Aat-Lambèrt de Kwant: interview met Marcel Messing   


De helpers van de mensheid verschijnen altijd op de juiste tijd. Zo ook de Meester van de Eindtijd. Loopt een grote cyclus van het bestaan ten einde, dan betreden zijn voeten de aarde. Zij die de mensheid voortstuwen op het pad van licht en liefde worden niet vermeld in de boeken der geschiedenis, wel de roemrijke daden van de machtigen der aarde – bladzijden die in de herfst van het leven vergelen en verdorren en door de noordenwind als stof over de woestijn van onwetendheid worden weggeblazen. De Meester van de Eindtijd schrijft zijn woorden in de harten van de mensen, verjaagt de schimmige leugens der geschiedenis door het boek des levens te openen. Met het vlammend zwaard van inzicht scheert hij de dikke schimmel van onwetendheid op de ziel der mensen weg. Donkere wolken van waan laat hij oplossen in het licht van de waarheid. Als de mens vastzit in een moeras van verlangens, het doel van het leven niet meer wordt gekend, een giftig spinnenweb van zinloosheid zich over heel de wereld spreidt, de verbinding tussen hart en hoofd verbroken is en waanzin regeert, dan werpt de Meester van de Eindtijd in de voortrazende rivier van vernietiging een dam op, wijst de richting naar huis. Zoals een schip in de mist, dat vlak voor de thuishaven te pletter dreigt te slaan tegen een rots, gewaarschuwd wordt door misthoorn en licht van de vuurtoren, zo blaast de Meester van de Eindtijd op de hoorn van waarheid en zendt hij zijn licht van liefde uit om te voorkomen dat het schip van de mensheid stuurloos ronddrijft in de hoge levensgolven en te pletter slaat tegen de rotsen van leugen en illusie. Hij opent de versteende harten, die het stromend levenswater niet meer kunnen ontvangen. Hij trekt leugenmaskers af, die het oorspronkelijk gelaat bedekken. De duistere kracht tast hij tot in haar wezen aan. Hij raakt de mensen tot achter hun verblinde ogen, laat tranen van licht en liefde weer vloeien, reikt hun die thuis willen komen in zichzelf het kompas van inzicht, waarheid en liefde aan.

Marcel Messing uit: De meester van de eindtijd, Altamira 2011
 


De wedergeboorte en verandering van de aarde en ons hele zonnestelsel is al ingezet

Hoewel veranderingen die zich thans op aarde manifesteren ingrijpende gevolgen zullen hebben, wordt het steeds duidelijker dat die zich alleen niet beperken tot onze planeet. Het lijkt wel of de hele kosmos in beweging is, maar is dat is eigenlijk niet altijd zo geweest? In oude mythes vinden we sporen terug van wat hiervan op aarde merkbaar was. Met 6,5 miljard mensen en grote afhankelijkheid van geavanceerde technologie heeft het in onze tijd veel meer impact. Tussen de regels van de mainstream – informatie door, beginnen steeds meer mensen zicht te realiseren dat er meer speelt dan wat de media dagelijks berichten.
Opvallend in deze tijd is ook dat alles lijkt te kantelen en alles aan het licht komt en onthuld wordt. Regimes vallen om en ook de Holding Vaticano is steeds meer in opspraak.
Een eeuw van grote veranderingen maar ook transformatie

Iedere 13.000 jaar vindt er op aarde een ingrijpende gebeurtenis plaats die alles verandert en de loop van de geschiedenis verandert. En ook in onze tijd vindt er een dergelijke gebeurtenis plaats en steeds meer mensen worden zich daar bewust van. Drunvalo Melchizedek wijst in dit verband op de kundalini van de aarde. In zijn recente boek “De Kundalini van de Aarde na 2012 “spreekt hij van een energie die lijkt op een slang en zich ook zo gedraagt, net als de manier waarop de kundalini – energie zich in het menselijk lichaam gedraagt. Deze energie is echter verbonden met het centrum van de aarde. Het is
een energie die mensen die overal ter wereld op zoek zijn naar antwoorden op spiritueel gebied, inspireert, in beweging brengt. Niet alleen dus in de asrams, kanka’s en kloosters van de wereld, maar ook de mensen als u en ik die op zijn of haar eigen manier op zoek zijn naar nieuwe antwoorden op oude (zingevings) vragen, op zoek naar God. Volgens Drunvalo is de kundalini van de aarde verbonden met het hart van de hele mensheid. In zijn boek gaat hij in op de kosmische kennis van wat er werkelijk in de natuur en op de planeten gebeurt en hoe dat in relatie staat met de nieuwe lichtcyclus. Hoe dan ook, in ons zonnestelsel zijn ingrijpende veranderingen gaande die meer dan ooit het leven op deze aarde dramatisch zal beïnvloeden.

Het grote sterven in de steden

Volgens de NASA, kunnen we dit en volgend jaar rekenen op machtige zonne- erupties, die dwars door het magnetisch veld van de aarde kunnen gaan. Een Bengaals vuurwerk op wereldschaal. Hoewel zonne-erupties en magnetische omkeringen in ons verleden reëel waren en onze voorouders ze al eerder hebben overleefd, vonden dergelijke veranderingen nog nooit plaats met 6,5 miljard mensen op de wereld.

 Zonnevlammen

Een wereld die afhankelijk is van technologie van energienetwerken, pc’s en global-position -satellieten. De geoloog en computersysteem ontwerper Gregg Braden heeft er al op gewezen dat niemand vooralsnog echt de volle omvang kent van de consequenties of wat zo’n monumentale ervaring precies zou kunnen betekenen voor ons leven, onze emoties en ons lichamelijk welzijn. Wat er bovendien op dit moment kosmisch gaande is, heeft ook invloed op mensen en leidt tot gedragsveranderingen, zowel in negatieve als positieve zin.
Ook Govert Schilling, wetenschapsjournalist toont zich bezorgd over wat zich nu op de zon afspeelt en dat de komende maanden de zonnevlammen door het magnetisch veld van de aarde zullen gaan. Hij zegt dat dit tot een mega- catastrofe kan leiden en ook minister Opstelten werd wat wit om de neus en laat zich uitvoerig informeren. Een zonnestorm kan zorgen voor uitval van belangrijke communicatiesystemen doordat satellieten niet meer kunnen functioneren. Daarmee komt de nationale veiligheid in gevaar. Het kabinet zint op actie.Het is voor het eerst dat de gevolgen van een zonnestorm door de Nederlandse Rijksoverheid als gevaar voor de nationale veiligheid worden gezien. Eerder zag de Britse overheid dat al als een bedreiging en treft daartegen maatregelen. In eerste instantie zag de Nederlandse overheid dat gevaar niet zo concreet, maar een nadere analyse heeft de meningen in Den Haag doen veranderen.
Wordt Den Haag dan toch wakker?
In zijn boek Kosmische visie wijst Ervin Laszlo erop dat de prognose voor het zonnemaximum voor 2012 op grote schade wijst.Meer dan ooit te voren, omdat het menselijk leven steeds afhankelijker is geworden van internationale elektriciteitsnetten. Volgens een rapport van de National Research Council, door de Amerikaanse National Academie of Sciences gepubliceerd in 2009 onder de titel Severe Space Weather Events: Understanding Economic and Social Impacts (Hevige ruimteweerverschijnselen: de economische en sociale consequenties belicht) zal een nieuwe ‘Carington Event’ zulke krachtige energiestromingen in de aardkorst veroorzaken, dat 300 belangrijke transformatiestations in nog geen anderhalve minuut kunnen uitvallen. Hierdoor komen alleen al in de Verenigde Staten 130 miljoen mensen zonder stroom te zitten.
Ervin László wees er ook al op dat een krachtige zonnestorm in de meeste delen van de wereld stroomuitval kan veroorzaken.
Zo zal de drinkwatertoevoer in hoge torenflats, waar het water omhoog moet worden gepompt, dadelijk stilvallen. “Alle vervoerssystemen die rechtstreeks of indirect afhankelijk zijn (dus nagenoeg alle systemen) komen tot stilstand. Noodaggregaten zullen op sommige plaatsen opereren totdat hun brandstof op is. Voor ziekenhuizen betekent dit dat zij gedurende drie etmalen alleen essentiële hulp kunnen verlenen. Zonder stroom voor verwarmings -, koel –en vriesinstallaties, in combinatie met een uitval in de bezorging van medicijnen en farmaceutische artikelen, zal in grote steden binnen enkele dagen het grote sterven beginnen.” (1)

Ook antropoloog, filosoof en mysticus Marcel Messing wijst in tal van publicaties op de grote planetaire veranderingen, waar leraren van wijsheid en oude volken (zoals Maya’s, Inca’s, Azteken, Aboriginals en Tibetanen) over spraken en waar bonafide profetieën en steeds meer wetenschappers melding van maken. Ook al kunnen aardbevingen gemanipuleerd worden, is de aarde zelf ook begonnen aan een omwentelingsproces en keert zich op vele plaatsen binnenstebuiten. “De herscheppende krachten stuwen ons macrokosmische stelsel naar een nieuw aanschijn. Nu een wereldtijdperk afloopt, zwaaien de poorten naar een andere dimensie wijd open.”
Terwijl het grote sterven der vormen begonnen is, spreekt Marcel Messing evenals Drunvalo Melchizedek ook van de wedergeboorte van de aarde en van ons hele zonnestelsel die al is ingezet. Een wedergeboorte die in de oude taal werd aangekondigd als de herschepping van ‘hemel en aarde’. “Zoals diep in de aarde continentale lagen verschuiven, zo verschuiven in ons innerlijk lagen van bewustzijn. Wij worden net zozeer door elkaar geschud als de aarde, en de zee van ons onbewuste beeft net zozeer als de zeeën buiten ons.”

Vibratie van de magnetisch velden verandert ingrijpend

Hij wijst ook op de grote kosmische veranderingen die gaande zijn. In ons hele zonnestelsel zien we dat Mars, Jupiter, Venus, Pluto en Neptunus, aan grote veranderingen onderhevig zijn. “Niet enkel de aarde, maar al deze planeten zijn in een enorm tempo aan het veranderen, maar het hele zonnestelsel. Naar onze aarde toe kun je zeggen dat de vibratie van de magnetisch velden ingrijpend aan het veranderen is, maar denk ook aan de zon. Nu is het hele universum en de kosmos constant aan veranderen, maar in de boeken der ouden, onder andere in de Bhagavad Gita, en de Mahābhārata, worden ook de cycli beschreven. (2) “Eigenlijk kun je niet spreken van een universum maar een multiversum, zoals dat duidelijk tot uiting komt in de oude Indiase wijsheid waarin gesproken wordt van de grote ademhaling van Prana, de scheppende energie, die terugkeert naar Brahma, de oerenergie, bewustzijn (en bewustzijn, dat zijn wij). Je ziet dan dat iedere grote ademhaling een universum baart en iedere terugname, de in ademing een universum onzichtbaar maakt De grote ademhaling van Brahma correspondeert met de kleine ademhaling van de mens die weer correspondeert met de tocht van het zonnestelsel door twaalf dierenrenriemstelsels. Zo boven, zo beneden. De realiteit lijkt erop te duiden dat de wereld in een heel grote crisis verkeert. De mensheid en alle levende wezens, balanceren op de rand van catastrofale gebeurtenissen, ook al kan niemand duiden wanneer en waar die plaatsvinden, al wordt 2012 in dit verband wel vaak genoemd.”

Marcel Messing wijst op wat zich bijvoorbeeld de laatste tijd in Rusland en China, Europa en Amerika aan de ongekende klimaatveranderingen heeft afgespeeld.
In eerdere interviews die ik met hem had, wees hij er al op dat 2012 zijn schaduwen vooruitwerpt: de tsunami’s in Japan, de zwaarste tornado’s ooit in de VS en recent aardbevingen in Spanje, waar deze eerder niet voorkwamen en er staan ons in Europa nog meer aardbevingen te wachten. “Als je alleen al kijkt naar de aardbevingen van het laatste jaar, blijkt dat er veertig tot vijftig procent meer aardbevingen waren dan de laatste vijftig jaar. We worden wereldwijd geconfronteerd met grote verschuivingen, waarover burgers door media en politiek nauwelijks geïnformeerd worden. De huidige ontwikkelingen op de planeet hebben niet alleen te maken met grote klimaatverschuivingen, maar ook met het feit dat onze planeet door de fotonengordel heen trekt. Over die klimaatverschuiving zijn we te weinig kritisch. Er worden weliswaar veel klimaatconferenties gehouden, maar voor mij hebben ze nul en generlei waarde. Ik wijs alleen al op het gevaarlijke wapen HAARP (4) in Alaska, dat het weer kan manipuleren, magnetische velden kan beïnvloeden waardoor vliegtuigen uit de lucht kunnen worden gehaald, stormen en aardbevingen kan veroorzaken. De EU heeft hier weet van, want in 1999 heeft zij kennis genomen van een rapport over HAARP (rapporteur: Maj Britt Theorin). Met het verontrustende rapport van honderden pagina’s dat de EU- eraan wijde, is echter niets gedaan. Amerika, Rusland en China beschikken over wat je kleine haarpjes zou kunnen noemen die het klimaat kunnen veranderen waarmee ze elkaars klimaat kunnen veranderen.
We zien dan ook dat enkele staten in de VS in een ernstige crisis verkeren, dat daar de graanoogsten mislukken, wat natuurlijk ook het gevolg is van de wereldwijze klimaatveranderingen. Denk ook aan de crisis in de Arabische wereld die ook – en dat wordt als je de media volgt steeds duidelijker) georkestreerd wordt. Hetzelfde geldt voor de economische crisis die voor een groot deel eveneens gemanipuleerd wordt, zoals dat ook bevestigd wordt door o.a. de ex-bankier en econoom Ad Broere.

Vleugels van licht uitslaan

Messing is mede bekend door zijn boek:”Worden wij wakker, over de verborgen krachten achter het wereldtoneel.” Hij beschrijft daarin hoe bepaalde krachten via de afleidingsmanoeuvre de mens van een sprong naar een nieuwe dimensie van bewustzijn trachten af te houden. Maar velen zijn volgens hem wakker of worden nu wakker. “Het is de vraag wat we ermee gaan doen. Hoe gaan we hierop reageren? Gaan we ten onder in deze golven van verandering of laten we ons erdoor overspoelen? Of kunnen we toeschouwer zijn van wat er rondom ons en in onszelf gebeurt en daardoor helder waarnemen dat slechts door onze onwetendheid de van buitenaf gemanipuleerde matrix in stand kan worden gehouden? Door ons niet meer primair te richten op de veranderingen, maar op het onveranderlijke, op dat wat werkelijk is, kunnen we opnieuw geboren worden en vleugels van licht uitslaan, tot het oneindige.”Panta rhei, alles stroomt, niets is blijvend, zei de Griekse filosoof Herakleitos al in de vijfde eeuw voor Christus. En meer dan 2600 jaar geleden leerde de Boeddha om in de wereld der veranderingen het ‘dodeloze’ te zoeken, dat gerealiseerd wordt door nirvana, dat ‘uitwaaien’ betekent aan alles wat we niet zijn. Alleen zo kunnen innerlijke vrede en tijdloos geluk gerealiseerd worden. In de Wijsheid van Jezus Christus (Nag-Hammadigeschriften) staat: ‘Alles wat van het vergankelijke komt zal vergaan, omdat het van het vergankelijke stamt. En al wat uit onvergankelijkheid komt vergaat niet, maar is onvergankelijk. Zodoende zijn vele mensen verdwaald, omdat zij dit verschil niet kenden'. Onze zoektocht gaat niet langer meer uit naar de wereld der veranderingen, maar naar het tijdloze, het onsterfelijke. Na een lange periode van afgescheidenheid kunnen we volledig van koers veranderen en keren de kansen. Dan kan het vuur van inzicht en liefde ontstoken worden en de eenheid van alles wat is in onze geest verankerd en gerealiseerd worden.”

Ook al is hij verbonden aan twee websites, Marcel Messing maakt zelf geen gebruik van e-mail of internet. Bewust niet, onder andere omdat hij ziet aankomen dat internet en de elektronica binnen niet al te lange tijd zullen uitvallen,
In zijn geval bereikt hem op het juist moment relevante informatie. Hij staat in contact met wat hij noemt zielenbroers en -zussen. “Er zijn op dit moment heel veel wijze mensen werkzaam, zoals in onze websitegroep. Zij dragen veel informatie aan waar we regelmatig overleg over hebben. Op een websitebijeenkomst heb ik eens gezegd dat ik de kern van de oerwijsheid tracht te verbinden met actuele kennis en informatie. Omdat ik het draaiboek van de oerwijsheid beetje bij beetje begin te begrijpen, kan ik wat nu gebeurt beter inschatten, verklaren en toelichten. Wie inzicht heeft in bijvoorbeeld de oude wijsheidsgeschriften, gaat inzien waarom de dingen nu gebeuren zoals ze gebeuren. Als je eenmaal de achtergronden kent waarom ze dat doen, begrijp je wat de bedoeling daarvan is.
Als we straks door de fotonengordel gaan, wat gepaard zal gaan met een grote lichtvibratie die het elektronisch verkeer wereldwijd zal lamleggen.
Het gaat er om, zo vervolgt hij “dat we ons potentieel van licht, liefde, geweldloosheid, vredelievendheid, saamhorigheid, solidariteit, vertrouwen, maar vooral ook kracht gaan inzetten. En geweldloosheid heeft niets te maken met zwakte. Het waren de Boeddha, Gandhi en vele andere grote leraren die mij hebben geïnspireerd. De strijd van de duistere krachten tegen het licht is een kosmische strijd, een spirituele strijd. Vanuit een hogere dimensie gezien kunnen we de dualiteit licht-duister in onszelf transformeren. Op onze planeet lijkt het erop dat de dualiteit een leerzame brug is waar we overheen dienen te trekken om te beseffen dat alles één is.”
In zijn boek Het huis op de rots gebouwd. Over de parabels van Jezus, heeft Marcel Messing getracht de mysterietaal bloot te leggen en dan zie je volgens hem heel duidelijk dat begrippen als de jongste dag en eindtijd allemaal te maken hebben met de symbolische betekenis van het einde van een cyclus. Zo heeft de jongste dag eigenlijk te maken met het einde van een cyclus en het individuele bewustzijn. Geen eindoordeel van een machtige God dus. Op dit moment zijn we in een behoorlijk grote yuga (3) beland. Om ons te beperken tot ons zonnestelsel, dat maakt een zeer revolutionaire  omslag waarvan we op deze planeet ook de gevolgen zullen gaan ervaren. En evenals de grote veranderingen en crisissen op aarde ook tot positieve veranderingen kunnen leiden, wijst Messing ook op de mythische Bijbelwoorden waarin gesproken wordt van een nieuwe hemel (de sterrenhemel) en een nieuwe aarde, waarmee volgens hem geduid wordt op een scheppingsproces. Enerzijds is er dimensie van de mens met zijn enorme invloed op de planeet maar boven alles is er ook de goddelijke dimensie.“De mens zal altijd krachtiger blijken te zijn dan de dogma’s, de wetten, de fundamentalisten en de machtselite van deze wereld. De mens zal altijd blijven strijden voor de vrijheid en uiteindelijk zullen we vanuit de kracht van liefde, mededogen en inzicht, in staat zijn om deze gruwelijke metrix die deze aarde gevangen lijk te houden, te doorbreken. Maar de aarde zal eerst door een heel moeilijke en gevaarlijke fase gaan. Dat is de realiteit maar het zal niet leiden tot het einde van deze wereld, maar eerder een giga overgang. Voor velen zal de wereld lijken op een ineenstorting van de hele oude wereld en als er een zonnestorm uitbreekt – en die kans is heel groot- kun je je voorstellen welke enorme chaos dat te weeg brengt en welke diepste instincten van de mens in negatieve zin dan naar boven gaan komen. We zullen heel wat proeven krijgen maar ik voorzie dat dwars door die chaos heen, de transformatie plaatsvindt. In die zin zal die transformatie een transcendentie inhouden naar een hogere dimensie, een andere dimensie.”
De meesten van ons, zo besluit Marcel Messing het gesprek, “zijn als het Gouw-volk uit het visionaire epos In de Ban van de Ring van Tolkien, volledig onwetend ten aanzien van de strijd tussen de Fellowship of the Ring en de legers van Mordor. Maar net zo goed als fairy tales geen sprookjes zijn, maar een verborgen wijze waarop geïnitieerden informatie doorgaven, evenzo wordt in onze tijd de verbijsterende werkelijkheid steeds verder geopenbaard.”


Door: Aat-Lambèrt de Kwant
Dit artikel is opgenomen in Prana 193

Noten:
(1) Ervin László Gewoonweg geniaal. Een Autobiografie, Ankh-Hermnes 2011

(2) Sri Yoekteswar, een astroloog en astronoom bij uitstek1855-1936, de goeroe van Paramahansa Yogananda, hervond de juiste methode om de wereldtijdperken in de cyclische orde van evolutie te bepalen.

(3)  Yuga's zijn volgens de Hindoe-filosofie de vier tijdperken waarin de evolutie van het leven verdeeld is.

(4) Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Andere onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van radiogolven, communicatie en navigatie. In verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder Noorwegen en Rusland. Het project is gestart in 1993 en zal 20 jaar duren. Het project wordt gezamenlijk gefinancieerd door de United States Air Force, de United States Navy, de Universiteit van Alaska en Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Verscholen in de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P complex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum