan wapens leveren aan allerlei landen in de wereld? Duitsland bijvoorbeeld levert pantservoertuigen aan Saoedi-Arabië, onderzeeërs aan Griekenland en wapens aan Israël. Daar komt nog bij dat de vijf leden van de VN-Veiligheidsraad de grootste wapenleveranciers ter wereld zijn.

EU en het einde van de democratie
Intussen kondigen de technocraten van de EU onder leiding van voorzitter Van Rompuy een nog strakker economisch beleid aan, meer macht voor de ECB, meer ‘toezicht’ (lees: controle) op de circa zesduizend banken in de eurozone, minder macht voor de afzonderlijke staten.Al wordt er nu nog even op de rem getrapt – zogenaamd uit respect voor de soevereiniteit van de staten  – de plannen voor een politieke unie, waarin de burger niets meer te zeggen heeft, zijn al volledig uitgewerkt. Stapje voor stapje worden regeringsleiders en ministers van lidstaten dienaren van Baäl en leveren hun beslissingsmacht aan deze hongerige afgod uit, die als ‘dank’ zijn kinderen verslindt. Einde democratie. Regeringsleiders en andere vertegenwoordigers van lidstaten die buigen voor de technocratische macht van Brussel verliezen terecht iedere vorm van respect van de burgers.

Burgerlijke ongehoorzaamheid
Een staat die immoreel met zijn burgers omgaat, ondemocratische besluiten neemt en de burgers negeert of minacht, drijft hen stap voor stap in de richting van burgerlijke ongehoorzaamheid. Reeds de Amerikaanse schrijver Henry Thoreau (19de eeuw) weigerde belasting te betalen aan de staat, omdat die volgens hem de slavernij in stand hield. Daardoor kwam hij in de gevangenis terecht. Tot zijn grote verontwaardiging werd hij spoedig vrijgelaten nadat een familielid zijn belastingschuld, van overigens maar negen shilling, voor hem betaald had.Zijn korte gevangenisstraf leidde tot zijn fameuze essay Over burgerlijke ongehoorzaamheid, dat Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King en vele anderen wezenlijk heeft beïnvloed. Ook in onze tijd is er slavernij. Op grote schaal zelfs. Soms subtiel, soms openlijk. De staat ziet de burgers niet meer als levende wezens met rechten en plichten binnen het door hen gekozen democratische bestel, maar als niet-soevereine mensen die bestuurd en gecontroleerd dienen te worden. Ons woord regering is afkomstig van het Latijnse werkwoord rĕgere, dat besturen, leiden, controleren betekent. Sommigen beginnen de staatsgreep van de Brusselse technocraten, waarbij de Goldman Sachsbanken (lees: Rothschild) de hoofdrol spelen, te doorzien en krijgen oog voor het machtsspel in het huis van Kafka, dat Europa heet. Het standbeeld voor het luxueuze glazen (maar niet transparante) gebouw van de EU te Brussel toont ons ‘Vrouwe Europa’, die met één hand arrogant de euro omhooghoudt en onder haar voeten de burger vertrapt. Een schrijnend voorbeeld van minachting voor de burger.

 Vrouwe Europa

En terwijl Griekenland omkomt in een enorme schuldenlast en op 18 december cynisch genoeg door Standard & Poors (S&P) zes stappen werd ‘opgewaardeerd’, Cyprus een miljardensteun nodig heeft, Spanje, Italië, Portugal en inmiddels ook een aantal andere landen, waaronder Frankrijk en Nederland, in steeds grotere financieel-economische problemen komen, gaan de meeste politici gewoon door met hun wanbeleid. Protest, wantrouwen, onvrede en verontwaardiging hierover nemen bij de burgers met de dag toe. Ze accepteren niet langer dat politici keer op keer hun verkiezingsbeloftes verbreken en onder een rijkelijke maal over hen beslissen. Ich bin Europeeër, zei Van Rompuy in zijn toespraakje bij de ontvangst van de Nobelprijs voor de vrede. Je suis Européen, papegaaide Barroso hem na in het Frans. Tallozen weten niet eens welke landen lid zijn van de EU en hoe de EU feitelijk functioneert. Steeds meer mensen doorzien echter wel het pokerspel van het grote wereldcasino, zoals econoom en financieel specialist Ad Broere beschrijft in zijn boek Ending the Global Casino? In zijn onlangs verschenen boek Geld komt uit het niets ontmaskert hij de goocheltrucs van de grote banken en hun bankiers en van speculanten en beleggers.Hij legt onder andere het immorele en destructieve rentesysteem, de macht  van de grote banken, de manipulaties van de Europese Unie en de invloed van de Bilderbergclub bloot. Verder wijst hij erop dat we zo snel mogelijk van dit ontaarde stelsel af moeten. De spirituele dimensie ontbreekt in dit fascinerende en helder geschreven boek niet.

21 december 2012
Al in de Mahābhārata, het grote heldenepos uit India dat handelt over de historische oorlog tussen de Pandavas en de Kauravas (de afstammelingen van de Indiase koning Bhārata), is te lezen dat kali-yuga (het ijzeren tijdperk) begon bij de komst van Krishna in 3114 v. Chr.
Deze datum valt samen met de stichting van Egypte door Menes en met de opkomende macht van de stad Uruk in Mesopotamië. Volgens de rishi’s (de grote zieners uit India), vele profeten en sjamanen van oude volken, zoals de Aboriginals, Inca’s, Azteken en Hopi’s, zou er aan het eind van 2012 een grote overgang plaatsvinden naar een nieuw tijdperk. Grote bekendheid in het Westen verwierf de Mayakalender, waarin onder meer een belangrijke tijdcyclus wordt beschreven die in 3114 v. Chr. is begonnen en na 5.125 jaar zou eindigen, rond 2012 dus. Deze tijdcyclus bevat 13 baktuns (perioden), waarbij iedere baktun 144.000 dagen telt (circa 394 ¼ jaar per baktun). De Mayakalender wordt al jaren verkeerd geïnterpreteerd en belachelijk gemaakt in de mainstreammedia, gevoed door eindtijdverwachtingen van joden, christenen en moslims, zogenaamde Mayaonderzoekers en Hollywoodfilms, zoals 2012, die steeds maar weer herhalen dat de Maya’s beweerd zouden hebben dat op 21 december 2012 de wereld vergaat.

Los van de Mayakalender zijn sommigen van mening dat zeer grote zonnestormen en zonnevlammen vanaf mogelijk eind december 2012 tot en met 2013 de aarde met regelmaat zullen treffen waardoor onder meer elektronische systemen kunnen uitvallen. Hierbij baseren zij zich op wetenschappelijke onderzoekingen van de NASA (Amerikaanse ruimtevaartorganisatie) en de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Ook het door CERN aangekondigde experiment met de superdeeltjesversneller (de Large Hadron Collider), dat op 17 december is begonnen en op 21 december eindigt, baart velen grote zorgen, omdat dit volgens hen fatale gevolgen zou kunnen hebben voor onze planeet. Anderen zijn gevlucht naar de Bugarach, de mythische berg in Zuid-Frankrijk, die volgens de vluchtelingen een sterrenpoort naar een andere dimensie zou zijn, vanwaar op 21 december een uitredding met een groot ruimteschip zal plaatsvinden.


 
Leger en politie verkeren op dit moment in opperste staat van paraatheid om chaos te voorkomen en te verhinderen dat de berg wordt beklommen. Vanaf woensdag 18 december zijn alle toegangswegen tot de Bugarach afgesloten. Weer anderen vinden de Drakensberg in Zuid-Afrika veiliger of zoeken hun heil in ondergrondse bunkers. Sommigen verwachten een buitenaardse invasie om de mens te verlossen van alle kwaad. Anderen neigen meer naar de theorie van een totale ompoling van de draaiingsas van de aarde, waardoor de zon straks zou opkomen in het westen en zou ondergaan in het oosten, of naar de theorie van een ompoling van de magnetische polen. In het oude India werd de totale ompoling gesymboliseerd in de overgang van de naar rechts draaiende swastika (zonnewiel) in de naar links draaiende swastika.

Bijzondere conjunctie
Al met al is 21 december 2012 een opmerkelijke datum vanwege de conjunctie van alle planeten ten opzichte van de zon, d.w.z. dat alle planeten en onze zon op één lijn staan richting de centrale zon van ons melkwegstelsel, die door de Maya’s Hunab K’u (letterlijk: Hun Ahau, ‘ene god’) wordt genoemd. Velen raken hierdoor in paniek.

Zelfs de paus bemoeit zich met de ‘heidense kalender’ van de Maya’s, die overigens nauwkeuriger is dan de gregoriaanse, en zal ongetwijfeld gaan twitteren dat de wereld níet vergaat. De NASA en diverse sterrenwachten over heel de wereld stellen de mens gerust en delen mee dat 21 december een dag als vele andere zal zijn. (NASA video over 21 dec 2012) Speciale telefoonlijnen en websites voor radeloze mensen draaien op volle toeren. In China werden vorige week vier Chinezen gearresteerd omdat ze verkondigden dat op 21 december de wereld zou vergaan. Talloze Chinezen denken dat de regering dit voor hen geheimhoudt. De Maya’s evenwel spraken van de grote overgang naar een ander tijdperk, door hen de ‘vijfde zon’ genoemd, en niet van de vernietiging van de wereld. Sommige Mayaleiders zijn van mening dat 21 december 2012 niet alleen het einde van een cyclus van 5.125 jaar is, maar tevens een keerpunt in de menselijke geschiedenis en dat binnenkort de voorouders of goden, waaronder Quetzalcoatl (de gevederde slangengod), zullen terugkeren. Daar zitten we natuurlijk ook niet op te wachten. Auteurs als Barrios, Jenkins, Stray, Calleman, Arguelles, Toonen, Oldenkamp, Lenssen en Braden hebben uitvoerig over de Maya’s, de Mayakalender (Tzolkin) en 2012 geschreven, al zijn er verschillende visies over de precieze einddatum van de kalender. Volgens Calleman en Arguelles was de einddatum 28 oktober 2011, maar volgens Maya-oudste Don Alejandro Oxlaj (zwervende wolf) is het 21 december 2012. Overigens loopt 21 december 2012 synchroon met het einde van een grotere cyclus, een van 25.920 jaar, beschreven door Plato. Die grote cyclus wordt een platonisch jaar genoemd, waarin ons zonnestelsel door de twaalfvoudige dierenriem (ingesteld door de Sumerische ‘goden’) trekt. Iedere doortocht door een dierenriemteken beslaat 2160 jaar, zodat we op 21 december 2012 de volledige overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk hebben doorlopen.

 Sterrenkaart , waterman met de kruik

Sommigen zijn van mening dat 21 december ook fysiek merkbaar zou kunnen zijn en spreken van drie of zeven dagen van duisternis die het gevolg zouden kunnen zijn van deze conjunctie, waarbij ook de doortocht door de zogeheten fotonengordel (een immense gordel van lichtdeeltjes) een rol zou spelen. Dat 21 december 2012 wereldwijd een ongelooflijke hype is geworden en velen de spirituele betekenis van die datum niet meer kunnen zien, heeft onder andere te maken met de desinformatie van de mainstreammedia, die deze kosmologisch belangrijke datum bagatelliseren of met de nodige hilariteit of onbekwaamheid uitleggen als het einde van de wereld in plaats van als het einde van een tijdcyclus, een wereldperiode.

De wereld staat in brand
Iedereen die een beetje wakker is, ziet dat de wereld in brand staat, letterlijk en figuurlijk. Grote klimaatwisselingen vinden in ijltempo plaats. Net als alle voorgaande klimaatconferenties leverde de laatste in Doha (Qatar) ook weer niets op. Ingrijpende veranderingen in het zonnestelsel worden door de NASA van dag tot dag gevolgd. Sommige onderzoekers zijn van menig dat planeet X (Nibiru?) ons zonnestelsel aan het binnenkomen is. Anderen, vaak geïnspireerd door religieuze visies of overtuigingen, menen te kunnen bewijzen dat een grote komeet naar de aarde onderweg is en dat binnenkort het ‘einde der tijden’ aanbreekt. Ongetwijfeld speelt H.A.A.R.P bij de vele klimaatveranderingen een demonische rol.

 NASA doorzoekt de ruimte

Sinds op 26 december 2004 een mega-aardbeving en tsunami Sumatra (Indonesië) troffen en de orkaan Katrina in augustus 2005 de oorzaak was van de overstroming van New Orleans, hebben vele rampspoeden de mensheid geteisterd. Sinds 2011 nam het aantal rampen enorm toe. Op 22 februari 2011 schudde de aarde in Christ-Church (Nieuw-Zeeland), op 11 maart 2011 werd Japan door een immense aardbeving en tsunami getroffen, gevolgd door een nucleaire ramp in Fukushima en andere gebieden, waarna niet veel later de tyfoon Talas Japan teisterde. Orkanen, tropische stormen en tornado’s breken in steeds sneller tempo en in steeds heviger mate los, zoals de orkaan Irene in de VS. Onlangs nog trof de orkaan Sandy de noordoostkust van Amerika. Niet veel later vernietigde de megatyfoon Bopha hele gebieden in de Filippijnen. Sneeuwstormen teisterden recentelijk de Balkan en Rusland, modderstromen ruïneerden dorpen en stadjes in Italië en Portugal, bosbranden verschroeiden de aarde in  Spanje, Portugal, Australië, Amerika en andere landen. Steeds meer vulkanen barsten uit. Enkele weken geleden schudde heel Japan weer door een zware aardbeving. Tegelijkertijd waren er aardbevingen in China en Nieuw-Zeeland. Vele aardbevingen komen niet eens meer in het nieuws. Iedere dag is er sprake van oorlogsgeweld, terroristische aanslagen, schietpartijen, klimaatrampen of economische malaise.

Codex Alimentarius en schandelijke EU-regelgeving
Ondertussen stapelen de leugens zich op, hoger dan de toppen van de Himalaya. Ratingbureaus gaan door met het verspreiden van onheilsberichten, bankiers grijpen en graaien nog steeds naar bonussen en de reclamewereld begoochelt op volle toeren de menselijke geest. De farmacie maakt winsten als nooit tevoren en verspreidt in hoog tempo haar leugenpillen en leugenvaccins met talloze gifstoffen, terwijl het ene na het andere farmaceutische schandaal komt bovendrijven. Een aantal ziekenhuizen en artsen raakt in opspraak. Dit is allemaal mogelijk, zoals het ook mogelijk is dat minister Schipper onlangs door een EU-regelgeving, gesteund door de Codex Alimentarius – wanproduct numero één van de farmacie – te kennen gaf dat vanaf 14 december dit jaar de beschrijving van de werking van voedingsmiddelen en voedingssupplementen sterk aan banden moet worden gelegd.

    

Al vanaf 1 juli dit jaar mocht op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen niet meer vermeld worden waartoe ze dienen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat te popelen om hoge geldboetes uit te delen aan eenieder die deze EU-regelgeving negeert. Over dit schandelijke besluit, dat velen hard treft, is meer te lezen in een artikel van Gert Schuitemaker (
www.ortho.nl) en in het artikel ‘De NVWA muilkorft journalisten’ van journalist Toine de Graaf (www.villamedia.nl.). Intussen heeft het scherp bekritiseerde Elektronisch Patiëntendossier (EPD) een bijna dwingend karakter gekregen voor arts en patiënt. Wie beslist hier over wie? En met welk recht?

Knuppel, knots, knoet en taser liggen al binnen handbereik van politie en ordebewakers. Drones, uitgerust met geavanceerde nachtkijkers en verbonden met satellieten die over tomografische mogelijkheden beschikken, worden ook in Nederland steeds meer ingeschakeld bij grote evenementen om de menigte te kunnen controleren. Achter de rug van de burger om heeft de EU het duivelse miljoenenproject INDECT gefinancierd, dat binnenkort iedereen in Europa op iedere plek kan controleren. Orwells 1984 is er kinderspel bij. Onze Europarlementariërs (een enkeling uitgezonderd) stellen nauwelijks of geen vragen. Kennelijk verwacht de overheid grote problemen. Maar wie veroorzaakt die? Voor het handhaven van de openbare orde wordt veel geld uitgetrokken, niet voor de zorgsector, kunst en cultuur, uitkeringsgerechtigden, het voorkomen van faillissementen en ontslagen. Wat hebben we met zijn allen verzaakt en veroorzaakt? Het wereldsysteem kraakt tot in zijn voegen en de danse macabere gaat maar voort. De onderdrukkers van de menselijke vrijheid onderschatten echter volledig de geestkracht van steeds meer burgers. Als die bij nog meer mensen ontwaakt, en dat zál die, zullen zij die van bovenaf onmenselijke maatregelen nemen en dito wetten afkondigen ervaren hoe liefdeloos het huidige systeem is.

Fascisme, kindermisbruik, geweld en armoede
Het fascisme rukt steeds sneller op. Aasgieren verzamelen zich boven de lijken van een ontbindende beschaving. Miljoenen kinderen hebben te lijden onder seksueel misbruik en satanisme, worden geëxploiteerd of uitgebuit door gewetenloze slavendrijvers en mensen uit de top, zoals onder andere overduidelijk blijkt uit het schandaal rond de overleden diskjockey en ‘kindervriend’ van de BBC, Jimmy Savile. Een schandaal tot in de hoogste kringen van Engeland en daarbuiten, slechts het topje van een enorme ijsberg.Ook in Nederland begint een aantal personen in opspraak te raken i.v.m. kindermisbruik. Een gerechtelijk bodemonderzoek is dringend gewenst. Welke politieke partij durft dit heikele onderwerp eindelijk eens aan te pakken? Waarom worden de vele verhalen en getuigenverklaringen over kindermisbruik, vaak voorzien van bronnen die te denken geven, steeds weer verwezen naar het rijk der samenzweringstheoretici, fantasten en psychopaten?
Zijn we nog in staat werkelijk te luisteren naar elkaar en ons af te vragen waarom sommige slachtoffers en klokkenluiders zo heftig op dit onderwerp reageren? Is het omdat ze niet echt beluisterd worden of gedemoniseerd worden om redenen die niet bepaald overtuigend zijn? Voormalig sportjournalist en verslaggever bij de BBC, David Icke, lange tijd bespot, verguisd en bedreigd, mag nu ten overstaan van heel de wereld zijn gelijk halen ten aanzien van kindermisbruik. Al in de jaren negentig bracht hij de kwestie Jimmy Savile en kindermisbruik in het algemeen in de openbaarheid, maar al hetgeen hij daarover naar voren bracht werd bespot, ontkend, scherp geattaqueerd of door de Engelse justitie onder tafel geschoven. Icke heeft in het verleden al vele schokkende dingen aan het licht gebracht, die inmiddels als volledig juist herkend worden.

Jongeren raken steeds meer stuurloos. De geweldspiraal neemt toe, al jaren gevoed door gewelddadige films en videospelletjes, drugs en farmaceutische ‘geneesmiddelen’, slechte voeding en gebrek aan voorbeeldgedrag van ouders en leerkrachten, het toelaten van krachten die bewust het gezin en de menselijke relaties verstoren en echtparen als tweeverdieners hebben uitgeleverd aan een hypothecaire schuldenberg door langlopende leningen tegen woekerrente. Talloze jongeren hunkeren naar spirituele voorbeelden, maar worden weggezogen in het moeras van een virtuele wereld, materie, herrie, drugs, begeerte, geweld, normloosheid, pestgedrag.

 Amusementsindustrie viert hoogtij

Dagelijks grijpt er wel iemand naar een wapen, wordt er geschoten, iemand in elkaar getrapt, respectloos behandeld. De conflictsituatie tussen overheid en burgers escaleert. Beide groeperingen beseffen te weinig dat het probleem uit vele lagen bestaat en een lange voorgeschiedenis heeft.
Zelfdoding, speciaal onder jongeren, neemt enorm toe omdat velen de zin van het bestaan niet meer zien. Nog maar een week geleden pleegde een twintigjarige jongeman in gevechtstenue in Sandy Hook, Newtown  (Connecticut) zelfmoord, nadat hij twintig schoolkinderen en zes volwassenen in een vlaag van verstandsverbijstering had doodgeschoten. Het zoveelste drama in de geweldspiraal met betrekking tot kinderen, wat even erg is als de duizenden kinderen die dagelijks om het leven komen door oorlogsgeweld of  Amerikaanse drones. Dat soms onevenwichtige jongeren, meestal onwetend, gebruikt worden voor mind control-programma’s, die tot doel hebben de maatschappij te manipuleren en te destabiliseren, is slechts bij weinigen bekend. Iedere schietpartij dient daarom uiterst nauwkeurig onderzocht te worden.

Voor het eerst is er sprake van een snel toenemende armoede in het ‘rijke’ Westen. In Nederland leven al meer dan één miljoen mensen op de rand van de armoedegrens.
Voedselbanken proberen steeds meer hongerige magen te stillen. In de VS melden zich dagelijks zo’n vijftig miljoen mensen aan bij de voedselbank en worden binnenkort verplicht gechipt om nog in aanmerking te kunnen komen voor wat eten. In mijn boek Worden Wij Wakker? heb ik in hoofdstuk 3.1, ‘Chip voor moderne slaven’, geschreven over wat we nu zien gebeuren.

Teloorgang van de dharma
Vrouwe Justitia draagt al lang geen sluier meer voor haar ogen, symbool van rechtvaardige oordeelkracht, zonder aanziens des persoon. De weegschaal in haar handen is al lange tijd uit balans. De dharma, de kosmische wet van harmonie en innerlijke orde, van waarheid en schoonheid, waarvan Vrouwe Justitia een uitdrukking behoort te zijn, wordt nauwelijks meer gekend, wel de wanorde. De veda noemen de kosmische wet rta, de avesta (Perzische religie) spreekt van asa en de oude Egyptenaren van ma. De natuurkundige David Bohm sprak van ‘impliciete orde’. Verdwazing neemt alom toe door de steeds aanwezige invloed van de amusementsindustrie, roddelbladen en een aantal commerciële media, die niet altijd van ethisch besef getuigen. Gelukkig wordt een aantal journalisten zich ervan bewust dat de waarheid en waardigheid van het leven vertrapt worden door de laarzen van gewetenloze schurken en door demonische krachten die overal infiltreren en de planeet van binnenuit verzieken door hun besmettelijk kwaad. 

Plato

Al in de vierde eeuw v. Chr. was het Plato die aan het einde van zijn Critias opmerkte, dat vlak voor de ondergang van Atlantis de mensen dachten op hun mooist te zijn, terwijl ze op hun lelijkst waren. Talloos zijn de mythen over de reiniging van de aarde door water en/of vuur, omdat de mens tegen de dharma in handelt.

Dimensiewisseling of bevrijding?
Wat te doen in zo’n tijd? Wachten op een dimensiewisseling? Het Latijnse woord dimēnsio betekent afmeting en komt van het werkwoord dimēto, dat afmeten betekent. Bij een dimensiewisseling verandert slechts de afmeting, het begrensde deel van de ruimtelijkheid. Zolang de mens zichzelf door onjuist inzicht als ‘de maat van alle dingen’ blijft zien, zal dit tot hybris, mateloosheid en versterking van het ego leiden. Talloos zijn de mythen die laten zien hoe hybris wordt afgestraft door de boemerangeffecten van het leven. Als de mens de kosmische orde vergeet, niet respecteert of er door onwetendheid of onwil tegen ingaat, ontstaat een tegenwerking. Oorzaak-gevolg. Wat we zaaien, oogsten we. Zolang we door begeerten worden voortgedreven, is dit een onveranderlijke kosmische wet.

 


Zijn we op weg naar een dimensiewisseling, waarbij we mogelijk in meer ijlere, in meer etherische omstandigheden terechtkomen die te vergelijken zijn met bepaalde omstandigheden na de dood? In dat geval zouden bij steeds meer mensen de zintuigen zich openen, waardoor gaven als helderziendheid en helderhorendheid zich kunnen openbaren en het maagdarmkanaalstelsel en hormonale processen fundamenteel kunnen veranderen, zodat de ‘nieuwe mens’ in volstrekt andere en gelukkiger omstandigheden kan leven en zich kan voeden met licht.
Maar dimensiewisseling in het cyclisch tijdsgebeuren is nog geen bevrijding. Reeds de Boeddha, leraar van goden en mensen, onderrichtte dat talloze gebieden in het universum bewoond zijn en dat daar talloze bewustzijnservaringen zijn. Zolang wij echter nog als persoon wensen voort te bestaan, ons laten begoochelen door een illusoir ‘ik’ en geen onderscheid weten te maken tussen wat werkelijk en wat onwerkelijk is, tussen wat veranderlijk en wat onveranderlijk (het dodeloze) is, dan zal, aldus de Boeddha, lijden ons op de voet volgen, zoals het karrenspoor het karrenwiel in mul zand.

Niemand zijn
Tallozen willen iemand worden, weinigen wensen niemand te zijn. Gouden, zilveren, koperen of ijzeren tijdperk – het blijft een tredmolen, waarin we steeds maar doorhollen. Dit werd reeds beschreven door de Prediker, Hesiodus, Ovidius, Daniël en Hermes Trismegistus.
Het Sanskrietwoord samsāra, verbonden met het rad van geboorte, ziekte, lijden, ouderdom, dood en wedergeboorte, betekent niet voor niets ‘doorhollen’. De elkaar opvolgende tijdperken zijn te vergelijken met een gigantisch reuzenrad, waarin successievelijk gouden, zilveren, koperen en ijzeren gondels hangen. De gouden gondel lijkt aantrekkelijker dan de ijzeren, maar het draaien gaat gewoon door en aan het eind ben je er misselijk van. ‘Dwazen stappen graag in een opgeschilderde gouden koets, de wijze kijkt er alleen maar naar’, zei de Boeddha. Afgezien van enkele variaties binnen dit cyclische gebeuren is er ‘niets nieuws onder de zon’ (Prediker) zolang we niet het innerlijke pad van bevrijding gaan, het pad van grenzeloosheid. Dat de overgang van het ijzeren naar het gouden tijdperk speciale kansen biedt tot bevrijding uit het rad van samsāra is ontegenzeggelijk waar, maar verloopt niet vanzelf. Zeker niet nu de wereld in brand staat, talloze dwazen en boeven aan de macht zijn en geweld als een reus met lemen voeten over de aarde dendert. Juist nu is het goed te beseffen dat de Boeddha eens op de top van de Gaia-sisa, de Gierberg, een toespraak hield, die de vuurprediking wordt genoemd: ‘Alles brandt’. Onze zintuigen branden, inclusief onze mind, gevoed door een voortdurend verlangen naar iets of naar iemand. Blust door ziekte, lijden en ouderdom het verlangen naar het leven uit, dan ontstaat het verlangen naar de dood. Zo draait het wiel van geboorte, ziekte, lijden, ouder-worden en dood maar door. Ook de ‘goden’ bewegen zich in het ronddraaiend reuzenrad, gedreven door brandende verlangens. Ook zij zijn niet bevrijd van waan en lijden. Reden temeer om niet naar hun ‘wederkomst’ uit te zien.
De innerlijke weg leidt tot ‘niemand zijn’. Dit verloopt via het uitblussen van al onze begeerten, waardoor ons bewustzijn kalm en helder wordt. Het is de weg van nirvana. Het Sanskrietwoord nirvana betekent ‘uitwaaien’ aan alles wat we níet zijn.

Bhagavad Gītā en de spirituele essentie
In de Bhagavad Gītā, onderdeel van de Mahābhārata, onderricht Krishna aan de kshatriya (krijger) Arjuna om de vijf zintuigen, gesymboliseerd door de vijf paarden voor zijn koets (symbool van het eigen lichaam) te laten mennen door zijn innerlijke meester. Zo kunnen van binnenuit de zintuigen tot rust komen en getransformeerd worden en kan de spirituele essentie zich openbaren. Op de themadagen van 16 en 23 maart 2013 zal ik hier uitvoerig op ingaan. Krishna, de alom aanwezige universele intelligentie, nodigt ons uit om het spirituele heelal op macro- en microniveau te ontdekken en door te dringen tot de geest van al wat is.

 Krishna

Laten we de komende dagen en weken vooral naar binnen gaan, ons inkeren tot het hart, zo miskend door hersenwetenschappers voor wie de intelligentie van het hoofd belangrijker lijkt te zijn dan de intelligentie van het hart. Pas nadat het leugenspel van deze wereld is doorschouwd en  wijzelf bevrijd zijn van leugens, onwaarachtigheid, geweld, arrogantie, gebrek aan mededogen, enzovoorts, kan door innerlijke onthechting bevrijding gerealiseerd worden. Dit is de innerlijke dimensiewisseling, de innerlijke wedergeboorte.

Kerstmis en de innerlijke meester
Kerstmis nadert. De bekende jingle-junglebells klinken overal. Vanaf begin december is er sprake van Sinterkerst, één uitgerekt leugenfestijn van Sinterklaas tot en met kerst. Kerstballen in kunstbomen. Sentimentele liederen klinken, tafels staan vol eten en drank.  Cadeaus en niet het geschenk van het leven zelf staan centraal, niet de overweging van een innerlijk gebeuren. Wat is er mis met kerstmis? De Kerstman heeft Christus vervangen. Een cultuur die zijn grote meesters vergeet en zich uitlevert aan de dolgedraaide kermis die leven heet, leeft in onwetendheid. Dat zelfs het historisch bestaan van een groot meester als Jehosjoea (Jezus) door velen wordt betwijfeld, past in dit geheel. Geen boeddhist twijfelt aan de historiciteit van de Boeddha en geen hindoe aan die van Krishna. (Meer hierover in de drie delen die ik schreef over de parabels van Jezus.)
Grote meesters leren ons de innerlijke meester te ontdekken. Zij dienen niet verward te worden met de astrale, ‘opgevaren meesters’ en hun hiërarchieën, die subtiele bindingen in stand houden. Werkelijke liefde kent geen bindingen en openbaart zich in vrijheid. Niet de egoïstische vrijheid van doen en laten wat je wil of  het zich toe-eigenen, opeisen of claimen van een ander. Dat is zelfzucht onder het mom van liefde. Niemand is het bezit van een ander. Niemand heeft recht op iemand of iets. We bezitten onszelf niet eens. In alle vrijheid mag de mens zijn zoektocht ondernemen, weliswaar gebonden aan de resultaten van zijn handelingen zolang het handelen nog niet is toegewijd aan het ene.De innerlijke meester woont in het hart, dat maar al te vaak tot een ‘stal’ geworden is, waar dierlijke hartstochten domineren, het verstand zich meestal als een ezel gedraagt, de os niet meer herkend wordt als symbool van het samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke en het fluitspel van de beschermende levenskrachten (de herders) niet meer wordt gehoord. De innerlijke meester staat los van iedere godsdienst of godsdienstige overtuiging.  Pas als we verlost wensen te worden van alle waan en ikzucht, ontwaken we aan wat is.  De mens ís het zijn, ís vrijheid, gelukzaligheid, de dimensieloze, de tijdloze, ontdaan van alle dimensies en van alle tijd. Als alle concepten gestorven zijn, openbaart zich onmiddellijk de onmetelijke geest.

Jezus zegt:
‘Ik ben het Al.
Het Al kwam uit mij voort
en het Al reikt tot mij.’
Het evangelie van Thomas, logion 77 

Het ene klopt onophoudelijk aan de deur van onwetendheid. De transformaties in ons zonnestelsel kunnen ontwaking en bevrijding bevorderen. Niets en niemand durven zijn en daardoor alles in allen. Het onnoembare, het onzegbare, de stilte in het woord… Liefde.

Graag wensen Marijke en ik iedereen in de komende dagen, weken en maanden veel licht, liefde, kracht en wijsheid toe, in het besef:

‘Al werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren,
maar niet in uw hart, dan waart gij toch verloren.’
Angelus Silesius (mysticus, 17de eeuw)
Wie sterft vóór het sterven
zal het koninkrijk beërven.
Daar is koning noch onderdaan
daar wordt de liefde alom verstaan. 

Jaarlijks ontvangen wij t.g.v. kerst en oud en nieuw honderden kaarten en brieven, die wij steeds met aandacht en dankbaarheid lezen. Via bovenstaande woorden willen we iedereen danken die ons een tekst en/of gelukwens stuurde.


Een harte-groet in licht en liefde,

© Marcel en Marijke Messing


Lees ook:
Nieuwsbrief 2012 van Marcel messing deel 1
Nieuwsbrief 2012 van Marcel Messing deel 2
Nieuwsbrief 2012 van Marcel Messing deel 3
Nieuwsbrief 2012 van Marcel Messing deel 4
Nieuwsbrief 2012 van marcel messing deel 5