HET LICHT TREEDT IN DE DUISTERNIS

Themalezing door Marcel Messing
gegeven in Oostkamp april 2017