Het boek ‘Worden Wij Wakker?’
is weer als gedrukt exemplaar verkrijgbaar!


De prijs bedraagt 24,99, met 10% korting als u het hier bestelt: https://obeliskboeken.nl/product/worden-wij-wakker
ISBN: 9789493071780In 2006 publiceerde Marcel Messing het inmiddels profetische boek “Worden Wij Wakker”, waarin hij waarschuwende woorden sprak over de wereld die men voor de mensheid in petto had. Inmiddels mogen we 15 jaar later constateren dat Messing meer dan gelijk had.
Op veler verzoek wordt “Worden Wij Wakker?” door uitgeverij Obelisk opnieuw uitgegeven. Dat kan ook omdat het boek aan relevantie niets heeft ingeboet, integendeel.
Bovendien laat het zien dat het verstandig is om naar waarschuwende woorden – ook al worden ze in het tijdsgewricht waarin ze worden uitgesproken nogal eens weggezet als ‘complotdenken’ van goede onderzoekers altijd te luisteren. Dat plaatst de waarschuwende woorden van kritische denkers in een totaal ander perspectief.
De mensheid krijgt steeds minder tijd om zich te realiseren dat het nu of nooit is. Wie zijn geschiedenis kent, hoeft deze dus niet te herhalen. De krachten achter het wereldtoneel en hun intenties zijn immers nog altijd dezelfden. We kunnen ze door alles wat we erover te weten kunnen komen in elk geval een stuk beter begrijpen.

Verkrijgbaar voor een prijs van 24,99, met 10% korting als u het hier bestelt: https://obeliskboeken.nl/product/worden-wij-wakker
ISBN: 9789493071780

  

Uit het woord vooraf bij deze heruitgave:
 

Informeer uzelf. Onderzoek niet alleen de gangbare visie van specialisten, wetenschappers en journalisten, maar ook die van specialisten, wetenschappers en journalisten die gedegen onderzoek hebben gdaan, maar niet of nauwelijks aan bod (mogen) komen in de meanstreamedia. Lees hun boeken en rapporten en als u daar niet de tijd voor kunt/wilt nemen, bezoek dan hun websites en trek uw conclusies. Laat u niet afschrikken door hen die met slimme woorden en clichés u het woord trachten te ontnemen en zelf meestal geen enkel serieus onderzoek doen. En bovenal: gebruik uw gezond verstand, vertrouw op uw intuïtie en neem wat mij betreft nooit een beslissing als u in twijfel verkeert.

Dat we in een uiterst kritieke tijd leven en dat wakker worden op grote schaal nu meer dan ooit noodzakelijk is, moge duidelijk zijn. De tijd dringt! Talloze gebeurtenissen vallen samen: de pandemie (pandemonie), de lockdowns, vaccinatieprogramma’s en het vaccinatiepaspoort, de wereldwijde massale hersenspoeling en hypnose, het supersnelle uitrollen van 5G, het bijna dagelijks uitbreken van revoluties en burgeroorlogachtige toestanden, de confrontatie met een wereldwijd vluchtelingenprobleem, hongersnoden, terreuraanslagen, politieke corruptie, dictatuur en terreur, de ineenstorting van gevestigde instituten en godsdiensten, de snelle afbraak van het planetaire ecosysteem (mede veroorzaakt door de globalisering), het verval van morele waarden, de vele leugens over het klimaat… De mensheid, ja, alle levende wezens, balanceren in dit ‘ijzeren tijdperk’, kali-yuga genaamd, op de rand van de afgrond. Maar dwars door dit alles heen vinden ingrijpende transformaties plaats, waarin de door talloze materialistische wetenschappers en filosofen ontkende ziel kan ontwaken aan haar ware essentie. Pas als we de universele Wet, onder andere uitgedrukt in het archetype van de levensboom, leren begrijpen, aanvaarden en in ons leven integreren, pas als we beseffen dat alle levende wezens in ons heelal en in parallelle heelallen hiermee verbonden zijn en dat deze Wet bedoeld is om het leven te beschermen en tot verdere ontwikkeling te brengen, kan de mens een enorme sprong in zijn bewustzijnsevolutie maken. Dan zal ook het besef kunnen doordringen dat het laatste woord niet is aan ijdelheid, arrogantie, ik-zucht, macht, uitbuiting en demonie, maar aan waarheid, licht en liefde.

De komende jaren zullen beslissend zijn voor planeet aarde en alle levende wezens. Alles hangt af van een pijlsnel wakker worden op velerlei gebied door kennis en inzicht, waardoor een collectieve bewustzijnskracht mogelijk wordt.
Graag wens ik u als lezer alle goeds toe en veel kracht en inspiratie in dit zo beslissende tijdsgewricht. Moge Worden Wij Wakker? u meer inzicht geven in de huidige wereldsituatie.

Marcel Messing


Tekst achterzijde van het boek:
Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel
Veronderstel dat veel van wat u geleerd hebt niet waar is. Dat u onwetend heel uw leven gemanipuleerd werd met ideeën over religie, politiek, economie, geschiedenis, opvoeding, gezondheid, oorlog en vrede. Veronderstel dat u erachter komt dat de leugen regeert en tot waarheid is verheven.

Hoe zou u zich voelen? Bedrogen? Radeloos? Boos? Teleurgesteld? Verdrietig? Of opgelucht, omdat u dit diep in uw hart al vermoedde, maar nooit durfde uit te spreken? Complotten zijn immers nonsens? Maar uw zwijgen is ten voordele van hen die ons manipuleren en al lange tijd veel voor ons verborgen houden. De eerste druk van dit boek verscheen in oktober 2006 en werd al snel een bestseller, waarna enkele vertalingen volgden. ‘Dit kan toch niet waar zijn?’ Dit is doemdenken!’, reageerde toen menigeen. Anno 2021 blijkt al een deel van het beschreven scenario gerealiseerd te zijn en is er daarom meer vraag naar dit boek.

Worden Wij Wakker? gaat over de verborgen krachten achter het wereldtoneel die streven naar een nieuwe wereldorde. Leven we in een overgangstijd of in ‘het einde der tijden’? Sinds 11 september 2001 (9/11) kwam alles in een stroomversnelling. Wat is er aan de hand? Waarom ineens al die big-brothertechnieken: camera’s, satellieten, drones, artificiële intelligentie, robots, diverse paspoorten, DNA-databanken, scans, biometrie, het snelle uitrollen van 5G? Worden een totale controle en bewustzijnsmanipulatie uiteindelijk mogelijk door de implantatie van een onderhuidse microchip in relatie tot het internet der dingen? Worden onze vrijheid en privacy fundamenteel bedreigd?

Worden Wij Wakker? onthult choquerende feiten, maar laat ook zien dat juist in deze kritieke tijd de mens een enorme sprong in zijn bewustzijnsevolutie kan maken door kennis en inzicht.  Maar dan moeten we wel heel snel collectief wakker worden…

Marcel Messing is antropoloog, filosoof en auteur.