Worden we wakker?
Interview met Marcel Messing
We leven in broeierige tijden. De godsdiensten, de bankwereld, de politiek: alle grote systemen staan op de helling en ook ons klimaat lijkt totaal het noorden kwijt. Geen reden tot angst, aldus Marcel Messing.
Volgens hem is dit tijdperk de kans bij uitstek om ons te bevrijden van dat wat ons klein en afhankelijk houdt. Dé kans om het juk af te werpen, onze kracht en vrijheid weer op te eisen en onze eigen wijze vleugels uit te slaan.


Als vergelijkend godsdienstwetenschapper verdiep je je al decennialang in religies. Wat is in een notendop je visie op de godsdiensten?

Marcel Messing: ''Godsdienst is een dualistisch systeem: 'Hier sta ik, daar staat god.' De naam zegt het zelf al: gods-dienst. Er is een god die gediend wil worden en daarvoor moeten we naar een kerk, synagoge of moskee. Waarom zouden we een goeroe, priester, non, paus of dominee nodig hebben om ons te verbinden met onze eigen bron? Godsdienst is een instrument om macht uit te oefenen en mensen afhankelijk te maken. De kerk bouwt hoge preekstoelen om zogenaamd  dichter bij god te zijn. Maar god is ons nader dan onze handen en voeten. Het goddelijke zit in onze ademhaling, in onze ogen, er is geen plek waar het niet is. Re-ligare betekent eigenlijk 'terug verbinden'. Daar gaat het om: terugkeren naar de bron die we zijn vergeten. We maken deel uit van één  groot bewustzijn, we dragen alle kracht en wijsheid in onszelf. Dat hebben ook alle grote mystici en leraren ons geleerd. Hoe bewuster we ons zijn van alle dingen om ons heen, hoe meer we dat beseffen.''

Hoe komt het volgens jou dat zoveel mensen steun zoeken in georganiseerd geloof?

''God is voor de meeste mensen een projectie van datgene wat ze in zichzelf niet kunnen ontplooien. We zijn voor een stuk ook gehersenspoeld door wat de kerken ons hebben verteld: Godsdienst is een systeem van mind control, we hebben in godsdienstpatronen leren denken. We geloven in een straffende god, een man met een baard die op een troon zit. Nonsens. Heb je de dogma’s van de kerk wel eens gelezen? Die mannelijke dominantie, de haat en onderdrukking van de vrouw… Zulke ideeën zijn voor mij puur gif. De christelijke kerk heeft doorheen haar geschiedenis meer dan 60 miljoen doden op haar geweten, wist je dat?
Geweld, onderdrukking, ketterij, vierendeling, verbranding, kruistochten, inquisitie… In mijn bewustzijn staat dat oneindig ver van wat de mensen god noemen. Of hoe godsdienstfiguren zich verkleden om een mis op te dragen, hoe ze oefenen om hun stem anders te laten klinken… Heb je daar al ooit een natuurlijke stem gehoord? Dan denk ik: mensen, word wakker. Doorzie die komedie en stap eruit. Weet dat je een onvoorstelbaar mooi en immens spiritueel wezen bent. Je hebt dit toneelspel niet nodig.''

Je gebruikt klare taal.

''Ik klink misschien scherp, maar ik doe dit niet om te kwetsen, wel om mensen wakker te schudden en vrij te maken. Om hen te tonen dat het patroon waarin we zitten tegen de liefde en de vrijheid is gericht. De mechanismen achter de kerk waren zo ingebouwd dat als een mens vrij dreigde te worden, hij werd gevangen genomen, verketterd, verdoemd of gebannen. En de boeken die hij of zij propageerde, die vlogen op de index. Want stel je voor dat men vrij werd! Weet je wat er gebeurt als we vrij worden? Dan ontluikt een lotusbloem van schoonheid en van liefde. Een vrij mens heeft geen god of instituut buiten zichzelf nodig om zuiver te handelen. De term 'ketters' die men vroeger gebruikte, komt van het Griekse 'katharsis' – zij die zuiver proberen te leven. Daar zijn de kerken bang voor. Want ze hebben gekozen voor de macht in de wereld. Rome is de grootste multinational op aarde. Ik voorzie dat de mensheid uiteindelijk zal kiezen voor vrijheid en godsdienstloosheid – geen enkel systeem dus. Maar vooraleer het zover is, krijgen we volgens mij nog even heel zware dagen naar aanleiding van de godsdiensten. Veel mensen zijn nog bang voor de vrijheid. Die angst houdt hen nog in het oude model gevangen.''

Het hele kerksysteem is toch enorm aan het kraken nu, met de vele schandalen die aan de oppervlakte komen?

''Absoluut. Het systeem is volop aan het instorten. En er zijn niet alleen de kerkschandalen, er is ook de terreur binnen filosofieën, politiek, de staat, de media, de bankwereld. Overal zie je ego, ego, ego. Het kraakt aan alle kanten. Niets is nog zeker. De euro is nog slechts een façade, het pensioenstelsel en ons hele monetair systeem storten gewoon in onder onze voeten. En ook de invloed van Big Brother wordt steeds groter: elke stap die we zetten wordt gecontroleerd. Alles wat nu gebeurt, gebeurt vanuit onwetendheid, en overal sluipen machten en krachten in onze levens binnen die alleen maar denken aan zichzelf, niet aan het geheel.
Er is zoveel taaiheid om ons heen, zoveel illusie en brainwashing, zoveel spinsels die je al van kindsbeen af krijgt te slikken. Het is om te huilen.''

Je bedoelt dat we totaal geïndoctrineerd worden?

''Precies. Het grootste wat de mens is, is vrijheid. Maar van die vrijheid zijn we ons niet eens meer bewust omdat we zo geïndoctrineerd zijn. We worden niet grootgebracht met de wijsheid die de grote mystici en leraren ons gebracht hebben, maar met het darwinisme, dat ons alleen maar vertelt dat we elkaar opeten en asociaal zijn. We leven in een web van leugens. En het barst van de bronnen waarmee je de leugens kunt ontmaskeren: Hidden Archeology, Hidden Philosophy, Hidden Truth…. Maar gebruik die bronnen aan de universiteit en je mag je je doctoraat niet doen, dat heb ik zelf ondervonden. Als een evolutieleer niet leert dat het hoogste in de mens zijn potentie is van dat goddelijke zaad, van die liefde, die vrijheid, of hoe je het ook wil noemen, dan is het geen wonder dat onze jongeren zo snel ziek worden, vereenzamen, aan zelfdoding denken en aan hun gsm’s en het  internet gekluisterd zijn. We geven hun stenen voor brood. Menselijke contacten, seksualiteit, vriendschap… alles is zo schraal geworden, zo pseudo. Het is zorgwekkend dat we in een virtuele wereld thuiskomen, terwijl verbinding met de natuur en met elkaar onze grootste leermeester is. Jung zei: de wortel van alle ziekten is het niet aangesloten zijn op de spirituele bron. Daar ben ik het volledig mee eens. Jongeren zien niet meer dat al de evolutie een ingebouwd plan en doel heeft. Ze zijn de verbinding met de bron verloren.''

Via je boeken en lezingen heb je de voorbije jaren al duizenden mensen internationaal toegesproken. Wat is je drijfveer om dat te doen?

''Het feit dat we worden afgehouden van onze diepste bron. Ik laat de bewegingen achter het wereldtoneel zien, omdat ik zie hoe die de spiritualiteit van de mens om zeep willen helpen. Een doemdenker ben ik niet, integendeel. Ik toon alleen hoe de kaarten liggen en wat er gaande is op deze planeet. Want de alarmbel geeft fase rood aan. Op alle vlakken. Klimatologisch, politiek, religieus, noem maar op. ''En was is volgens jou de sleutel om weer uit die fase 'rood' te komen? ''Eerlijk durven kijken naar waar onze wonde vandaan komt, onze pijn. Haar niet afdekken met pseudopleisters, maar echt kijken naar de oorzaak. We denken dat terreur van buiten komt, maar de terreur zit in onze geest. We hebben ons laten manipuleren en meezuigen. Ik weet dat mensen heel graag blijven horen: 'we redden het wel', maar we zullen zelf samen de verantwoordelijk moeten nemen. Het is niet een deus ex machina die straks landt en zegt: 'Ik neem het even van jullie over'. De mens moet nu heel snel volwassen worden en in zijn of haar eigen kracht komen. Alleen als we krachtig en eensgezind reageren in bewustzijn, zijn we in staat onze planeet te verheffen. Zijn we niet in staat om die ontwaking in te gaan, of ten  minste niet voldoende, dan vrees ik heel veel lijden en verdriet.
Dat is dan ook mijn grote zorg: of de mensheid in staat zal zijn om de komende jaren die megasprong te maken. Gaan we ontwaken op zo’n manier dat we eindelijk gaan beantwoorden aan onze goddelijke essentie?
Want ook al krijgen we hulp van hierbuiten en zijn we beschut, de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de mens zelf. Gaan we dit durven? Gaan we de waanzin inzien die we voortgebracht hebben? Gaan we inzien dat de planten en de dieren onze broertjes zijn en dat we zorgzaam met hen moeten omspringen?
Gaan we een stop zetten achter de walgelijke slachtpartijen in de oceanen op walvissen en dolfijnen, de koningen van de zeeën? Gaat de mens de arrogantie afwerpen om alleen maar te denken: ikke, ikke, ikke? Zullen we eindelijk weer gaan luisteren naar onze innerlijke stem?''

Wat bedoel je met 'de komende jaren'?

''Ik wil me niet op een datum of jaartal vastpinnen, maar naar mijn gevoel vormen de komende één tot drie jaar op alle mogelijke fronten de meest beslissende periode van de mensheid en van ons zonnestelsel. Het is erop of eronder. De oude godsdienst, de oude politiek, het oude sociale verzekeringsstelsel… dat is gedaan..
Deze tijd vraagt om een totaal nieuwe geest – en dat bedoel ik niet new ageachtig – waarin we als volwassen  mensen onze verantwoordelijkheid durven te nemen naar de hele schepping. Het wordt tijd dat we weer met zijn allen leren samenwerken, boven moskeeën, kerken, synagoges, kathedralen  en tempels uit. Tijd dat we weer eerbied gaan hebben voor alles wat leeft.''

Is de transformatie naar die nieuwe tijdsgeest niet al volop aan de gang?

''Ja, we trekken nu als zonnestelsel door een fotonengordel – de ring van Alcyone – die met een onvoorstelbare lichtenergie geladen is. Binnen een cyclus van 25.920 jaar komt ons zonnestelsel twee keer op zo’n breekpunt. Zie het als een soort ingebouwd beschermingsmechanisme uit de kosmische wijsheid, dat in werking treedt wanneer we te ver dreigen te gaan en al les door onze onwetendheid dreigen kapot te maken. Zo’n fenomeen brengt gigaverschuivingen met zich mee. Ook klimatologisch, dat ondervinden we nu al. Naast de gevolgen van wat we zelf verprutst hebben, krijgen we dus nog veel meer vloeden, overstromingen, stormen en orkanen.
Op het moment dat ons zonnestelsel door het dieptepunt van die gordel heen gaat – de zon als eerste – krijgen we drie tot vijf dagen duisternis. Dan volgt de aarde en worden we opgenomen in een lichtnet, waardoor alle magnetische velden veranderen. Dan wordt alle elektronica verbroken en valt alles wat elektronisch bestuurd wordt stil. Automatische schuifdeuren, internet en gsm’s, satellieten en HAARP… Alles.
Voor de meeste mensen zullen de gebeurtenissen die eraan zitten te komen zó groots zijn, dat ze vermoedelijk erg zullen schrikken. Het zal lijken alsof de sterren uit de hemel vallen.''

Hoe kunnen we ons volgens jou dan op die grote verschuivingen voorbereiden?

''We kunnen ons voorbereiden in lichaam en geest door nu al zo zuiver mogelijk te gaan leven, eten, denken en handelen. We hoeven daarom geen heiligen te worden, het gaat om onze intentie en inspanning. Doen we dat, dan ontwikkelen we een andere vibratie in onze cellulaire structuur en kan ons DNA de grote fotonenkracht aan. Soms hoor ik mensen verzuchten: 'Was ik maar nooit geboren in deze tijd'. Dan zeg ik: 'Dit is dé tijd. Niet de makkelijkste tijd, maar wel dé tijd waarin je onvoorstelbaar veel kunt leren. Je bent alleen je doel een beetje kwijt geraakt.' Daar zijn al die krachten en machten op uit, om je eigenlijk niet meer te laten zien wie je bent, wat je bent, waar je vandaan komt, waar je heen gaat. Maar daar komt verandering in, die tijden zijn binnenkort voorbij. We komen in een andere dimensie.

Het is belangrijk dat we er ons van bewust blijven dat er een grotere werkelijkheid is dan wat zich hier in tijd en ruimte afspeelt. Dat we beschut zijn. Dat geef ik mensen ook mee aan het einde van lezingen: 'Verlies nooit het vertrouwen. Houd vol en heb moed, hoe moeilijk het soms ook is. Je bent het licht, dus ga terug naar je bron en wees niet bang. Ontdek de grote werkelijkheid in jezelf, wees wakker en alert en kijk wat je kunt doen.'
Het worden spannende tijden, maar ook mooie tijden. Dit is dé kans van je leven om weer in je vrijheid te komen. We kunnen kiezen voor de kerkers van de godsdiensten en voor 1001 wetten en controles, of voor vrijheid. Voor die grootse beslissing staan we. Het is een kwestie van een paar jaar. En het enige opzet is dat je ontwaakt aan je ware natuur, aan wie je werkelijk bent. Dus laten we de lamp van licht en liefde samen brandend houden. We staan met zijn allen voor een groots avontuur.''


© Lien Van Laere
Agenda Plus, nummer 21 februari 2011