Contact

 

 

Om in de komende jaren meer te kunnen schrijven, wil ik me uitsluitend beperken tot het beantwoorden van vragen en het ingaan op (kritische) opmerkingen tijdens lezingen en andere bijeenkomsten. Ik heb dus bewust geen e-mailadres en vraag u hiervoor begrip te hebben. Daar staat tegenover dat via toekomstige publicaties wellicht vele vragen een antwoord vinden. 

 

Moge de geest van al hetgeen geschreven wordt uw hart raken, ook al is het via de digitale weg. De werkelijke weg voltrekt zich innerlijk. 

 

Marcel Messing