Planeet in gevaar
Nieuwsbrief Maart 2011 

 Als het millenium begint dat na dit millenium komt
zullen op alle plekken ter aarde Babylonische torens verrijzen.
Het zal als Rome en Byzantium zijn.
De velden zullen leegstaan.
Er zal geen wet zijn, behalve die van zichzelf en van de eigen groep.

De barbaren zullen in de stad zijn.
Er zal niet meer genoeg brood voor iedereen zijn
en de spelen zullen de mens niet meer tevredenstellen.
En dan zullen de mensen zonder uitzicht op morgen overal brandstichten.

Johannes van Jerusalem (1042-1119)

*

Bewogen jaar

Het voorjaar is alweer begonnen, maar het is nog geen gouden voorjaar.
2010 was een zeer bewogen jaar. In vele opzichten. Een greep uit de wereldgebeurtenissen: aardbevingen (Haïti en Italië); ‘bijbelse zondvloeden’ (Nepal, Pakistan, de Australische staat Queensland en delen van Europa en Afrika); vulkaanuitbarstingen in IJsland (de Eyjafjallajökull), Indonesië (de Merapi), Japan en Midden-Amerika; orkanen (de VS, Australië, China), cyclonen (Chili), modderstromen, aardverschuivingen (Afrika en Europa); heftige klimaatwisselingen in de vorm van snel wisselende hittegolven en koudestromen in diverse landen; een enorme olieramp in de Golf van Mexico ten gevolge van onverantwoorde boringen vanuit olieplatform Deepwater Horizon, dat explodeerde (na het ‘dichten’ van het grote lek zou onlangs een nieuw lek zijn ontstaan waardoor olie al zo’n 100 mijl de zee in is ingestroomd); drugsoorlogen (Brazilië en Mexico); plotselinge, hevige sneeuwstormen (de VS, Rusland en China); gigantische bosbranden in het westen van Rusland (wekenlange smog in Moskou); toenemend godsdienstgeweld (India, Afrika, Egypte); voortdurende oorlogen (Irak, Afghanistan, Afrika) en nieuwe oorlogen (Kaukasus); dreigende oorlogen (Noord-Korea, Israël en aangrenzende landen) en vele aanslagen (Irak, Afghanistan, Pakistan, metro in Moskou); een bloedige aanval van het Israëlische leger op een konvooi met hulpgoederen voor de Palestijnen in de Gazastrook; stromen van tientallen miljoenen vluchtelingen over heel de wereld; revoluties (Birma, Thailand, Kirgizië); mijnrampen (China, Chili); wereldwijd duizenden seksuele schandalen, met name in de r.-k.-kerk; naweeën van de leugens over de Mexicaanse ‘grieppandemie’ (verspreid door de WHO in samenwerking met de farmaceutische industrie); ‘transportatie’ van duizenden zigeuners vanuit Frankrijk naar Roemenië; economische crises (Griekenland, Ierland, Spanje, Portugal), bankschandalen, torenhoge bonussen (inmiddels eufemistisch ‘variabele beloningen’ genoemd) op kosten van de belastingbetaler.

 Ontploffing op olieplatform Deep Water Horizon

Ieders leven is kwetsbaar
Maar ook werd weer eens duidelijk hoe kwetsbaar ieders leven is toen we begin december van het vorig jaar op de hoogte werden gebracht van het tragische verkeersongeluk in Peru, waarbij onder hen die het leven verloren ook Karel van Huffelen was, terwijl Caroline zwaar gewond was, maar gelukkig herstellende is. In vele kranten, tijdschriften en websites is hieraan uitgebreid aandacht besteed. De as van Karel werd uitgestrooid over het Titicaca-meer, Aramu Muru Doorway en Machu Picchu. Mirthe, de dochter van Karel, ontving een deel van de as. In Op Hodenpijl, zo vernamen we, werd een bijzondere bijeenkomst gehouden, waar allen die het ongeluk overleefd hadden aanwezig waren en waar Paul van der Veldt een indringend verslag gaf en Carla ontroerende liederen zong. Voor alle betrokkenen brengt dit ingrijpende gebeuren een heel verwerkingsproces met zich mee, waar wij hun alle kracht, licht en liefde bij toewensen. Dankbaar zijn onze herinneringen aan Karel, die we, samen met Caroline, nog voor hun vertrek naar Peru uitgebreid in een hotel te Assen mochten ontmoeten. Dankbaar voor alles wat Karel op dappere wijze, samen met Caroline, in de wereld plantte (o.a. via het boek Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk). Eens staan we allemaal voor het grote loslaten van de vorm om onze reis der sterren te vervolgen. Soms eerder dan we denken...

Dramatisch begin van 2011: Japan

Maar ook dit jaar begon niet veel beter. Enorme overstromingen (Brazilië, Afrika); aardbevingen in Christ Church (Nieuw-Zeeland) en Zuid-China, maar vooral op 11-03-11 in het noordoosten van Japan. Deze aardbeving had een kracht van 9,0 op de schaal van Richter en veroorzaakte een verwoestende tsunami.Golven tot 24 meter hoog teisterden de uitgestrekte kust van Japan. Meer dan 50 landen kregen een tsunamiwaarschuwing. Op deze zware aardbeving en tsunami volgde een lichtere aardbeving in het noordwesten van Japan (6,6). Honderden naschokken, veroorzaakt door botsende en schuivende aardplaten in de zee en in de aarde, houden de eilandengroep, die we heden ten dage kennen als Japan en die na de Atlantische zondvloed is ontstaan, in beweging. Duizenden, mogelijk tienduizenden slachtoffers zijn er te betreuren en de verwoestingen zijn enorm. Complete dorpen en stadjes werden in enkele seconden weggevaagd. Hele kustgebieden van de havenstad Sendai (één miljoen inwoners) en Minamisanriku (17.500 inwoners) werden vernietigd. De kuststad Shintona is in puin en in vele gebieden lijkt het erop alsof een aantal dolle giganten in grote woede alles door elkaar gesmeten heeft. Modderstromen, puin, verwoeste infrastructuur, stank van rottende lijken, dood en verderf, extreme sneeuwval en vorst en de uitbraak van ziektes. Honderdduizend soldaten en diverse reddingsteams zochten naar slachtoffers en bieden hulp. Angst en onrust beheersen deze – vaak letterlijk – donkere dagen. Meer dan een half miljoen mensen is dakloos, miljoenen zitten zonder elektriciteit en er dreigt een steeds groter water- en voedseltekort. De materiële schade is enorm en betekent een zeer gevoelige klap voor de Japanse economie, die al aan inflatie leed. Het zal niet lang meer duren of er zullen problemen zijn met de levering van elektronische onderdelen voor Japanse auto’s, voor computers, mobiele telefoons, camera’s, kopieermachines, chips in het algemeen en honderden andere producten. De schokgolven van de Japanse aardbeving zullen binnenkort ook zichtbaar worden in de wereldeconomie. Vele westerse bedrijven zijn wat de elektronica betreft afhankelijk van Japan. Zo is bijvoorbeeld ruim 60% van alle halfgeleiders afkomstig uit Japan en is Duitsland de grootste handelspartner van Japan. De handel tussen Duitsland en Japan omvatte in 2010 een bedrag van 30 miljard euro, om nog maar niet te spreken van de aankoop door Japan (vlak vóór de aardbeving) van miljarden euro’s aan Europese staatsleningen om de crisis van de euro te bestrijden. De Federal Reserve Bank (Fed) schat het bedrag voor het herstel van de enorme schade op ruim tweehonderd miljard dollar. Zijn de Amerikaanse banken al bezig met het opmaken van het plaatje van geldleningen aan Japan, waardoor dit technologisch geavanceerde land straks opgezadeld wordt met torenhoge schulden en afhankelijk wordt van de bankiers van Wall Street? De Japanse regering raamt de kosten voorlopig op ruim 217 miljard dollar, terwijl aangenomen wordt dat dit nog met enkele tientallen miljarden kan oplopen.
Tot nu toe is er geen sprake van paniek, hetgeen ongetwijfeld te maken heeft met de jaarlijkse trainingen van het Japanse volk om voorbereid te zijn op aardbevingen, maar ook met hun shintoïstische en (zen)boeddhistische visie op het leven.

Nucleaire ramp

Toch heerst er angst voor een mogelijk nieuwe aardbeving en tsunami; dagelijks zijn er naschokken. Maar vooral is er angst in verband met de grote problemen rondom de kerncentrale van Fukushima aan de noordoostkust van Japan, waar zes reactoren oververhit raakten en waaruit inmiddels bij een aantal radioactieve stoffen zijn vrijgekomen, die, in het geval de stralingsdosis toeneemt, niet alleen heel Japan bedreigen, maar ook Zuid- en Noord-Korea, Rusland, delen van Europa, gebieden rondom de Stille Oceaan en van de Verenigde Staten. 

Explosie in de Fukishima kerncentrale na de tsunami in Japan 

De meest recente berichten spreken al over de mogelijkheid van radioactieve straling over de hele planeet. Greenpeace is inmiddels begonnen met het meten van de straling in de zee, vlak voor de kust van Japan, en adviseert om zeker binnen een straal van honderd kilometer iedereen te evacueren. In reactor 3 en 4 ligt het zeer gevaarlijke plutonium MOX (mengoxide), een mengsel van klassiek uranium met het gerecycleerde afvalproduct plutonium, dat twee miljoen keer giftiger is dan verrijkt uranium. Op 14 maart was er een explosie in reactor 3, gevolgd door een immense rookpluim. Wat er precies gebeurde wordt niet meegedeeld, maar als er al een paar milligram MOX tijdens deze explosie is vrijgekomen, heeft dit enorme gevolgen. Natuurlijk is er ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’, ook al liet de Japanse regering op 23 maart weten dat kleine kinderen beter geen kraanwater konden drinken vanwege radioactief jodium in het water, dat bij hen schildklierkanker kan veroorzaken. (Sinds 22 maart werd er zelfs een lichte stralingsdosis in de lucht van Nederland gemeten, maar volgens het RIVM was er geen enkele reden voor bezorgdheid en ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’.)

 Stralingsmetingen rond Fukushima

Twee dagen later gold in Japan de waarschuwing alleen nog maar voor baby’s. Op 25 maart kreeg de wereld te horen dat er mogelijk een breuk in reactorvat 3 was gekomen en dat een aantal werknemers die daar in het water hadden gestaan, zeer ernstige brandwonden had opgelopen. Inmiddels zouden ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen. In reactor 3 ligt zo’n 170.000 kilogram radioactief materiaal opgeslagen. Als dit vrijkomt, is de hoeveelheid radioactieve straling niet meer te controleren. In de nabije omgeving van reactor 3 is inmiddels gemeten dat de radioactiviteit in het water 10.000 keer de toegestane norm overstijgt. Alle werknemers zijn tijdelijk weggeroepen bij de reactoren 1, 2 en 3. Volgens ‘officiële’ berichten van de overheid zouden 17 werknemers hebben blootgestaan aan een levensgevaarlijke stralingsdosis. De berichten uit Japan zijn verwarrend en spreken elkaar vaak tegen, zodat steeds meer mensen beginnen te vermoeden dat er zich iets ernstigs afspeelt, wat niet naar buiten mag. Niet voor niets was de Japanse premier zeer boos dat hij zo weinig informatie kreeg toen de nucleaire ramp zich aan het voltrekken was. Twijfel over de waarheidsgetrouwheid van de informatie neemt toe en bijna niemand gelooft de Japanse overheid nog als er keer op keer gezegd wordt dat ‘de eigenaar van de kerncentrale’ (TEPCO = Tōkyō Electric Power Company, gelieerd aan de Amerikaanse energiegigant General Electric, die overal ter wereld kerncentrales bouwt) uitdrukkelijk verklaart dat er ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’ is, terwijl intussen een ware exodus plaatsvindt van Japanners die niet alleen Tokio verlaten, maar ook het land.
26 maart bericht de Japanse regering dat er radioactief jodium vanuit een reactor in de zee is terechtgekomen. Nadere details worden niet gegeven, behalve dat er ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’ is, gezien de geringe straling (1000 keer meer dan is toegestaan!). En alsof de verwarring nog niet groot genoeg is, werd op 27 maart door het IAEA (Internationaal Atoom-Energie Agentschap) meegedeeld dat het stralingsniveau in reactor 2 gevaarlijk hoog was opgelopen en dat alle werknemers uit het reactorgebouw waren geëvacueerd. De gemeten radioactiviteit zou tien miljoen keer zo hoog zijn als normaal en het beschermend omhulsel van de reactor zou ernstig beschadigd zijn, waardoor een dosis radioactief water in zee was terechtgekomen. Een paar uur later werd dit bericht door TEPCO weer ingetrokken. ‘De gegevens waren per ongeluk verkeerd gelezen en fout geïnterpreteerd.’ Het IAEA verklaarde tevens dat de nucleaire crisis weken of zelfs maanden kon duren en dat de situatie zeer ernstig was. Hopen de ‘nucleaire autoriteiten’ en de atoomlobby dat gedurende de komende weken de aandacht wel zal verslappen? 28 maart werd meegedeeld dat in reactor 2 een ‘gedeeltelijke meltdown’ (het gedeeltelijk smelten van de splijtstofstaven) had plaatsgevonden. Er bleek dus wel degelijk iets ernstigs aan de hand te zijn. Tot overmaat van ramp werd op dezelfde dag ook nog gezegd dat er op vijf plekken in de kerncentrale plutonium op de grond was gevonden, maar dat er ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’ dreigde. Het is symbolisch dat de dag tevoren in het hart van Tokio door duizenden mensen gedemonstreerd werd tegen kernenergie. 

Dreigt er een wereldwijde nucleaire catastrofe die de kerncentraleramp in Tsjernobyl (26 april 1986, Oekraïne) vele malen overstijgt? Bij de ramp in Tsjernobyl werd een ‘gele regen’ waargenomen, die sinds vorige week woensdag ook in Japan werd gezien, maar door de Meteorologische Dienst van Japan werd toegeschreven aan pollen in de lucht!
In de eerste verklaringen van de Japanse regering werd iedere vergelijking met de ‘in slechte staat verkerende kernreactor uit Tsjernobyl’ scherp afgewezen. ‘Geen gevaar voor de volksgezondheid.’ ‘Alles onder controle.’ ‘Onze kerncentrales zijn tegen aardbevingen en tsunami’s bestand.’ Maar bijna alle ‘officiële verklaringen’ van de eerste dagen na de ramp moesten al snel worden bijgesteld. Zelfs specialisten spreken elkaar voortdurend tegen als het om de reeds vrijgekomen stralingsdoses gaat. Dat professor Ishibashi Katsuhiko van de Universiteit van Kobe (tweede havenstad van Japan) al in 2007 waarschuwde voor de kwetsbaarheid van de Japanse reactoren en voor de niet altijd even strenge toepassing van de richtlijnen ter beveiliging van de kerncentrales, met een mogelijk nucleaire catastrofe als gevolg, wordt niet graag gepubliceerd. Volgens een recent bericht van WikiLeaks zou de politicus Taro Kono, belangrijk lid van het Japanse Lagerhuis, aan Amerikaanse diplomaten hebben verteld dat het ministerie van economie, handel en industrie – het verantwoordelijke departement voor de nucleaire energie in Japan – een reeks nucleaire ongelukken verzwegen heeft.
Tegen een gewelddadige tsunami van 24 meter hoog is uiteindelijk niets bestand, ook geen kerncentrale die buitengewoon beveiligd is door de Israëlische firma Magna BSP, die alle kernreactoren in Japan beveiligd heeft en met een aantal Japanse specialisten bewaakt via zeer geavanceerde camera’s, die de minste radioactieve straling kunnen meten.
Zo’n 700.000 mensen rondom de kerncentrale zijn in snel tempo geëvacueerd, velen zijn al in meerdere of mindere mate besmet. De mate waarín zal de komende jaren blijken. Met gevaar voor eigen leven werd aanvankelijk door honderden mensen in de reactoren gewerkt om via onder andere het inpompen van zeewater en boorzuur, waterkanonnen en honderdduizenden liters water vanuit helikopters een gedeeltelijke of volledige meltdown te voorkomen. Wegens besmettingsgevaar zijn de meesten van hen echter teruggeroepen en werkt een ploeg van circa 50 man nog heldhaftig door om het leven van tallozen te redden. Het trauma van Hiroshima en Nagasaki is natuurlijk diep verankerd in de Japanse ziel. Dat de Japanse keizer Hirohito, die bij veel Japanners een goddelijk aanzien geniet (wat niet zo vreemd is, omdat volgens de Japanse mythen de Japanners zouden afstammen van de zogeheten kami = goden), inmiddels via een videoboodschap zijn medeleven en grote verontrusting heeft uitgesproken, wijst erop dat het om een zeer ernstige situatie gaat. Hij stelde een van zijn villa’s ter beschikking aan de slachtoffers van de ramp, zodat ze een bad konden nemen.

Kernenergiediscussie weer opgelaaid

Door de grote problemen met de lekkende kernreactoren in Japan is met name in Europa, de Verenigde Staten en China de discussie over kernenergie weer hevig opgelaaid. In 1957 was er niet alleen een ernstig nucleair incident in Windscale Pile (Verenigd Koninkrijk), maar ook in Kyshtym (Rusland). In de Verenigde Staten vonden de laatste decennia een aantal bijna-ongelukken plaats en was er in 1979 in de kerncentrale Three Mile Island (nabij Harrisburg, de hoofdstad van Pennsylvanië) een gedeeltelijke meltdown.

Three Miles Island, Harrisburg
 Demonstraties na ramp in Harrisburg 

In 1980 vond er in Saint-Laurent-des-Eaux (Frankrijk) een ongeval plaats, in 2005 was er een groot nucleair incident in Goiania (Brazilië) en in 2006 een klein incident in Fleurus (België).
Japan had al enkele keren te maken met aardbevingen, die ook schade veroorzaakte aan kerncentrales. Ook menselijke fouten blijken wel eens bijna-ongelukken teweeg te brengen. Het sprookje dat er maar één keer in een miljoen jaar de kans bestaat op een ongeluk in een kerncentrale is onhoudbaar. Over diverse bijna-ongelukken met atoomonderzeeërs (uitgerust met kernkoppen), ongelukken die de media niet halen, radioactief afval dat gedumpt is in de wereldzeeën, duizenden kernbommen die over de hele planeet verspreid liggen (alleen al in Israël ongeveer 400!) en waaraan speciaal in aardbevingsgevoelige gebieden vele risico’s verbonden zijn, wordt nauwelijks gesproken. Ook over Tsjernobyl zijn aanvankelijk heel wat leugens verteld om de mens niet al te zeer te verontrusten. Bioloog Rudy Mancke uit Zuid- Carolina, internationaal bekend vanwege zijn jarenlange onderzoek naar de planten en de dieren rondom de in 1986 geëxplodeerde kernreactor van Tsjernobyl, verklaarde op 13 maart dat de nucleaire situatie in Japan op een historische catastrofe kan uitdraaien als er enkele meltdowns plaatsvinden. Mancke spreekt in dit verband van een ‘radioactieve vulkaan’. Niet voor niets riepen de Verenigde Staten de Amerikanen die in een straal van 80 kilometer rondom de atoomcentrale van Fukushima woonden of werkten op om zo snel mogelijk weg te trekken. Een grootschalig evacuatieplan werd voor hen in gang gezet. Paradoxaal genoeg had president Obama vlak tevoren uitdrukkelijk verklaard dat de Amerikaanse bevolking zich niet hoefde voor te bereiden op stralingsgevaar ten gevolge van een mogelijke meltdown. Hierbij baseerde hij zich op verklaringen van diverse gezondheidsinstanties.

Duitsland, waar driekwart van de Duitsers tegen kernenergie is, heeft meteen besloten om de 7 kerncentrales die vóór 1980 gebouwd zijn, te sluiten en zijn beleid te herzien. De Groenen maakten de nucleaire catastrofe in Japan tot het belangrijkste punt van de deelstaatverkiezingen en boekten grote winst in de deelstaat Baden-Württemberg, waar 4 van de 17 centrales staan. Zwitserland schortte de bouw van drie nieuwe kerncentrales op en binnen de EU werd een speciale vergadering belegd op ministerieel niveau. De ministers van Energie en de verantwoordelijken voor de veiligheid van nucleaire installaties in Europa hebben besloten om alle 143 atoomcentrales in Europa nog eens grondig op veiligheid te controleren via een zogenaamde ‘stresstest’. Frankrijk (58 kerncentrales) wenst zijn beleid echter niet bij te stellen, Groot-Brittannië volgt de ontwikkelingen in Japan kritisch en in Nederland is de discussie over een nieuwe kerncentrale in Borssele weer in alle heftigheid losgebarsten.
 
 Kerncentrale Borssele

Welke problemen de explosies in de kernreactoren van Japan straks voor mensen, de voedselketen, het drinkwater, de lucht, planten en dieren zullen hebben, kan nu nog niet volledig worden ingeschat, al zal dit dramatisch kunnen zijn. Talloze soorten kanker, hart- en vaatziekten en genetische mutaties kunnen dan jarenlang tot de gevolgen behoren, om nog maar te zwijgen van de trauma’s die een dergelijke wereldcatastrofe teweegbrengen. Als we daarnaast weten dat talloze bijenvolken in razendsnel tempo over de hele wereld sterven, wat veroorzaakt lijkt te worden door de varroamijt, het gebruik van pesticiden en door straling (UMTS-masten, gsm, draadloos internet), dan is het niet moeilijk om in te zien wat ons de komende maanden te wachten staat als eventueel hele delen van de natuur radioactief besmet worden. Wie meer wil weten over het desastreus gebruik van pesticiden in de wereld, mag de documentaire Silent Snow van Gouden Kalfwinnaar Jan van den Berg niet missen. De Europese première van Silent Snow was zondag 27 maart in Den Haag. Binnenkort is de film in de bioscoop te zien.

Alternatieve energie al lang mogelijk

Al decennia worden alternatieve mogelijkheden om schone en goedkope energie op te wekken verzwegen of bespot, gezien de enorme belangen die de olie-, gas- en kolenindustrie hebben. Tegelijkertijd wordt de indruk gewekt dat er wereldwijd een tekort aan olie dreigt, waardoor er steeds weer met de energieprijzen gemanipuleerd kan worden. Het is echter een klein aantal steenrijke energiebaronnen, gelieerd aan de grote banken en aan de industrie, dat de energiemarkt bepaalt en manipuleert en vaak een grote invloed uitoefent op overheden.
Hoewel wind, zon en water als bronnen van energie tijdelijk een oplossing bieden, zijn er al lang andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kernfusie. Toen deze methode om energie vrij te maken steeds meer kritiek ondervond vanuit de gevestigde energieconcerns en nauwelijks meer werd gefinancierd, verdween ze als ‘onhaalbaar’ uit de publiciteit. De door Albert Einstein geprezen fysicus Nicola Tesla experimenteerde in de 19de eeuw al met vrije energie, onder andere via de onuitputtelijke ether, waar overigens de alchemie reeds eeuwen over spreekt. Tesla had in 1931 een benzinevrije auto ontworpen, waarvan filmbeelden bestaan.

 Nikola Tesla

 Auto op vrije energie, Teslatechniek 

Door intrekking van de subsidie voor de vrije energieprojecten van Tesla door topbankier J.P. Morgan (bevriend met bankiers en industriëlen als Rockefeller, Rothschild, Kuhn, Loeb, Schiff en Warburg), werd Tesla’s onderzoek beëindigd. Niet veel later, nadat hij geweigerd had zijn patenten aan J.P. Morgan te verkopen, vloog zijn laboratorium in brand.
 
J.P. Morgan

Ook de mogelijkheid om via licht energie op te wekken krijgt nauwelijks aandacht of  financiële steun. In de Verenigde Staten is het biotechnologiebedrijf Joule Unlimited bezig om uit zonlicht en water schone brandstof te maken, die, zonder dat er veranderingen aangebracht hoeven te worden aan de pompen van de tankstations, gebruikt kan worden door auto’s en vrachtauto’s en dat ook nog tegen een prijs van ongeveer dertien eurocent. Met argusogen wordt dit onderzoek door de energiebedrijven bekeken.
Voor hen die werkelijk in andere mogelijkheden van energieopwekking geïnteresseerd zijn, is er een overvloed aan informatie. Het lijkt er echter op dat vooral de overheden onwillig zijn of geen tijd hebben om de literatuur over dit onderwerp nader te bestuderen, terwijl ondertussen de meest dramatische gebeurtenissen zich voltrekken. Zeer weinigen overzien het totaalplaatje en zij die bepaalde inzichten hebben worden meestal gemarginaliseerd, door de media bespot of doodgezwegen.
De dure en onethische winning van biogas als brandstof (via verwerking van voedsel, waarvoor duizenden hectaren bos gekapt moeten worden) krijgt steeds meer kritiek. De toename van het aantal windmolenparken blijkt ook al talloze problemen op te leveren. Immers, het waait niet altijd, er is een storende geluidsoverlast en de hoge windmolens zijn vaak een vloek in het nog spaarzame harmonieuze landschap.

Van veel groter belang of we wel of niet moeten doorgaan met kernenergie en het exploiteren van fossiele brandstoffen, is te onderzoeken wie degenen zijn die in de olie-, gas- kolen- en kernenergiebedrijven aan de touwtjes trekken en wie de financiers van deze uiterst dure en milieuvernietigende projecten zijn. Welke politici durven dit te onderzoeken?
Het betekent ook onderzoek naar een bedrijf als General Electric, dat de reactoren in Fukushima heeft gebouwd, en via de media (vooral via NBC) steeds weer herhaalt dat kernenergie veilig is, terwijl het zelf een groot aandelenpakket in NBC heeft. Onderzoek ook naar de bedragen die bedrijven doneren aan de verkiezingscampagnes van Amerikaanse presidenten, welke invloed dit heeft op de Amerikaanse regering en wie de belangrijkste adviseurs van de presidenten zijn. Zo onderhoudt bijvoorbeeld Jeffrey Immelt, de ceo van General Electric, een vriendschappelijke relatie met president Obama en adviseert hem op het gebied van energieaangelegenheden. De burger mag niet langer worden afgescheept met vage verhalen, desinformatie en grove leugens. Het is de hoogste tijd dat iedereen weet hoe de kernenergiesector, waar honderden miljarden in omgaan, in elkaar zit, welke rol er wordt gespeeld door bedrijven als General Electric, Westinghouse (dat van de 440 kerncentrales op de hele wereld er meer dan de helft gebouwd heeft en in 1995 het mediabedrijf CBS Broadcasting Inc. kocht), Hitachi Corporation, Toshiba en British Nucleair Fuels Limited (BNFL), een naamloze vennootschap, waarvan de Britse regering grootaandeelhouder is. En vooral ook welke dwarsverbindingen er onderling zijn en waar overal ter wereld radioactief afval wordt geloosd. Zo zou Sellafield, dat relaties onderhoudt met BNFL, radioactief afval hebben geloosd in de Ierse zee. 

Dramatisch punt in onze evolutie

De mensheid is op een dramatisch punt in haar evolutie aangekomen en krijgt nu keihard de rekening gepresenteerd. Zeggen dat de situatie van de Nederlandse kerncentrales niet vergeleken mag worden met de Japanse is ten dele waar, maar is tegelijkertijd een dooddoener om de werkelijke dialoog over kernenergie in de kiem te smoren. Nederland is niet alleen gevoelig voor grote overstromingen, maar is ook aardbevingsgevoelig geworden, gezien de decennialange mijnbouw (Zuid-Limburg), de gasboringen (Groningen) en een nieuw soort gasboringen die men van plan is op vele plaatsen in Nederland toe te staan om ‘oppervlaktegas’ te winnen.

 Ja knikkers in Drenthe

Voeg hieraan toe dat Nederland nog lang niet voldoende beveiligd is door sterke dijken en dat de regering en de industrie vaak bindende contracten met elkaar gesloten hebben. Wat in Japan gebeurt met de kernreactoren is in talloze landen mogelijk geworden, zij het in mindere mate. Om nog maar te zwijgen van mogelijke terreuraanslagen, waar alle kerncentrales ter wereld aan bloot staan. De ‘apocalyptische beelden die Nederland diep geschokt hebben’, woorden die minister-president Mark Rutte op 22 maart in de Tweede Kamer bij de herdenking van de zware aardbeving en tsunami in Japan gebruikte, dienen tot nadenken te stemmen.
De aarde vertoont de laatste weken op veel plaatsen een toename van seismologische activiteit. Naast diverse grote aardbevingen vinden er steeds meer vulkaanuitbarstingen plaats (onlangs nog in Japan en Indonesië). Wat kunnen we echter doen als er superstormen komen en aardbevingen van 10 of meer op de schaal van Richter, gevolgd door megatsunami’s? Wat te doen als bijvoorbeeld San Francisco in Zuid-Californië, gelegen op de San Andreas Fault (een breuk in het aardoppervlak), weer getroffen zou worden door een zeer zware aardbeving zoals in 1906, of als een grote vulkaanuitbarsting zou plaatsvinden in Yellowstone National Park in de Amerikaanse staat Wyoming, of als in Congo de zeer werkzame vulkaan Nyiragongo nabij de stad Goma opnieuw zou uitbarsten? (Video over breuklijnen en hun aktiviteit)
Zal de mens dan niet op de tovenaarsleerling van Faust lijken, die de macht over de door hem opgeroepen krachten niet meer beheersen kan? Wie zegt dat dit onmogelijk kan gebeuren, is onwetend van het krachtenspel van de natuur. Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief hoorden we op de BBC dat er een aardbeving had plaatsgevonden van 6,8-7,1 op de schaal van Richter tussen Birma en Thailand, landen die al zwaar geleden hebben onder hun regime en de afgelopen jaren al enkele keren getroffen zijn door natuurrampen. Veel informatie krijgen we hierover niet. Mogelijk omdat het aantal rampen niet meer bij te houden is?

In België is de overheid een informatiecampagne gestart die ‘toevallig’ samenvalt met de grote problemen rondom de Japanse kernreactoren. Via apothekers zijn zo’n veertig miljoen jodiumtabletten verkrijgbaar tegen vooral schildklierkanker voor hen die dicht in de buurt van een kerncentrale wonen (Doel, Mol, Tihange, Fleurus, het Nederlandse Borssele en het Franse Chooz). Verder luidt het advies bij een nucleair ongeval: binnenblijven of naar binnengaan, ramen en deuren sluiten, naar de radio luisteren, televisiekijken voor nadere informatie, niet onnodig telefoneren en de kinderen op school laten. Dit alles getuigt zeker van goede zorg, maar het heeft ook iets schrijnends, want op geen enkele wijze kunnen de rampzalige gevolgen van kankerverspreidende fall-out worden tegengehouden. Ook in België is het debat over kernenergie herbegonnen. Dat hele delen van België het vorig jaar onder water stonden, wat een groot gevaar kan zijn voor de kerncentrales, komt in de discussies nauwelijks of niet ter sprake. Als bij een overstroming de elektriciteit in een kerncentrale uitvalt, is een gedeeltelijke of totale meltdown mogelijk, net als in Fukushima. Parlementariërs, ministers, bedrijven en banken die zich in welk land dan ook nog sterk maken voor een uitbreiding van kerncentrales begeven zich op een hellend vlak waar richtingwijzers staan met de woorden: Levensgevaarlijk! Onverantwoord! Onethisch! Dat juist op dit moment ook in Nederland het protest tegen uitbreiding van kerncentrales groeit, is volkomen terecht.

Het gaat maar door…

En verder waren er de afgelopen weken ook nog heftige zonne-erupties, waarbij onder andere in Zuid-China dagenlang de elektriciteit en elektronica uitvielen. Net als vorig jaar waren er in het begin van dit jaar in vele landen hevige regens of grote droogtes, hongersnoden, opstanden, oorlogen, aanslagen, revoluties (Afrika en de Arabische wereld). Onder het mom van het voorkomen van baarmoederhalskanker, gaan Nederland en België gewoon door met het vaccineren van jonge meisjes, geïnitieerd door de overheid en gesteund door de farmacie. De talloze kritische rapporten hieromtrent worden gewoon weggeschoven. Intussen was er op 25 maart een uitbraak van de vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zeeland (Schore) en is het RIVM weer actief geworden, al is het (voorlopig?) op een gematigde toon. 127.500 legkippen werden ‘geruimd’. Voor de zoveelste keer zijn we er getuige van hoe de mens leeft ten koste van het dier.
En natuurlijk worden er nog steeds duizenden documenten gelekt door WikiLeaks. Het gaat maar door... Over de revoluties in Afrika, de Arabische wereld en Wikileaks straks meer.

Er is ook veel goedheid en genegenheid

Ondanks de rampzalige gebeurtenissen begin dit jaar, mogen we nimmer vergeten dat er ook talloze mensen zijn die elkaar in moeilijke omstandigheden steunen, die behulpzaam zijn bij natuurrampen, die eenzame mensen opzoeken en in stilte hun diensten aanbieden, die opkomen voor dieren en planten, voor de sacraliteit van de schepping, die huis, geld en goederen ter beschikking stellen om het lijden te verzachten. Goed nieuws krijgt niet veel aandacht in de mainstreammedia. Maar er is ook veel goedheid en genegenheid die steeds weer door laarzen der duisternis vertrapt lijken te worden, die evenwel als bloemen van liefde zullen blijven opbloeien.

Ufo’s en buitenaards leven

Begon het afgelopen jaar de stroom van informatie over ufo’s en het mogelijk bestaan van buitenaards leven toe te nemen, dit jaar neemt die informatie niet alleen toe, maar lijkt er ook letterlijk meer ‘in de lucht’ te hangen. Niet alleen werd op 28 januari vlak boven de Tempelberg in Jeruzalem door velen een intens lichtverschijnsel gezien (dat zou kunnen wijzen op een ufo).

 UFO lichtbol boven Tempelberg Jeruzalem

 UFO en lichtverschijnselen Irkutsk

Op 1 maart werd in Irkutsk (Siberië) door duizenden mensen een enorme ufo waargenomen, die volgens ooggetuigen zou zijn neergestort, waarna onmiddellijk het leger, de politie, de geheime dienst, luchtvaartexperts en de ministeriële staf van Defensie naar de plek toe gingen, maar aan de media geen enkele informatie prijsgaven over wat er precies gebeurd was. Over heel de wereld wordt overigens al jaren een toename van ufoactiviteit gesignaleerd. Niet alle ufo’s kunnen zomaar worden afgedaan als psychologische operaties van geheime diensten of door de Nasa vervaardigde ruimteschepen volgens de modellen waarmee in de geheime nazi-raketbasis in Peenemünde onder leiding van raketontwerper Wernher von Braun ondergronds al geëxperimenteerd werd. Wernher von Braun en zijn ploeg werden na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika overgebracht en stonden aan de basis van een aantal uiterst geheime projecten in dienst van de snel opgerichte Nasa. Destijds prijkte op het hoofdgebouw van de Nasa nog een swastica.

 Werner von Braun bij NASA in de VS

Er is de afgelopen jaren veel bekend geworden over ufo’s en buitenaards leven door waarnemingen en bonafide literatuur, die meestal door de mainstreammedia verzwegen of ontkend worden, ongetwijfeld veroorzaakt door desinformatie hieromtrent. De schroom, angst of zorg bij veel mensen om over dit soort thema’s te spreken, begint echter geleidelijk te verdwijnen, zelfs bij ruimtevaart- en luchtvaartspecialisten. Steeds meer astronauten, piloten en luchtmachtofficieren beginnen te spreken, geheime archieven klappen open, persconferenties vinden plaats en nog niet zo lang geleden benoemden de Verenigde Naties de 58-jarige Mazlan Othman, een astrofysica uit Maleisië, tot ambassadeur voor ‘ruimtevaartzaken’ in geval van een eventuele ontmoeting met een buitenaardse beschaving.
De Britse astrofysicus Stephen Hawking waarschuwde een poos geleden om toch vooral voorzichtig te zijn met allerlei signalen de ruimte in te sturen, aangezien er wel eens beschavingen zouden kunnen zijn die het gemunt hebben op onze bodemschatten en bronnen. Een oud verhaal overigens voor degenen die de mythologie niet alleen zien als een projectie van de geest, maar als een opslagplaats van gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden. 

Meerdere planeten bewoond?

De periode van spot, gelach, wijsvinger richting voorhoofd, allemaal treffende manieren om de mens iedere nieuwsgierigheid over dit onderwerp te ontnemen, lijkt zachtjesaan voorbij.
Uiteraard dienen we kritisch te blijven ten opzichte van dit onderwerp en van mogelijk ophanden zijnde ‘buitenaardse invasies’ waarover gesproken wordt. Deze mogelijke invasies zouden wel eens onderdeel kunnen zijn van geheime projecten van de machtselite, verbonden met de militaire geheime diensten en de Nasa, die er groot belang bij hebben om in ons zonnestelsel ruimtewapens te installeren en een sterrenoorlog uit te lokken. (Vergelijk het door president Ronald Reagan geïnitieerde starwars-project.) In een ontmoeting van Reagan met de Russische president Gorbatsjov werd duidelijk dat beiden een grote bereidheid toonden om samen te werken in geval van een mogelijk buitenaardse invasie. 
Dat er meerdere planeten bewoond zijn, zal mijns inziens binnen een aantal jaren bekend worden en een van de schokkendste gebeurtenissen in de menselijke evolutie zijn, waarbij vooral vertegenwoordigers van de godsdiensten en de dogmatische wetenschap het wel eens zwaar te verduren zouden kunnen krijgen. Weinigen beseffen dat al in de zesde eeuw voor Christus de Boeddha in India uitspraken deed over diverse bewoonde planetenstelsels (‘duizendvoudige’ en ‘tienduizendvoudige stelsels’) en in de zestiende eeuw de Italiaanse monnik en wijsgeer Giordano Bruno openlijk zei dat er naar zijn mening wel eens leven zou kunnen zijn in heel het heelal. Bruno wachtte de brandstapel vanwege zijn vrijzinnige ideeën. Immers, als Rome toen al zou hebben moeten toegeven dat de aarde niet de enige bewoonde planeet is en niet de spil van de kosmische evolutie, zou het gedaan zijn met de macht van de éne katholieke kerk, die niet alleen de copernicaanse revolutie onderdrukte, maar ook lange tijd het idee van een platte aarde (de ‘pannenkoektheorie’) als enige bewoonde planeet in het universum in stand hield. Dit idee begint af te brokkelen, nu fysici als Stephen Hawking en Martin Rees al voorzichtig stellen dat ons universum slechts een onderdeel is van een multiversum. Ook dat is niet nieuw, want een paar duizend jaar geleden verhaalden de rishi’s (grote wijzen) uit India in de Veda, dat de stoffelijke (vergankelijke) schepping uit ontelbare universa bestaat en slechts een partikel is van de totale schepping, waarvan het merendeel tot de onstoffelijke (onvergankelijke) schepping behoort, waartoe ook de essentie van de mens. De quantumfysica begint te vermoeden dat er wel eens een oneindig geestelijk multiversum voor haar open zou kunnen gaan.
In een serie artikelen die dit jaar, ook op deze website, gepubliceerd zullen worden, zal ik uitgebreid ingaan op deze thematiek en op de buitenaardse kwestie, mede in relatie tot Nibiru, die mijns inziens steeds meer invloed begint uit te oefenen op het magnetisch veld van de aarde. (Alleen al de naam Nibiru roept bij menig sterrenkundige en wetenschapsjournalist spot en kritiek op, zonder dat ze dit onderwerp serieus bestudeerd hebben.) Het is niet ondenkbaar dat de grote seismologische veranderingen in vooral de ‘vuurkring’ (aardbevingsgevoelige gebieden) hier mede mee te maken hebben. 

De Belfort-group

Dat de initiator van de in België zo actieve en snelgroeiende Belfort-group, Peter Vereecke, na diverse inspanningen ‘het recht van antwoord’ kreeg (volgens een wet van 23 juni 1961) op een publicatie in het Belgische weekblad Knack (één miljoen lezers), dat hem en de Belfort-group onrecht had aangedaan, is verheugend nieuws. In Knack van 15 januari 2011 verscheen het ‘recht van antwoord’ in de vorm van een uitgebreid artikel van Vereecke: ‘Over vliegtuigstrepen, vaccins, codex alimentarius en andere bedreigingen: fictie of realiteit?’ Onder andere op de websites van de Belfort-group (http://belfort-group.blogspot.com) en van onze werkgroep WijWordenWakker (www.wijwordenwakker.org) is dit artikel geplaatst. Het gaat er niet om in ’t gelijk gesteld te worden, maar om een oprecht journalistieke en ethische manier van interviewen. Dat de mainstreammedia over de grote linie gezien zoveel abonnees verliezen, heeft niet alleen te maken met nieuwsvergaring via internet, maar ook met het gevoel van velen dat ze niet meer oprecht geïnformeerd worden en dat er grondig iets mis is met de nieuwsbureaus, die verantwoordelijk zijn voor de keuze van de inhoud van de te verspreiden informatie (b.v. Reuter en ANP). Onderzoek naar de macht achter de media verklaart veel, zoals in het geval van mediamagnaat Rupert Murdoch. 

De ‘lekken’ van WikiLeaks

In onder andere de persoon van Julian Assange heeft WikiLeaks de laatste tijd allerlei schandalen in de politiek, het bedrijfsleven en de bankierswereld bekendgemaakt. Maar WikiLeaks krijgt nu zelf te maken met ‘lekken’ binnen de eigen gelederen en verkeert in een zekere crisis. Insider en medewerker van het eerste uur, Daniel Domscheit-Berg, deed een boekje open over WikiLeaks (Inside WikiLeaks).

 Julian Assange

Ook circuleren er geruchten dat WikiLeaks zelf een onderdeel zou zijn van de machtselite, die baat zou hebben bij het verspreiden van informatie en desinformatie om zo haar doeleinden te kunnen realiseren. Deze geruchten dienen uiteraard kritisch onderzocht te worden. Zo zouden er grote belangen zijn bij bijvoorbeeld het lekken van informatie ter rechtvaardiging van een aanval op Iran. Tegen dat land is al een uiterst geavanceerde cyberoorlog begonnen en in de tweede helft van het afgelopen jaar werd een aantal belangrijke Iraanse kernfysici vermoord.
Een geweldloze strijd tegen schaamteloze leugens, desinformatie en onwaarachtigheid kan alleen maar zuiver gevoerd worden als men zich niet compromitteert met de macht die men bestrijdt. Ook eigen frustraties mogen geen rol spelen. Er blijken vele valkuilen en ‘dubbele deuren’ in de matrix van deze wereld te zijn. Competentiekwesties, beschuldigingen, lezers die hun bedenkingen hebben bij de achtergronden van WikiLeaks – dat alles is niet ondenkbaar en kan een wezenlijk onderdeel zijn van het uiterst riskante ‘strategospel’, wat, nogmaals, nauwkeurig onderzocht dient te worden.
De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) zei eens: ‘In de politiek gebeurt niets door toeval. Wat er ook gebeurt, je kunt er zeker van zijn dat het zo gepland is.’ (Zie in verband hiermee p. 140-149 van mijn boek Het huis op de rots gebouwd.) Roosevelt kon zijn uitspraak doen omdat hij het plan van de machtselite kende. Enerzijds leed hij hieronder, anderzijds diende hij dit plan, zoals meerdere Amerikaanse presidenten dit deden, waarmee ze verraad pleegden aan hun volk.

Revoluties in Afrika, Arabië en het Midden-Oosten

Uiterst kritisch dienen we ook te zijn over de ‘plotselinge’, soms bloedige revoluties in een aantal Afrikaanse landen (Tunesië, Algerije, Marokko, Egypte, Libië, Soedan, Ivoorkust), Arabië (Bahrein, Jemen, Oman) en landen in het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië, Syrië), die bijna allemaal rijk aan olie en andere bodemschatten zijn. Welke machten hebben belang bij deze gebieden, waar men decennialang dictators en ‘verlichte’ despoten (vaak in hun jeugd getraumatiseerd) volop steunde? Wil men ze misschien inwisselen tegen andere leiders, die dan de nieuwe stropoppen van deze machten zullen zijn? 

De kwestie Libië

Een duidelijk voorbeeld hiervan is Libië, dat ongeveer 3,5% van de wereldolievoorraad bezit (meer dan twee keer de oliereserves van de VS). Toen de opstandelingen dictator Moeammar Kadafi, die niet schroomt grof geweld tegen de eigen bevolking te gebruiken, niet meteen uit het zadel kregen, greep naar aanleiding van de precaire situatie van de burgerbevolking en speciaal van de opstandelingen in Bhengazi, de Veiligheidsraad van de VN op het laatste moment in. Op 17 maart werd resolutie 1973 goedgekeurd, ondanks onthoudingen van China, India, Rusland, Brazilië en Duitsland. Gesteund door aanvankelijk Washington, Saoedi-Arabië, de Golfstaten, de Arabische Liga en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, kon in samenwerking met een aantal Europese landen onder leiding van de Verenigde Staten de no-flyzone worden afgedwongen. Aan dit besluit was al enkele dagen een wederzijdse psychologische oorlogsvoering, verspreiding van desinformate en een proces van demonisering voorafgegaan.
Al in een vroeg stadium wilde de Franse president Sarkozy (oud-Mossadagent), die nog niet zo lang geleden met Romano Prodi van de Europese Commissie kolonel Kadafi hartelijk welkom heette in Brussel, het voortouw nemen. Mogelijk om zijn gekreukte imago op te vijzelen in verband met zijn fel bekritiseerde binnenlandse politiek en zijn passieve houding ten opzichte van Tunesië en de bevriende Tunesische dictator Ben Ali.
Naast het afdwingen van de no-flyzone spreekt resolutie 1973 ook over ‘alle noodzakelijke maatregelen’ om de burgerbevolking te beschermen. Via bombardementen, waarbij natuurlijk ook burgerslachtoffers vallen, gebeurt dit nu. Ook al blijft men herhalen dat het niet om ‘regime-change’ gaat, wordt de inzet van grondtroepen overwogen om het regime van Kadafi te elimineren. En terwijl president Barack Obama intussen scherp bekritiseerd wordt door het Congres, hebben de Boliviaanse president Evo Morales en de vicevoorzitter van de Doema (Russisch parlement) Vladimir Zhirinovsky het initiatief genomen om het Comité van Nobelprijswinnaars te vragen Obama van de lijst van Nobelprijswinnaars te schrappen.Obama, die in 2009 de Nobelprijs voor de vrede ontving vanwege ‘zijn buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en samenwerking tussen de volkeren’, overlegde intussen enkele keren telefonisch met de presidenten Sarkozy en Cameron over een mogelijke sleutelpositie voor de Navo in het Libië-conflict. De Verenigde Staten willen liever niet in een derde miljardenverslindende oorlog betrokken worden tegen een islamitisch land. Onder president Obama, die er overigens nooit een geheim van heeft gemaakt dat een oorlog soms ‘moreel gerechtvaardigd’ is, is het Amerikaanse defensiebudget tot gigantische hoogtes gestegen en dreigen de oorlogsuitgaven de Amerikaanse economie op te breken. Als stimulator van de inzet van de gevreesde ‘drones’ (uiterst geavanceerde vliegtuigjes zonder piloot die op afstand bombardementen uitvoeren, die soms een vreselijke slachting aanrichten), heeft Obama zijn sporen bij het Pentagon dubbel en dwars verdiend. Intussen stijgt de olieprijs tot recordhoogte. 

 Onbemand gevechtsvliegtuig, drone

Geweld roept geweld op

Wat men ook denkt van Kadafi of van de geallieerde actie tegen zijn regime, voor de zoveelste keer blijken de Verenigde Naties niet in staat te zijn een conflict op geweldloze wijze op te lossen via diplomatiek overleg. Integendeel, het scenario van Bagdad doemt op in Tripolis, waarbij het weer de machtselite is die een hoop ellende en lijden veroorzaakt. Terwijl in talloze Afrikaanse en Arabische landen de roep van de burgers om waardigheid, respect en vrijheid klinkt, nemen geweld, agressie en repressie toe. Er worden krachten ontketend die moeilijk te stoppen zijn. Opnieuw kan de doos van Pandora geopend worden, waaruit terreuraanslagen kunnen wegvliegen…
Zolang men niet beseft dat de weg van geweld volstrekt heilloos is, roept geweld geweld op, en wraak weerwraak. Een voorbeeld hiervan is de terroristische bomaanslag (april 1986) in een discotheek van Berlijn, waar regelmatig Amerikanen bijeenkwamen en waar kolonel Kadafi verantwoordelijk voor werd gehouden. President Reagan, die Kadafi ‘een dolle hond’ noemde, vergold deze terreurdaad door Tripoli te laten bombarderen. Daarbij kwam een stiefdochtertje van Kadafi om het leven, wat de wraakgevoelens van Kadafi aanwakkerde. Uitgerekend de Fransen en de Spanjaarden sloten toen hun luchtruim voor de Amerikaanse bommenwerpers op weg naar Tripoli. Waren het in die tijd de Italiaanse premier Bettino Craxi en premier Carmelo Bonnico van Malta die Kadafi waarschuwden voor een aanslag, waardoor hij kon ontkomen, deze keer zou het wel eens de Italiaanse premier Silvio Berlusconi (opgejaagd door gerechtelijke procedures wegens corruptie en seksuele escapades) geweest kunnen zijn die Kadafi waarschuwde voor een mogelijk bombardement van zijn hoofdkwartier. Want vrijwel meteen na het bombardement berichtten de media dat Kadafi niet getroffen was. Niet veel later verklaarde Berlusconi, tot grote verontwaardiging van het Italiaanse parlement en van de media, dat het hem ‘pijn deed’ dat zijn ‘vroegere vriend’ zo behandeld werd. Laten we niet vergeten dat Libië ooit een kolonie van Italië was en de Libische olie tevens de ‘smeerolie’ voor de jarenlange vriendschap tussen Kadafi en Berlusconi.

Dat geweld altijd geweld oproept, onderrichtte reeds de Boeddha. Het zaad van haat en geweld kan zelfs eeuwenlang zijn werking behouden en op het juiste moment weer werkzaam worden.
Waren het aanvankelijk de Fransen en de Engelsen die het voortouw namen, met in hun kielzog een aantal andere landen (coalition of willing), inmiddels is na overeenstemming tussen alle 28 Navo-landen het totale commando van Odyssey Dawn (Dageraad van Odysseus), zoals deze operatie wordt genoemd, onder supervisie van de Navo geplaatst. Dit betekent een algehele controle op handhaving van de no-flyzone en het wapenembargo en de bevoegdheid om eventuele andere ‘maatregelen’, zoals grondacties, te ondernemen.
Inmiddels nemen ook Denemarken, Canada, Qatar, de Arabische Emiraten, Jordanië, Italië, België en Nederland aan de operatie deel, terwijl op het laatste moment Turkije, dat liever geen actie onderneemt tegen een moslimland, tot deelname aan deze operatie werd overgehaald. Met zes F16-vliegtuigen, de mijnenveger ‘Haarlem’, een tankvliegtuig en tweehonderd militairen is Nederland alweer betrokken bij een internationaal conflict, met als belangrijkste taak de handhaving van het wapenembargo in de Middellandse Zee voor  (voorlopig?) drie maanden. En dan te weten dat Rusland, China, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië lange tijd de grootste wapenleveranciers van Kadafi waren, waardoor zijn corrupte regime de status-quo kon handhaven en de olietoevoer naar het Westen veilig werd gesteld. Naast handhaving van het wapenembargo mag Nederland – indien nodig – ook steun verlenen aan de handhaving van de no-flyzone en deelnemen aan eventuele andere acties. Ten aanzien hiervan zal Nederland zich voegen naar de besluiten van de Navo.

Gebruik van verarmd uranium?

Dat Odyssey Dawn kan groeien tot een oorlog tussen een aantal landen, wordt met de dag duidelijker. Het zaad voor een langdurige strijd, gevoed door haat en wraak, wordt gezaaid. Odyssey Dawn is een levensgevaarlijke operatie, die impliciet ook een ‘regime-change’ inhoudt, want Sarkozy en Hillary Rodheim Clinton lieten immers al in een vroeg stadium weten dat Kadafi moest opstappen. Inmiddels horen we deze geluiden ook vanuit de Europese Unie. Achter de schermen zijn vele landen deze mening toegedaan, inclusief Duitsland.
De eerste 24 uur van de ‘actie’ tegen Libië dropten, ‘ter bescherming van de burgers’, Amerikaanse B2-bommenwerpers een reeks zware bommen, terwijl vanuit Britse en Franse vliegtuigen en schepen meer dan 160 kruisraketten werden gelanceerd, waarbij onvermijdelijk burgerslachtoffers zijn gevallen. Volgens een bericht van 27 maart op www.globalresearch.org zouden zowel de bommen als de kruisraketten uitgerust zijn met verarmd uranium, dat een sterk vernietigende kracht heeft. Bij iedere explosie komt zowel radioactieve straling als gif vrij. Verarmd uranium is een ‘afvalproduct’ dat vrijkomt bij het proces van uraniumverrijking. Het wordt gebruikt in nucleaire wapens en kernreactoren. Volgens de Conventie van Genève is het gebruik van verarmd uranium ten strengste verboden, maar wordt het steeds weer in oorlogen ingezet, zoals in de oorlog in Irak. De vrijgekomen radioactiviteit van verarmd uranium is jarenlang tot in een wijde omgeving verantwoordelijk voor vele kankersoorten. 

Odyssee Dawn niet zonder gevolgen

Odyssee Dawn lijkt grote gevolgen te gaan krijgen. Wie trouwens enigszins op de hoogte is van de Odyssee van de Griekse dichter Homerus weet dat de held Odysseus, koning van Ithaca, door list en bedrog Troje veroverde (o.a. via het bekende ‘houten paard van Troje’) en pas ‘tien’ jaar later na vele omzwervingen en strijd zijn thuisland weer bereikt. Dat is net ‘iets’ langer dan de ‘enkele weken’ waar Sarkozy over sprak.
Waar Odyssee Dawn moet eindigen, lijken de geallieerden zelf niet eens te weten. Bovendien bestaat er een verschil van interpretatie van het VN-mandaat. Het is niet ondenkbaar dat de machtselite achter de schermen deze operatie meer aanstuurt dan via de media bekend wordt gemaakt en dat zelfs een burgeroorlog (lees ‘stammenoorlog’) wel eens op haar agenda zou kunnen staan om in de dan ontstane chaos haar eigen belangen veilig te kunnen stellen. Er zijn zichtbare en onzichtbare dictators… Het droevige is altijd weer dat landen worden meegetrokken in oorlogen zonder goed geïnformeerd te zijn wat er achter het wereldtoneel allemaal speelt. Dat dit uiteindelijk een boemerangeffect zal hebben op de eigen veiligheid,  is logisch.

De Palestijnen en Israël

Tussen alle revoluties door, laaiden intussen ook de oorlogshandelingen tussen de Palestijnen en Israël weer fel op, waarbij Israël aankondigde dat het aantal (onwettige) nederzettingen zal worden uitgebreid. De media besteden hier weinig aandacht aan. Ook hier geldt dat wederzijdse aanslagen geen enkele oplossing bieden. Pas als de Palestijnse kwestie definitief wordt opgelost en Israël en de Palestijnen leren om in waardigheid, vrijheid en respect als broeders en zusters samen te leven, kan deze steeds weer oplaaiende brandhaard voorgoed uitdoven.

 Muur rond de Westbank

De jarenlange onderdrukking van het Palestijnse volk door Israël en het steeds kleiner worden van hun woongebied hebben diepe wonden geslagen en zijn de belangrijkste oorzaak van het wederzijdse geweld. Pas wie doordringt tot de wortels van de historische boom, waaruit takken van verdeeldheid en haat groeiden, beseft dat bijvoorbeeld een mogelijk nieuwe oorlog in de Gazastrook of een grootschalige oorlog in het Midden-Oosten alleen maar slagvelden vol haat zullen achterlaten. Iedere overwinning is tegelijkertijd een moreel verlies. Lao Tse zei al dat een overwinning in een oorlog te vergelijken is met een begrafenis en dat distels en doornen daar groeien waar legers kamperen.   

Zaaien en oogsten

De machtigen der aarde, die de wet ‘wat ge zaait zult ge oogsten’ bespotten of ronduit ontkennen, zullen eens ervaren dat hun macht onmacht is en dat op een dag de oogst van hun langdurig heilloos en verderfelijk handelen pijnlijk zichtbaar zal worden in henzelf. ‘Zoals het kalf uit duizend koeien de moeder vindt, zo vindt de daad de dader’, zei de Boeddha. Karma, de wet van oorzaak en gevolg, is geen ‘strafwet’, maar een wet die de harmonie van het leven behoedt en herstelt. Via een vaak bittere ervaringsweg leert de mens dat het leven gebaseerd is op harmonie en niet op chaos en verdeeldheid. Omdat de krachten van polariteit en diversiteit op aarde zo groot zijn, is hier de wet van ‘zaaien en oogsten’ des te krachtiger werkzaam.
Laten we ten aanzien van de revoluties in Afrika, Arabië en het Midden-Oosten niet vergeten, dat niet alleen de Verenigde Staten en Israël, maar ook veel West-Europese landen de dictators in de landen waar nu de revoluties aan de gang zijn decennialang economisch en technisch gesteund hebben en wapens leverden om de repressie in stand te houden, waardoor primair hún belangen werden veiliggesteld. Ongetwijfeld zullen Wall Street, de Federal Reserve Bank, de Rothschild- en Rockefellerbanken en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet blij zijn met de islamitische banken, die in een aantal van de zojuist genoemde landen zijn opgericht en volgens de shariah (islamitische wetgeving, vooral gebaseerd op voorschriften uit de Koran) geen rente toestaan. Hierdoor is het maken van enorme winsten ten bate van een kleine elitegroep, zoals dit al decennialang gebeurt bij topbankiers in de Verenigde Staten en West-Europa, uitgesloten. Menige revolutie en oorlog werden in het verleden door topbankiers gefinancierd, gevolgd door de oprichting van een Centrale Bank, die het hele economische systeem van een land ging bepalen en controleren, tot de dag van vandaag. Dat dit veel lijden bij de bevolking teweegbrengt, lijkt van geen enkel belang. Onder het mom van het brengen van ‘democratie’ wordt door de Verenigde Staten, West-Europa en Israël op sluwe wijze bekeken hoe hun belangen in de eerder genoemde landen voor de nabije toekomst veiliggesteld kunnen worden, waarbij doorgaans iedere vorm van ethiek en moraliteit ontbreekt.

In dit ijzeren tijdperk is het besef van verbondenheid met elkaar verbroken. Tallozen zijn verdoofd door brood en spelen. Ze gapen naar televisieprogramma’s als ‘Boer zoekt vrouw’, volgen de wereldcup, de Olympische Spelen, de Tour de France, motorcrosses, tennis- en schaatswedstrijden, terwijl zich elders de meest bizarre taferelen afspelen. Hoe kunnen we plezier hebben in brood en spelen als er zoveel lijden op de wereld is?
Ooit zal de tijd aanbreken dat brood en spelen de massa niet meer zal bevredigen, ja, zelfs walging zal oproepen. Dan zal het motto boven deze Nieuwsbrief duidelijk worden.

Olie in de lamp van het lichaam: mededogen

Nu de olieprijs schrikbarend stijgt, de voedselprijzen worden opgejaagd, delen van de wereld in hongersnood verkeren en zelfs tientallen miljoenen mensen in de rijke landen aanschuiven bij de voedselbanken, is het belangrijk om de spirituele olie in de lamp van het lichaam brandend te houden, want de ‘bruidegom’, een overweldigende, kosmische energie, is begonnen met een alles transformerend proces. Wijzelf worden in dat transformatieproces opgenomen, als de ziel (de ‘maagd’) tenminste waakzaam is. Laten we behoren tot de ‘wijze maagden’, de wijze zielen, die op het cruciale moment van de evolutie niet in slaap vallen, maar wakker zijn. Laten we ondanks de vele wantoestanden en de chaos in de wereld, veroorzaakt door meedogenloze geesten met wie we hoe dan ook in relatie staan (immers, alles is met alles verbonden), pogen ons mededogen te behouden, hoe moeilijk dat soms ook is. Dit mag ons er overigens niet van weerhouden om de vele schandelijke mistoestanden bloot te leggen, vanuit het inzicht ‘in de wereld’ te zijn, maar niet ‘van de wereld’. De Boeddha en zijn tijdgenoot Mahavira leerden als geen ander om mededogen te ontwikkelen voor de vijand, wat Mahatma Gandhi deed in de twintigste eeuw. Maar India, dat inmiddels een van de grootste wapenleveranciers ter wereld is, is kennelijk vergeten wat mededogen is. Jezus sprak over barmhartigheid, maar schroomde niet om mistoestanden op scherpe wijze te hekelen. Vele voorbeelden hiervan zijn te vinden in het reeds genoemde boek Het huis op de rots gebouwd. Beter dan duizend vijanden buiten onszelf te verslaan, is het overwinnen van de vijand in onszelf.
Niet door een agressieve toon of keiharde beweringen, niet door het genadeloos bestrijden van de ‘vijand’ buiten ons, die tegelijkertijd ook in ons zit, worden problemen opgelost, maar door de kracht van liefde, mildheid, wijsheid en mededogen. Soms echter is het geestelijk zwaard van oprechte verontwaardiging nodig, maar laten we daar niet te snel naar grijpen.
Pogen zich menswaardig op te stellen jegens hen die een vijandige houding aannemen tegenover het leven, is erkennen dat ook zij bezield worden door een goddelijke vonk, dat ook zij naar geluk verlangen, maar er door allerlei redenen een verkeerde en heilloze invulling aan geven. ‘Rijken zijn armoedzaaiers’, zei iemand eens. Ze zaaien armoede buiten en in zichzelf; in zichzelf door gebrek aan mededogen en barmhartigheid. Zij veroorzaken niet alleen anderen veel leed, maar ook zichzelf. Zij zijn wat de Boeddha de ‘hongerige geesten’ noemt, die nimmer verzadigd zijn, onder andere voorgesteld in de helleschilderingen van Jeroen Bosch en de tekeningen van Botticelli in de Divina Commedia van Dante. Juist dat onbevredigend verlangen brandt als een innerlijk hellevuur en is hun tomeloos lijden, dat het leed dat ze anderen aandoen verre overtreft. De miljarden van alle miljardairs zouden alle financiële problemen in de wereld kunnen oplossen. ‘Er is een soort rijkdom die gewelddadig is tegenover de ander en de wereld’, zei Krishnamurti eens.  

De vijand in onszelf

In deze buitengewoon kritieke maar ook spannende tijd hebben we een unieke kans om ons via een bewustwordingsproces voorgoed te bevrijden van het wiel van geboorte en dood, in het Sanskriet samsara (letterlijk: doorhollen) genoemd en met een modern woord de matrix. Als we beseffen dat we iets kunnen leren van de huidige precaire situaties, dat we de vijand buíten ons tot vriend kunnen maken als we de vijand ín ons transformeren tot vriend, zijn we klaar voor een sprong in de evolutie. Zeker, we hebben het recht en de plicht om schrijnende wantoestanden en het lijden in het licht te stellen, maar niet, zoals Gandhi voorleefde, door wrok of haat.

 Ghandi gaat voor tijdens de zoutmars

De scherpe toon, de agressie en de haat laten bij de ander niet alleen wonden achter, maar vergroten vooral zijn woede. Zoals één vonkje een heel woud in brand kan zetten, zo kan één vonkje haat een (wereld)oorlog ontketenen. De wijze mens, zei Lao Tse, verafschuwt het gebruik van wapens en gebruikt die uitsluitend, en dan nog met grote tegenzin, in uiterste nood. Ook woorden kunnen wapens zijn. Pogen van alle wapens af te zien, is een immense opgave. Zonder uitgemaakt te worden voor soft, kunnen we trachten iedere vorm van geweld te vermijden, want werkelijke geweldloosheid (ahimsa) bestaat uit de kracht van de geest, uit inzicht, bewustzijn, mededogen, volharding, vergeving, edele vriendschap. De kracht van de liefde is in de menselijke evolutie nog nimmer op collectieve schaal aangewend en wordt over het algemeen ook niet in opvoeding of onderwijs geleerd.

Hoewel de tijd dringt, is het van belang niet in een spanningsveld te komen waarin we geweld plegen jegens onszelf en daardoor momenten van reflectie missen. Uiteindelijk kan ons handelen alleen maar slagen als we niet gehecht zijn aan de resultaten ervan. Bewustzijn als kosmische kracht kan pas door ons heen werken als we ons niet afgescheiden van het leven opstellen. De Bhagavad Gita verhaalt dat de strijd die duizenden jaren geleden plaatsvond tussen de Pandava’s en de Kaurava’s, niet alleen een uiterlijke (historische) strijd was, maar ook een strijd in ieder van ons, waarbij we alle dualiteit, zowel in als buiten ons, dienen te transformeren in het Ene.

Klokkenluiders beschermd

Niemand kan meer ontkennen dat er veel gaande is op onze planeet. De tijd dat klokkenluiders aan scherpe kritiek onderhevig waren of in sommige gevallen spottend als doemdenkers of aanhangers van de samenzweringstheorie werden afgeschilderd, lijkt zo goed als voorbij. Het mechanisme van ontkenning, spot, uitstoting of zelfs bedreiging als methode om klokkenluiders monddood te maken, wordt in toenemende mate door tallozen herkend en bekritiseerd. In de Tweede Kamer is zelfs een beweging op gang gekomen om klokkenluiders juridische bescherming te bieden. Dit zal voorlopig nog wel niet voor alle klokkenluiders gelden. Maar we zien ook dat zij die al in een vroeg stadium signaleerden dat 9/11 niet geweest is wat de Amerikaanse regering ons wil doen geloven, meer en meer serieus worden genomen en dat hun vaak gedetailleerde onderzoekingen zelfs bestudeerd worden. Meer dan 60% van de Amerikaanse burgers is inmiddels van mening dat de regering niet de waarheid heeft verteld over 9/11.

Grote kosmische veranderingen

Na beëindiging van zonnecyclus 22 en een rustperiode van zo’n tweeënhalf jaar, is onze zon, die volgens emeritus hoogleraar astrofysica Kees de Jager (90 jaar) ‘dood’ leek te zijn, weer actief geworden. 22 zonnecycli, van circa 11 jaar per cyclus, zijn de afgelopen tweeënhalve eeuw in kaart gebracht, waarvan de meest recente zeer gedetailleerd. Volgens de Jager was de zon de afgelopen eeuw actiever dan ze in tienduizend jaar is geweest. Plotseling blijkt het ritme van ongeveer 11 jaar per zonnecyclus, waarin het aantal zonnevlekken van een minimum naar een maximum steeg en dan weer terugzakte naar een minimum, de laatste jaren verstoord te zijn. Sinds zonnecyclus 23 actief is geworden, heeft dit al voor turbulentie gezorgd in ons zonnestelsel. De plotselinge grote zonnevlekken baren menig astrofysicus grote zorg. Inmiddels vonden reeds enkele krachtige zonnestormen plaats, onder andere in Zuid-China. De Nasa kondigde verleden jaar een grote zonnestorm aan rond december 2012, die wel eens een verwoestende kracht zou kunnen hebben. Talloze kosmische stralingen zijn inmiddels werkzaam geworden. Zo is er vanuit de Pleiaden, met name vanuit de centrale ster Alkyone, inmiddels een gigantisch lichtveld actief geworden, bekend als de fotonengordel of manasische ring.

 Pleiaden

Dit lichtveld werkt sterk transformerend op de magnetische velden en de kern van de aarde in, wat grote veranderingen tot gevolg heeft voor zowel de planeet als alle levende wezens. Een magnetische poolverschuiving op korte termijn behoort tot de mogelijkheden. Een dergelijk gebeuren zal grote gevolgen hebben voor onze communicatiesystemen als (mobiele) telefonie en internet, mobiliteit (vlieg-, trein en autoverkeer), gps, elektronica, chips enzovoort. Geen aangenaam nieuws voor big brother. 

Als ons zonnestelsel de komende paar jaar steeds verder door de fotonengordel zal trekken, zal dit gepaard gaan met hetgeen in de taal der mysteriën ‘de wederkomst van de mensenzoon’ wordt genoemd en in de christelijke mysteriën ‘de wederkomst van de Christus op de wolken’. Dit zijn symbolische benamingen voor het terugkeren van het intense oerlicht, dat een indrukwekkende dimensiewisseling zal veroorzaken in heel het zonnestelsel. Door de terugkeer van het oerlicht kan de spirituele mens zich manifesteren, mits hij zich heeft voorbereid. Dit wordt gesymboliseerd in de parabel over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. ‘De wederkomst van de Christus’ heeft dus niets te maken met de letterlijke terugkomst van de Christus, maar met het manifest worden van de innerlijke christus, de spirituele mens. Dat nu het spel wordt gespeeld van de terugkomst van de nieuwe wereldleraar Maitreya de Christus en zijn hiërarchie, is bedoeld om de mens afhankelijk te maken van een uiterlijke imitatiechristus en hem aldus te verankeren aan deze wereld. 

Intussen stijgt het hertzgetal van de aarde en is er sprake van grote geologische omwentelingen. De vogels die regelmatig met duizenden uit de lucht vallen, de vissen die met honderdduizenden sterven, de dolfijnen en walvissen die aanspoelen (waarover nogal wat wetenschappers relativerend of badinerend spreken), zijn slechts enkele tekenen in de lucht en in het water die wijzen op de omwentelingen. Ongetwijfeld wordt een deel van de geologische omwentelingen gemanipuleerd door demonische klimaat- en mindcontrolwapens als HAARP op Alaska, Russsiche ‘spechten’, scalarwapens en andere elektromagnetische wapens.

 HAARP

De mens is de harmonie met de elementen kwijtgeraakt, heeft de elementen door en door vergiftigd en drijft nu stuurloos rond op de wereldzee der veranderingen, wanhopig op zoek naar een vast anker, dat alleen maar in hemzelf gevonden kan worden.

Big brothers laatste stuiptrekkingen?

Intussen tracht ook big brother wereldwijd meer greep op de mens te krijgen. Hij versnelt zijn uiterst geavanceerde controletechnieken, waarbij steeds weer wordt ingespeeld op angst. De talloze slachtoffers in Japan zullen straks ongetwijfeld weer aanleiding zijn tot bespoediging van het verplicht afstaan van DNA, zodat bij een mogelijk nieuwe catastrofe de slachtoffers snel geïdentificeerd kunnen worden. Al langer probeert de overheid de burger wijs te maken dat, willen we met zijn allen de criminaliteit verminderen, het toch maar wat handig is als we niet alleen een biometrisch paspoort hebben, maar ook een centrale databank met onze vingerafdrukken en ons DNA. Iedere burger wordt zo als een potentiële misdadiger beschouwd. Het recente voorstel van de Rotterdamse politiecommissaris om iedere burger te verplichten DNA af te staan en op te slaan in een centrale databank, is hier het zoveelste voorbeeld van. Tegelijkertijd zien we over heel de wereld een ontwaken van de burger en wordt er op verschillende plaatsen gereageerd met burgerlijke ongehoorzaamheid. Zelfs in de Tweede Kamer worden vragen gesteld over de controlestaat. Onlangs werd het EPD (elektronisch patiëntendossier), waartegen nogal wat mensen (o.a. onze werkgroep WijWordenWakker) zich hebben verzet, scherp bekritiseerd.
Menige staat blijkt niet meer te functioneren als beschermer van de burger, maar is zijn controleur en onderdrukker geworden. In een werkelijke democratie behoort de burger via het parlement de overheid te controleren en niet andersom.
‘De verhouding tussen overheid en burger is verziekt’, concludeerde onlangs de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer. De burger wil niet dat er over zijn hoofd heen van alles besloten wordt. Hij wenst serieus genomen te worden en met respect behandeld. 

Andere levenshouding noodzakelijk

Maar er is meer aan de hand. Steeds meer vindt er een vergroving plaats in het maatschappelijk gebeuren, zowel in woord als gebaar. Nogal wat mensen tonen weinig of geen respect meer voor hulpverleners (brandweerlieden, ziekenverzorgers, ambulancepersoneel, wijkagenten, ziekenhuispersoneel, chauffeurs van bus, tram en taxi, machinisten en conducteurs in treinen). Elkaar, liefst anoniem, bestoken of bedreigen met e-mails getuigt van weinig eerbied. Anonieme brieven, berichten en bedreigingen manifesteren niet alleen lafheid, maar overschrijden primair iedere norm van menselijke waardigheid. Een dergelijke handelwijze draagt juist bij tot een grotere controle door de overheid. We dienen elkaar tot voorbeeld te zijn, welke positie we in het maatschappelijk gebeuren ook innemen. Ook in kleine dingen. Een hartelijke groet, openstaan voor elkaar, respect, beleefdheid, het schoonhouden van onze omgeving... Dit staat natuurlijk niet gelijk aan een onkritische houding of een geveinsde neutraliteit, waardoor wantoestanden, schrijnend lijden, uitbuiting van mensen en exploitatie van de natuur niet aan de kaak gesteld zouden mogen worden. Wat mijns inziens meer dan ooit noodzakelijk is, is een andere levenshouding, die de basis creëert voor het openhouden van het gesprek, de dialoog. Zelfs ten opzichte van degenen die een vijandige houding aannemen tegenover het leven, is het krachtig om zich te oefenen in geweldloosheid.
Wie de politieke debatten af en toe volgt, zal wellicht het schaamrood op de kaken staan. Nogal wat volksvertegenwoordigers en ministers sturen aan op polarisatie, gebruiken soms scherpe, ja, zelfs grove taal en luisteren nauwelijks naar elkaar, manifesteren egogekwetstheid en maken zich daardoor onwetend tot speelbal van een krachtenveld, dat ze nauwelijks meer kunnen bijsturen. Aangemoedigd door de media, die niet vies zijn van enige sensatie, wordt men in een richting geduwd om te scoren in plaats van op waardige wijze het debat aan te gaan. Populistische taal doet het wellicht een tijdje goed bij hen die de ‘oude politiek’ meer dan beu zijn, maar waar bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld door voortdurend angst aan te wakkeren in plaats van op basis van argumenten in een open houding van vertrouwen heikele kwesties aan te pakken, draagt men bij tot de ellende in de wereld. Menig politicus blijkt haatmails te ontvangen en wordt zelfs regelmatig bedreigd. Als uit recent onderzoek blijkt dat het aantal bedreigingen van politici vergeleken bij vorig jaar schrikbarend toeneemt en één op de drie bedreigingen (ja, zelfs doodsbedreigingen) geuit worden door minderjarige jongeren (via twitter, hives, poederbrieven en bommeldingen), dan zou dit een teken aan de wand moeten zijn dat we een onheilzame richting zijn ingeslagen, dat het politieke spel tussen overheid en burger uit de hand is gelopen, dat we de menselijke waardigheid en het respect voor elkaar dreigen te verliezen.

Wereldwijde chaos

Wereldwijd dreigt chaos uit te breken, mogelijk gepaard gaande met de crash van de dollar en de euro, nog hogere voedselprijzen (met als gevolg honderden miljoenen mensen extra die in armoede vervallen), grote hongersnood, oplaaiende strijd tussen de godsdiensten, dit alles gemanipuleerd door duistere krachten die deze planeet in hun machtsgreep willen houden. Wereldwijd worden opkomende revoluties onderdrukt (in China bijvoorbeeld de jasmijnrevolutie) als ze tegen de machtselite ingaan. Is dit de geplande chaos (waarover de machtselite zelf herhaaldelijk gesproken heeft), waaruit de nieuwe wereldorde moet oprijzen en waarbij het aanwakkeren van de strijd tussen religieuze bevolkingsgroepen de weg vrij moet maken voor een werelddictatuur? In de nieuwe wereldorde zal in ieder geval de liefde voor elkaar en voor het leven ontbreken en de leugen regeren. In (geo)politiek en religieus opzicht zal de nieuwe wereldorde een fascistische structuur hebben, waarin de ‘koning’ van deze orde wel eens uitgeroepen zou kunnen worden tot heerser van deze planeet en zich vanuit een centraal machtscentrum, gesteund door octopusachtige organisaties en geheime genootschappen, als alleenheerser zou kunnen manifesteren.

Tijd van voorbereiding

Zeker, de wind van vrijheid waait op dit moment in alle richtingen over de wereld. Soms als een voorjaarswind, maar vaker nog als een forse najaarsstorm. Soms geweldloos, meestal heel bloedig. Ook dit hoort bij een overgangstijd. Van een gouden voorjaar is helaas nog geen sprake. Laten we de manipulatieve krachten in deze stormachtige tijden niet onderschatten en als wijze maagden wakker blijven. Onze beste voorbereiding is niet een noodpakket van de regering. Natuurlijk is het verstandig om wat voorraad te hebben en te delen met anderen als dat nodig is en in geval van radioactieve straling jodiumtabletten te slikken en veel kelp, zeewier (m.n. kombu), groenten, fruit, bonen, kikkererwten, umeboshi-pasta en -pruimen en miso (biologisch) te eten en te zorgen voor een aantal flessen gezuiverd water. Maar de beste maatregel is ons voor te bereiden in de geest. Angst en egoïsme mogen ons daarbij zeker niet leiden.
De machtselite heeft grote, luxe ondergrondse verblijven en denkt bij een mogelijke ramp te kunnen overleven. Zij beseft echter niet dat al hetgeen gestolen is van het leven zich tegen haar zal keren. Het willen redden van het vege lijf en van bezit zal uiteindelijk leiden tot een situatie waarin de ondergrondse luxueuze steden gevangenissen zullen worden. Men zal cipier en gevangene tegelijk zijn, controleur en gecontroleerde.

Liefde en mededogen zijn ónze voornaamste voorraad. 

2012 niet het einde van de wereld

21 december 2012 nadert. Deze datum, bekend bij de Maya’s en vele andere oude volken, betekent niet, zoals sommigen denken, het einde van de wereld, maar het eindpunt van een grote cyclus en tegelijkertijd het begin van een wending in het tijdsgebeuren: een mogelijke terugkeer naar de Bron.

Maya zegels

De weeën van de grote transformaties beginnen nu voor iedereen voelbaar en zichtbaar te worden. Nimmer waren we van de Bron gescheiden, maar gevangen door illusies, gemanipuleerd door allerlei materialistische theorieën, de media (vaak in handen van de machtselite) en bepaalde wetenschappelijke publicaties (meestal door de machtselite gesubsidieerd), dáchten we ervan gescheiden te zijn. De grote overgang waarvoor de aarde en haar bewoners nu staan, komt in een cyclus van circa 25.920 jaar twee keer voor (op de helft van de cyclus en aan het eind ervan: nu!). Ons zonnestelsel evenwel verkeert in een nog grotere cyclische overgang. Het is een natuurwet (onbekend binnen de dogmatische wetenschap) dat aan het einde van een grote cyclus alles wat is opgebouwd door de heersende machten, ineenstort. Op alle niveaus: politiek, sociaal, religieus, in het bank- en verzekeringswezen, klimatologisch enzovoort. Graag attendeer ik de lezers van deze Nieuwsbrief op een interview van twee uur over 2012 met Stardust Radio.

Het uur van de waarheid 

Ook de machtselite is op de hoogte van de grote omwentelingen op onze planeet en probeert daarom haar plan van de nieuwe wereldorde versneld te realiseren en de transformatie van de planeet te beïnvloeden en te manipuleren. Tegelijkertijd houdt ze er rekening mee dat alles wel eens geheel anders zou kunnen verlopen en dat haar plannen verijdeld zouden kunnen worden door moeder Natuur. Vandaar de luxe ondergrondse verblijven en in Noorwegen de Wereldzaadbank, de Global Seed Vault, ook wel Doomsday-vault genoemd, op 120 meter diep in een ijsberg van Spitsbergen nabij de plaats Longyearbven op een hoogte van circa 130 meter boven zeeniveau. In deze ‘ark van Noach’, mede gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation, zijn zaden van zoveel mogelijk rassen van (voedsel)gewassen opgeslagen. Overigens blijkt het gebied rondom Longyearbven aardbevingsgevoelig te zijn.

  Global Seed vault, Spitsbergen 

Tijdens de huidige en/of toekomstige omwentelingen breken ook allerlei sferen rondom de aarde en andere planeten open en kunnen we in contact komen met andere bewustzijnsdimensies, afhankelijk van onze afstemming. Ook negatief geladen astrale sferen zullen openklappen. Dit betekent dat lagere astrale entiteiten zullen trachten om via bepaalde mensen hun sferen in stand te houden. Vooral mensen die hier gevoelig voor zijn, kunnen via channeling beïnvloed worden door hoopgevende, angstaanjagende of egostrelende boodschappen. Ook demonische geesten zullen steeds meer aansluiting pogen te vinden met bepaalde typen van mensen. De talloze films en video’s over satanisme en bezetenheid komen uit die invloedssferen voort. Zeker, er zijn ‘hogere’ channels, die soms waardevolle informatie kunnen verschaffen, maar meestal is dit informatie die al lang bekend is. Ook hier is het devies: kritisch blijven. Deze tijd vraagt bovenal: vertrouwen op de innerlijke bron. Laten we ons omgorden met het kleed van licht en het koord van waarheid en onze voeten schoeien met vertrouwen. In onze dagen geldt het ‘vreest niet!’ Het uur van de waarheid is aangebroken. Hora est!

De matrix verbroken

De matrix, vervaardigd door de ‘gevallen wachters’ of ‘goden’, die de mens al zo lange tijd manipuleren, zal verbroken worden. Duivelse wapens als HAARP zullen als luciferhoutjes knappen als straks de stormwind van de helende Geest opsteekt. Laten we alles op alles zetten om ons te verankeren in het Zelf, het Ene, de Bron, Bewustzijn. We staan voor de sprong van individueel bewustzijn naar Bewustzijn. Natuurlijk zijn dit slechts verlegenheidswoorden. Het gaat erom dat ons ik kleiner wordt, de liefde toeneemt en het Licht zijn werk in ons mag doen. Laten we de matrix verbreken door het ‘water’ van inzicht (gnosis) en het ‘vuur’ van de Geest. Dan kan het lichaamsgraf openbreken en de onsterfelijke mens oprijzen uit de dood: de innerlijke geboorte voltrekt zich. Hier zijn geen meesters, goeroes, moellahs, rabbi’s of pastors voor nodig, slechts de innerlijke meester. Terwijl valse leraren, profeten, christussen en messiassen zich al aandienen, behouden we onze innerlijke rust, in het besef:

Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen:
‘Ik ben de Christus’,
en zo veel mensen op een dwaalspoor brengen.
Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten.
Let op dat je je niet bang laat maken,
want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet.
Volk zal opstaan tegen volk en rijk tegen rijk
en in verscheidene gebieden zullen er hongersnoden en aardbevingen zijn.
Dit alles is het begin van de barensweeën.
Mattheüs 24:5-8
 
Want zoals in de dagen van Noach,
zo zal het zijn bij de komst van de zoon der mensen.
Want zoals in de dagen van de zondvloed
de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten,
tot de dag waarop Noach de ark binnenging en ze van niets wisten,
kwam de zondvloed en nam allen weg,
zo zal het ook gaan bij de komst van de zoon der mensen.
Mattheüs 24:38-39

Niets is meer zeker

We leven in een spannende tijd, voor velen ook een angstige en zorgwekkende tijd.
Eén ding is zeker, namelijk dat niets zeker is. Noch ons pensioen, onze ziekteverzekering of eventuele levensverzekering, noch de door ons geplande toekomst. Alles wat geleid heeft tot de façade van wie en wat we niet zijn, stort voor onze ogen in. De hoge torens van Babel die als machtscentra overal oprijzen, van het EU-gebouw tot de Burj Khalifa in Dubai, staan reeds op instorten, ook al tracht men ze angstvallig met gigantische bedragen en leugens rechtop te houden.

 Straatsburg, als de toren van Babel

 Burj Khalifa, Dubai

Scherper dan ooit tevoren kunnen we in deze tijd zien waaruit onze welvaart en rijkdom zijn opgebouwd. We weten inmiddels dat pensioengelden ook in wapens, zelfs nucleaire, worden belegd en dat het ‘rustpensioen’, zoals de Belgen zeggen, tegelijkertijd een ‘onrustpensioen’ is geworden; dat ónze overvloed aan voedsel de honger betekent voor miljarden mensen; dat de globalisering van de planeet één grote leugen is, die de macht, bodemschatten en rijkdom in de handen van weinigen houdt, waardoor op korte termijn steeds meer onrust en chaos zullen ontstaan. Innerlijke pijn en woede zijn een hoog oplaaiend vuur geworden.
Voor wat betreft de leugens van vele banken en hun eindeloze manipulaties, heeft de burger zijn grens bereikt. Hij beseft dat hij als belastingbetaler steeds weer de rekening betaalt.
Toen de ING, na een forse financiële injectie van de Staat (lees: de belastingbetaler) om overeind te blijven, weer schaamteloos topbonussen begon uit te delen, kwamen er talloze reacties van wakkere burgers, die dit soort onethisch gedrag meer dan beu zijn.
Ook in de Tweede Kamer kwamen er scherpe reacties op de topbonussen en is er een voorstel in beraad om die via het belastingsysteem terug te vorderen van hen die dit nog niet vrijwillig hebben gedaan.
De genetische manipulatie van voedsel mag dan tijdelijk de hongerige magen van massa’s mensen stillen en de bankrekeningen van de bedrijven die zich met dit soort praktijken bezighouden gigantisch verrijken, maar is uiteindelijk het begin van de ondergang van onze gezondheid en draagt het zaad in zich van immense opstanden van boeren en burgers die doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit.
Inzicht verspreidt zich nu razendsnel, sneller dan het gemanipuleerde virus van een pandemie. Farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij vele schandalen, zoals uit talloze publicaties blijkt, zullen straks geen pillen meer kunnen maken om de mens nog zieker te maken.

Mondiaal wakker worden

Over heel de wereld vindt een wakkerwordingsproces plaats. Natuurlijk tracht de machtselite ook dit te manipuleren. Maar bij talloze mensen is het besef doorgebroken dat vele wereldleiders onderdrukkers en uitbuiters van de burgers zijn geworden in plaats van dienaren (het woordje ‘minister’ is Latijn voor ‘dienaar’). Massaal komt men tot het besef dat talloze regeringen op onze planeet verwikkeld zijn in corruptieschandalen, dat koningshuizen, sultanaten en emiraten verbonden zijn met grote oliemaatschappijen en industrieën, die daardoor gigantische orders binnenhalen. Dat dit vaak ten koste van miljarden mensen gaat die min of meer tot de bedelstaf worden gebracht, lijkt menig machthebber niet te deren. Dit zijn schandalen van de hoogste orde. Talloze mensen hebben ook in de gaten dat de fraaie woorden van veel leiders ordinaire, opgepoetste leugens zijn, dat hun benadrukking van integriteit en democratie de ‘dubbeltaal’ van Orwells 1984 is.

Het goud van de geest

Wat te doen als binnenkort de dollar en de euro crashen? Dat is een vraag die je regelmatig hoort. Wie zich verdiept in de wereldeconomie en de uitspraken van deskundige economen, kan niet ontkennen dat een totale ‘meltdown’ in de wereldeconomie dreigt. In dat geval zal ieder van ons een ‘stresstest’ ondergaan. Raken we in paniek? Reageren we volgens oude patronen? Gaan we nog snel wat dure goud- en zilverstaafjes kopen, die uiteindelijk geconfisqueerd kunnen worden als de regering dat wenst? Alles is immers geregistreerd! 

Over heel de wereld zijn de goud-, koper-, zilver- en nikkelmijnen in handen van de machtselite, vooral van een kleine groep topbankiers. Of we nu een paar honderdduizend jaar geleden als slaven goud dolven voor de ‘nefilim’ of ‘anunnaki’ (zij die van boven naar beneden afdaalden), ook wel ‘wachters’, ‘gevallen engelen’, ‘archonten’ of ‘goden’ genoemd, of heden ten dage zelf in staat zijn om goud en zilver te kopen, dat meestal door slavenarbeid aan de aarde ontstolen is, het blijft het verhaal over een ‘gouden munt’ met een glanzend randje, waarop de Staat: ‘We trust in God’, of ‘God met ons’ heeft gezet. In de context van deze Nieuwsbrief kan op de anunnaki niet nader worden ingegaan. (Zie hiervoor o.a. de dvd: WWW. Worden Wij Wakker? )

Na een lange geschiedenis van vrijmaking van het juk van slavernij en het begin van een geestelijke evolutie, is het de hoogste tijd om in de smeltkroes van ons lichaam het goud van de geest op te delven, dat nimmer geconfisqueerd kan worden. De spirituele alchemie heeft er al eeuwen op gewezen dat dit ‘goud’ alleen maar ontstaat door inzicht en een andere levenshouding, door een bewustzijnsprong. Natuurlijk, kostbare edelmetalen zijn aantrekkelijk, maar staan in geen enkele verhouding tot de edele kracht van de geest.
Laten we de penwortel van alle lijden, de eindeloze begeerte, door de Boeddha tanha genoemd, voorgoed uitrukken. Toen de nefilim gemeenschap hadden met de vrouwen van de mensen, werd in een latere periode niet alleen de menselijke DNA-structuur gemanipuleerd, maar ook een gen ingevoerd dat verantwoordelijk is voor het reptielenbrein, dat op uiterst sluwe en koele wijze zijn begeerte tracht te vervullen ten koste van de verdere menselijke evolutie. Alleen door de kracht van liefde en mededogen kan ons DNA getransformeerd worden. Wij zijn níet ons brein. Het brein is het resultaat van alle gedachten en handelingen uit vorige levens, die in grote lijnen ook het DNA beïnvloeden. Uit recent wetenschappelijk onderzoek van onder andere de Russische genetici Gargajev en Chermobrov blijkt, dat onze gedachten en woorden (frequenties) een wezenlijke invloed uitoefenen op ons DNA en dat het zogenaamde junk-DNA, door menig wetenschapper als nutteloos materiaal of zelfs als ‘vuilnis’ aangeduid, talloze geheimen bevat. Zo schijnt er sprake te zijn van aantoonbaar ‘buitenaards’ materiaal in het DNA. Pas als genetica psychogenetica wordt, kan ze mogelijk de geheimen van het DNA ontsluieren en heeft ze zich bevrijd van een materialistische levensvisie.

Fakkel van licht

Wíj houden in ieder geval de fakkel van licht brandend en doen dat deze keer tijdens de themadagen op zaterdag 2 en zondag 3 april a.s. in de Sint-Andriesabdij te Brugge (België) en op zaterdag 9 april a.s. in Perron-3 te Rosmalen (klik hier) (Nederland) met het onderwerp DE MYSTIEK VAN HET HART en HET HART VAN DE MYSTIEK.

Van harte nodigen we u op een van deze dagen uit. De spirituele boodschap van de grote leraren, de mystici en de gnostici, zo broodnodig voor deze donkere tijd, zal naar voren worden gebracht, afgewisseld met muziek, poëzie enzovoort. Ook de betekenis van de kennis van het hart voor deze grote overgangstijd wordt belicht om ons nogmaals te herinneren wie en wat we in essentie zijn: belichaming van licht en liefde. Geen enkele demonische kracht kan dat ooit manipuleren. Dat wat we werkelijk zijn, stijgt altijd boven de vernietiging der vormen uit. Eens zal ieder levend wezen zich ten volle bewust zijn van de Bron van alle dingen, waarin de druppel versmelt met de oceaan.

Mogen alle levende wezens in dit heelal gelukkig zijn!


© Marcel Messing, 29 maart 2011

Zie voor meer informatie:
www.marcelmessing.nl en www.wijwordenwakker.org